Arvio: Raamatun tulkinnan klassikko lokakuussa kuolleelta helluntaiteologilta

Gordon D. Fee & Douglas Stuart: Kirjojen kirja. Avaimia Raamatun tulkintaan. Aikamedia 2014. 2., uudistettu laitos. Nid. 339 s. 

 

Viime lokakuussa kuollut, Kanadassa suuren osan elämäntyöstään tehnyt Gordon D. Fee on ollut merkittävä teologi myös Suomen helluntailiikkeen näkökulmasta. Uuden testamentin professorina Regent Collegessa Vancouverissa vuosina 1986–2009 työskennellyt Fee on vaikuttanut suomalaiseen helluntaiteologiaan erityisesti kahdella tavalla: Hän on ollut oppi-isä monille Regent Collegessa opiskelleille ja maamme helluntailiikkeessä edelleen toimiville teologeille. Lisäksi Feen teos How to Read the Bible for All Its Worth (1981), jonka hän kirjoitti yhdessä Douglas Stuartin kanssa, on ollut meillä tärkeä Raamatun tulkinnan opaskirja. Siitä ovat hyötyneet niin IK-opiston opiskelijat kuin monet helluntaipastoritkin.  

Teos ilmestyi ensimmäisen kerran suomeksi vuonna 1996 nimellä Kirjojen kirja ─ avaimia Raamatun tulkintaan. IK-opiston ja teologian tohtori Matti Kankaanniemen aloitteesta Aikamedia julkaisi siitä uudistetun laitoksen 2014. Kirjojen kirja -teoksesta on muodostunut Suomen helluntailiikkeessä jo alansa suomenkielinen klassikko.

 

 

    Raamatun luonne edellyttää tulkintaa. 

 

Maallikkoliikkeenä syntyneessä helluntaiherätyksessä vallitsi pitkään sitkeä uskomus, ettei Raamattua tarvitse eikä pidäkään tulkita, sitä on vain luettava ja toteltava. 

Kuten Fee ja Stuart huomauttavat, Raamatun luonne edellyttää kuitenkin tulkintaa. Sen kirjoista ei ole enää käytettävissä alkuperäistekstejä. Suurin osa Raamatun lukijoista ei myöskään hallitse alkukieliä, vaan lukee Jumalan sanaa eri käännöksinä. Kääntäjien on puolestaan pitänyt ratkaista useiden erilaisten merkitysten välillä, mitä alkuperäinen ilmaus kussakin tekstiyhteydessä on tarkoittanut. Eli lukiessamme Raamattua käännösten välityksellä olemme jo tekemisissä tulkinnan kanssa. 

Kirjojen kirja -teoksen pääviesti on, että vastalääke huonolle tulkinnalle ei ole tulkinnasta luopuminen vaan hyvä tulkinta, joka perustuu luotettavaan eksegeesiin ja tulkinnan sääntöihin. Teos antaa nimensä mukaisesti hyödyllisiä avaimia Raamatun tulkintaan myös niille seurakunnan jäsenille, jotka eivät ole perehtyneet alkukieliin ja teologian kiemuroihin. Esimerkiksi sen ymmärtäminen, että Raamatussa on monia erilaisia kirjallisuuden lajeja, joita on luettava eri tavoin ja omia erityissääntöjään noudattaen, johtaa oikeaan Raamatun tulkintaan.

 


    Vastalääke huonolle tulkinnalle ei ole

    tulkinnasta luopuminen vaan hyvä tulkinta. 

 

Erityisen tasapainoisella tavalla Gordon D. Fee ja Douglas Stuart käsittelevät niin sanottua hermeneuttista kuilua, joka muodostuu Raamatun alkuperäisen tekstin tarkoituksen (eksegeesi) ja nykytilanteeseen tehdyn sovelluksen (hermeneutiikka) välille. He muistuttavat, että Raamatun tekstit tarkoittavat aina ensisijaisesti sitä, mitä ne tarkoittivat niiden alkuperäisille lukijoille. Kirjojen kirja tuo esiin myös historiallisen asiayhteyden, kielen, tekstikritiikin ja käännösteorioiden tärkeän merkityksen. 

Raamatun tulkinta – ja sen myötä saarnakulttuuri – on kehittynyt Suomen helluntaiseurakunnissa viime vuosina ilahduttavan terveeseen suuntaan. Täysin villejä selityksiä kuulee yhä harvemmin. Tästä on kiittäminen paitsi IK-opiston laadukasta raamattukoulutusta myös edesmennyttä Gordon D. Feetä, jonka raamattu-uskollisuuteen pohjautuva teos on edelleen käyttökelpoinen ja hyödyllinen opas. 

 

Leevi Launonen 

 

 

Lue myös:
40/201

Toiminnan vilkastumisen myötä yrittäjien maksamat lähetyskannatukset ovat jopa nousussa – Inflaation myötä lähetystyö on kallistunut
Opinnäytetyössä tutkittiin, kenen ääni kuuluu kristillisissä lehdissä
Myös Gazassa on pieniä uskovien ryhmiä – mediatyön hedelmää näkyy
Fifteenit täyttyneet nopeasti – Suosituimmat leirit täyttyvät minuuteissa