Arvo: Kurinalainen opaskirja Joosefin elämästä

Niilo Närhi: Joosef – Oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Kuvittanut Anna Hellgren. Aikamedia 2023. Nid. 187 s. 

 

Pastori Niilo Närhin uusin kirja Joosef – Oikeassa paikassa oikeaan aikaan on oivaltava opetuskirja yhdestä Raamatun kuuluisimmista henkilöistä. 

Kirjoittaja esittelee seikkaperäisesti Joosefin elämän eri vaiheita. Kirjan lopussa hän vetää yhteen Joosefin profeetallisia ja esikuvallisia yhteyksiä Kristukseen, Israelin kansan vaiheisiin ja Raamatun eskatologiaan. 

Närhi pääsee Joosefin elämän tulkinnassa pitkälle ja syvälle. Hän toteaa kiintoisan matematiikan Genesiksen eli Ensimmäisen Mooseksen kirjan rakenteessa. Genesiksen 11 ensimmäistä lukua käsittää maailman ja ihmisen luomisen, syntiinlankeemuksen sekä kertomukset Nooasta, vedenpaisumuksesta, Baabelin tornin rakentamisesta ja kielten sekoittamisesta. 

On huomionarvoista, että Joosefin ja hänen perheensä vaiheisiin on käytetty Genesiksen loppuosasta peräti 14 lukua. Jo tästä voi päätellä, että Joosefin tarina on hyvin tärkeä Raamatun ilmoituksen kannalta – vähintään yhtä tärkeä kuin esimerkiksi kantaisä Aabrahamin. 

Joosef syntyi varsin ristiriitaiseen perheeseen. Jaakob oli kulkenut omat vaiheensa ja kipuilunsa, ja hänen lapsensakin elivät ristiriidasta toiseen. Kun Joosefin veljet alentuivat myymään Joosefin Egyptiin, tämän elämä oli vuosikaudet hyvin vaivalloista, jopa vaarallista. Joosefin mielenlaatu kuitenkin nousee tarinan keskiöön, kun hän valitsee kerta toisensa jälkeen Jumalan mielen mukaan. Närhi selittää auki Joosefin elämän kipupisteitä ja sitä, miten ristiriidat syntyivät ja ratkesivat. Raamatun jumalallisen ilmoituksen rinnalla kulkee arkisen inhimillinen taso. 

Historiallisesti Joosefin elämä sijoittuu 2000–1600-luvuille eKr. Kuuluisa kertomus kuvaa hyvin erikoisia vaiheita läpikäynyttä henkilöä. Muun muassa Joosefin usko on erityisen esikuvallista. Siihen liittyy paljon samaa kuin mitä Kristus toi myöhemmin näkyviin. Joosefin elämästä voi oppia tärkeitä seikkoja Jumalan johdatuksesta, huolenpidosta ja kärsimyksien kasvattavasta vaikutuksesta. 

Kirjoittaja pohtii ansiokkaasti uskonnolliseen uskoon liittyviä ilmiöitä ja käsitteitä. Jumalan suunnitelmat ovat usein ihmisen käsityskyvyn yläpuolella. Tarvitseeko hänen välttämättä selvittää kaikkia tarkoituksiaan luoduilleen? 

Uutuuskirja näyttää olevan huolellisen tutkimuksen tulosta, ja sen opetukset löytyvät suoraan Raamatusta. Kirjoittaja on paneutunut paitsi Raamatun tulkintaan myös kyseessä olevan ajan kulttuuritapoihin ja ihmisiin. 

Huomionarvoista on se, että Närhi ei liitä mukaan itseensä liittyviä näkökulmia tai havainnollistuksia. Koin tämän kurinalaisuuden ansioksi. Kuinka usein tämäntyyppiset opetuskirjat laventuvat amerikkalaiseen tyyliin kirjailijan itsensä esittelyksi. 

Kuten Marko Selkomaa toteaa kirjan esipuheessa, Närhin esiin nostamat näkökulmat Joosefin elämästä ja sen esikuvallisuudesta suhteessa Kristukseen ja eskatologiaan osoittavat selvästi, kuinka monikerroksinen Raamatun ilmoitus on.  

Anna Hellgrenin hienot värikuvat havainnollistavat hienosti Joosefin upean tarinan yksityiskohtia. 

 

Jari Olavi Hiltunen

 

 


40/201

Toiminnan vilkastumisen myötä yrittäjien maksamat lähetyskannatukset ovat jopa nousussa – Inflaation myötä lähetystyö on kallistunut
Opinnäytetyössä tutkittiin, kenen ääni kuuluu kristillisissä lehdissä
Myös Gazassa on pieniä uskovien ryhmiä – mediatyön hedelmää näkyy
Fifteenit täyttyneet nopeasti – Suosituimmat leirit täyttyvät minuuteissa