Arvio: Avioliitto heijastaa Jumalaa

 

Timothy & Kathy Keller: Avioliitto – suuri salaisuus. Aikamedia 2022. Sid. 291 s. 

 

Tunnetun amerikkalaisen pastoripariskunnan Timothy ja Kathy Kellerin avioliittokirjan suomennos on tarpeellinen lisä suomenkielisten avioliitto-oppaiden kirjoon. Vaikka alkuperäisteos julkaistiin jo vajaat kymmenen vuotta sitten, kirjan sisältö ei ole vanhentunut. Tuottoisana kirjailijana tunnettu Timothy Keller on kirjoittanut kirjasta suurimman osan ja vaimo Kathy – vaikkakin on ”läsnä” muun muassa tarinoiden kautta – vain yhden luvun. 

Kellerien avioliittokirjan parasta antia on sen tarjoama syvällisen teologinen ja samalla käytännöllinen hahmotelma avioliitosta. Tässä mielessä Kellerit mallintavat sitä, ettei teologia ole mitään korkealentoista norsunluutornissa pähkäilyä vaan pohja sille, miten arkea eletään. Lopulta kirjassa oikeastaan selvitellään sellaisia laajoja teologisia perusasioita kuten kuka on Jumala ja mikä on ihminen.

 

 

      Avioliitto on vaikea laji, koska olemme langenneita.

 

Kirja on sopiva kattaus arkielämän tarinoita, raamatuntekstien avaamista, nykyajan ajatusvirtausten ja haasteiden kartoitusta, historian tiivistämistä ja raamatullisen vision hahmottelua. Kirjassa on tietenkin myös perusavioliitto-oppaiden asiaa vaikkapa siitä, miten rakkautta voi ilmaista niin, että viesti menee perille. Teos käsittelee myös sinkkuutta. 

Tämän selkeän ja sujuvasanaisen kirjan yksi pääteeseistä on, että avioliitto heijastaa Jumalaa. Näin on tietysti siksi, että ihmiselle luomisessa annettu tehtävähän on heijastaa Jumalaa. Tämä heijastustehtävä jatkuu avioliitossa, mutta aviosuhde saa Kellerien mukaan oman erityispiirteensä siitä, että se heijastaa Isä Jumalan ja Pojan suhdetta. Evankeliumi on liiton malli ja voima, ja toisaalta sitoutunut eli liittouskollinen, anteeksiantava ja toisen parasta etsivä avioliitto ”julistaa” evankeliumia. 

Tätä samaa teemaa avaa Kathy Kellerin kirjoittama luku miehen ja naisen suhteesta ja rooleista. Kellerin mukaan molemmat sukupuolet ovat tasa-arvoisia, mutta tehtävät ovat erilaiset, mikä heijastelee kolmiyhteistä Jumalaa: naisen tehtävä on alistua vapaaehtoisesti miehelleen kuten Kristus Isälle. 

Varsin pehmeää hierarkkisuutta Kellerit kuitenkin tarjoilevat, koska käytännössä miehen johtajuus näkyy vain siinä, että hän tekee pattitilanteessa päätöksen, jossa hänen tulee kuitenkin ottaa vaimonsa tarpeet ja näkemykset huomioon. He myös pidättäytyvät antamasta mallia siitä, miten avioparien tulee tarkemmin keskenään toimia. 

On lisäksi huomautettava, että Kellerien kolminaisuuden painotus on tässä kohtaa ontuva, koska Pyhälle Hengelle ei jää roolia. Jumalan kolminaisuus on kuitenkin sinänsä hyvä lähtökohta pohdittaessa ihmisyyttä ja suhteissa elämistä. 

Yksi maininnan arvoinen asia on realistisuus, joka nousee sekä käytännön havainnoinnista että teologisesta pohdinnasta: avioliitto on vaikea laji, koska olemme langenneita olentoja langenneessa maailmassa. Kellerit muistuttavat, että liitossa kuitenkin lupaamme, että emme jätä toista, vaikka hän olisi meille taakka. Oma onnellisuus ja täyttymys voivat seurata sitä, kun valitsemme Jeesuksen kaltaisuuden eli epäitsekkään palvelemisen ja sitoutuneisuuden. 

Koska kirjassa on niin paljon hyvää summausta Raamatun tärkeistä laajoista teemoista ja siitä, miten ne nivoutuvat yhteen, kirjaa voi suositella aika lailla kaikille.

 

 

Sara Saarela 
40/201

Toiminnan vilkastumisen myötä yrittäjien maksamat lähetyskannatukset ovat jopa nousussa – Inflaation myötä lähetystyö on kallistunut
Opinnäytetyössä tutkittiin, kenen ääni kuuluu kristillisissä lehdissä
Myös Gazassa on pieniä uskovien ryhmiä – mediatyön hedelmää näkyy
Fifteenit täyttyneet nopeasti – Suosituimmat leirit täyttyvät minuuteissa