Arvio: Jumalan puhetta arkeen

Maarit Eronen: Koko painolla – luottamista joka päivä. Päivä Osakeyhtiö, 2023. Sid. 208 s. 

 

Miten voi luottaa Jumalan hyvyyteen, kun hän sallii kärsimystä omassa tai läheisen elämässä tai maailmassa ylipäätään? 

Koko painolla - luottamista joka päivä paneutuu luottamuksen teemaan Psalmin 23 äärellä. Teos on Maarit Erosen toinen raamattutyökirja, jossa hän hyödyntää kehittämäänsä Syvälle Sanaan -menetelmää. Ensimmäisessä raamattutyökirjassaan, Kuulolla – johdatusta joka päivä (Aikamedia, 2021), Eronen paneutui Jumalan johdatuksessa elämiseen ja hänen äänensä kuulemiseen. Koko painolla syventää luontevasti molempia teemoja. 

Syvälle sanaan -menetelmässä Raamatun sana ja kokemuksellinen jumalasuhde kulkevat rinnakkain. Jumalan äänen kuulemisen harjoittelua edeltää Raamatun tutkiminen eksegeettisin eli raamatuntulkinnallisin keinoin, mikä auttaa ymmärtämään Jumalan yleisiä periaatteita ja yleistä tahtoa ihmisille. Sen pohjalta opetellaan kuuntelemaan erityistä, henkilökohtaista Jumalan puhetta. 

Raamatunkohdan tutkiminen aloitetaan lukemalla teksti asiayhteydessään, sitten pohditaan sen alkuperäistä yleisöä ja kirjoittajan tarkoitusta sekä eläydytään tilanteeseen. Seuraavaksi tekstiä ja siinä esiintyviä käsitteitä tutkitaan raamatunselitysteoksista, joiden käyttöön Eronen opastaa kokematontakin lukijaa YouTubesta löytyvällä videolla. Viimeinen menetelmän osio on kuuntelu, eli lukija johdatetaan kysymään Jumalalta, mitä erityistä hän haluaisi puhua käsitellystä raamatunkohdasta. 

Koko painolla -raamattutyökirja on suunniteltu sekä henkilökohtaiseen työskentelyyn että pienryhmän avuksi. Tehtäviä on kolmen kuukauden ajanjaksolle, noin 15 minuutiksi päivässä. Mikäli aikaa on käytössä enemmän, aihetta voi syventää Vielä hetki aikaa? -osion raamatunkohdan tutkimisella. 

Jokainen viikko alkaa Maarit Erosen käytännönläheisellä hartaustekstillä, jossa pohditaan muun muassa kiitollisuutta, levon merkitystä ja kärsimyksestä kumpuavia siunauksia. Rehelliset tarinat auttavat lukijaa saamaan kiinni omista kipukohdistaan. 

Ennen kaikkea esimerkit ja raamatunkohdat vakuuttavat yhä uudelleen, että Jumalaan voi luottaa. Tuore näkökulma on se, että meidän kuuluukin olla riippuvaisia Jumalasta, ja siksi meidän kannattaa jopa harjoitella avuttomuutta. ”Voisiko olla, että Jumala teki meistä vajavaisia juuri siitä syystä, että nojautuisimme häneen kaikessa ja ottaisimme vastaan hänen huolenpitonsa kuin vauvat?” Eronen kirjoittaa. 

Johdantotekstejä enemmän raamattutyökirja nojaa kuitenkin prosessiin, jossa annetaan tilaa Jumalan toiminnalle ja puheelle. Käyttäjäkokemus vahvistaa sen, että Jumalalla todella on asiaa. Hän haluaa olla jatkuvassa yhteydessä kanssamme, puhua juuri kuhunkin elämäntilanteeseen ja johdattaa askeleitamme. 

Raamattutyökirjan käyttäminen auttaa ymmärtämään Jumalan sanaa ja kuulemaan hänen ääntään myös hiljentymishetkien ulkopuolella. Siksi se on oivallinen apuväline jumalasuhteen syventämiseen niin omassa arjessa kuin pienryhmien kokoontumisissa. 

 

Elina Rautio
40/201

Toiminnan vilkastumisen myötä yrittäjien maksamat lähetyskannatukset ovat jopa nousussa – Inflaation myötä lähetystyö on kallistunut
Opinnäytetyössä tutkittiin, kenen ääni kuuluu kristillisissä lehdissä
Myös Gazassa on pieniä uskovien ryhmiä – mediatyön hedelmää näkyy
Fifteenit täyttyneet nopeasti – Suosituimmat leirit täyttyvät minuuteissa