Arvio: ”Taivaan portti” olikin tuhon tie

Benjamin E. Zeller: Heaven’s Gate – America’s Ufo Religion. New York University Press 2014. Nid. 287 sivua. 

 

Kirjassaan Heaven’s Gate – America’s Ufo Religion yhdysvaltalainen uskonnon apulaisprofessori Benjamin E. Zeller tekee perusteellisen tutkimusmatkan Marshall Applewhiten ja Bonnie Nettlesin 1970-luvulla Yhdysvalloissa perustamaan uskonnolliseen kulttiin. Kultin toiminta päättyi keväällä 1997 liikkeen 39 jäsenen joukkoitsemurhaan. 

Applewhite kasvoi presbyteerisaarnaajan perheessä. Kristinusko näytteli hänen elämässään tärkeää roolia pitkään, kunnes hän alkoi kiinnostua erilaisista vaihtoehdoista perinteiselle kristilliselle opille. Nettles varttui baptistiperheessä mutta kiinnostui aikuisiässä astrologiasta, teosofiasta, spiritismistä ja okkultismista. 

Nettles ja Applewhite tutustuivat toisiinsa 1972 ja kehittivät oppirakennelman, jossa heidän seuraajansa voivat ihmisluontonsa hylkäämällä muuttua kuolemattomiksi maan ulkopuolisiksi olennoiksi nousemalla ufon kyydissä taivaaseen eli seuraavalle tasolle. Applewhite opetti seuraajilleen, miten avaruusalus seurasi Hale–Bopp-komeettaa, joka oli lähimmillään maata maaliskuussa 1997. Tällöin oli sopiva hetki jättää vihamielinen maailma taakse ja vaihtaa vajavainen ruumis ufossa odottavaan täydelliseen kehoon.

 

      Teos muistuttaa, miksi emme saisi

      koskaan pitää evankeliumia Jeesuksesta piilossa.

 

Zellerin teoksen kuudesta osasta ensimmäinen avaa Heaven’s Gate (Taivaan portti) -kultin kulttuurillista ja uskonnollista alkuperää ja taustaa. Toinen osa tutkii, miksi ihmiset liittyivät kyseiseen lahkoon, kolmas pureutuu liikkeen uskonnolliseen maailmankuvaan, neljäs tarkastelee kultin teologiaa. Viides osa syväluotaa sen uskonnollisia käytäntöjä ja tapoja. Lopuksi kirjailija pohtii, miksi kultin vuosikymmenten matka päättyi kalifornialaislähiössä surullisenkuuluisalla tavalla. 

Vaikka kultin opit saivatkin paljon vaikutteita ufologiasta, science fictionista ja salaliittoteorioista, Zellerin mukaan sen kaksi suurinta päävaikuttajaa olivat silti erilaiset new age -aatteet ja evankelikaalinen, lopunaikoja painottava kristillisyys. 

Tutkijat ovatkin keskustelleet paljon siitä, oliko Heaven’s Gate pohjimmiltaan kristillinen vai new age -kultti. Zeller kannattaa kirjassaan ensimmäistä vaihtehtoa, koska liike noudatti oppijärjestelmää, joka sisälsi uskonnollisen teologian tavanomaiset tunnusmerkit: uskon pelastukseen (soteriologia), uskon maailmankaikkeuden järjestykseen (kosmologia), uskon kaiken loppuun (eskatologia) sekä pyrkimyksen ymmärtää Kristuksen luontoa (kristologia). 

Liikkeen Raamatun tekstien käyttö oli valikoivaa. Kaikki Raamatusta lainatut kohdat tulkittiin sen näkemyksen valossa, että pahat ulkoavaruuden olennot houkuttelivat ihmiskuntaa korruption tilaan, kun taas hyvät ulkoavaruuden olennot halusivat auttaa ihmisiä kehittymään. 

Brian E. Zeller ei demonisoi kirjassaan Heave’´s Gate -kultin jäseniä. Huijattujen hullujen sijasta hän pyrkii näkemään heidät tavallisina ihmisinä, jotka kaikkien muiden tavoin etsivät tarkoitusta ja merkitystä elämäänsä tässä ajassa ja tuonpuoleisessa. Meille uskoville teos on vakava muistutus siitä, miksi emme saisi koskaan pitää evankeliumia Jeesuksesta piilossa tässä maailmassa. Ufouskonnon tarjoama totuus taivaan portista olikin tuhon tie. 

 

Markus Majabacka

Liikkeen oppijärjestelmä sisälsi uskonnollisen teologian tunnusmerkit.
40/201

Toiminnan vilkastumisen myötä yrittäjien maksamat lähetyskannatukset ovat jopa nousussa – Inflaation myötä lähetystyö on kallistunut
Opinnäytetyössä tutkittiin, kenen ääni kuuluu kristillisissä lehdissä
Myös Gazassa on pieniä uskovien ryhmiä – mediatyön hedelmää näkyy
Fifteenit täyttyneet nopeasti – Suosituimmat leirit täyttyvät minuuteissa