Sekasotku – siunausko?

George Verwer: Messiologia – Sekasotkun siunaus. Aikamedia 2019. Nid. 77 s.

 

Tänä vuonna suomeksi ilmestyneen kirjan Messiologia – Seka­sotkun siunaus kirjoittaja George Verwer on yksi maail­man tunnetuimista ja merkittävimmistä lähetysjohtajista. George Verwer on ollut perustamassa vuonna 1957 lähetysjärjestöä nimeltään Operaatio Mobilisaatio (OM).

 

Messiologia-teos on jatkumoa 77-vuotiaan miehen aiempaan tuotantoon, josta useita teoksia on käännetty suomeksikin.  George Verwerin kirjoja on painettu kaikkiaan yli miljoona kappaletta noin 50:llä eri kielellä.

 

Uusimman kirjan nimi Messiologia (englanniksi Messiology) kuvastaa hyvin sen sisältöä. Termi ”messiologia” on Verwerin itse keksimä, ja se koostuu kahdesta englanninkielisestä sanasta: mess eli sotku ja missiology eli lähetys­teologia.

 

Tyylilleen uskollisena Verwer avaa kirjassaan yltiörehellisesti monia kipeitäkin alueita, joista hän on yli 50:n lähetyskentillä vietetyn vuoden aikana nähnyt syntyvän sekasotkuja. Kirjoittaja ei kuitenkaan tyydy vain luettelemaan havaitsemiaan ongelmia, vaan hän antaa monia hyvin käytännönläheisiä neuvoja, miten erilaisten ongelmien kanssa selvitään. Verwerin kirja antaa siis todellisen helikopteriperspektiivin siihen reaalimaailmaan, jossa lähetystyötä tehdään nykyäänkin.

 

George Verwer nostaa esille kirjassaan muun muassa seuraavia teemoja, joiden hän on havainnut aiheuttavan ongelmia lähetystyössä: kielen synnit, himot, laiskuus, viha, muutos­vastarinta, yhtey­den puute, oikeaoppisuus, raha, musiikki, politiikka, erilaiset seurakuntamallit, kirkko­rakennukset, johtajuus, avioliitto, armottomuus ja muuttumaton näky.

 

Kirjan omistuskirjoitus kuvastaa hyvin kirjan teemaa: ”Tämä kirja on omistettu kaikille niille kohtaamilleni tai Operaatio Mobilisaatiossa työskennelleille ihmisille, joiden elämä ei ole sujunut hyvin. He eivät noudata A- tai B-suunnitelmaa vaan pikemminkin M-suunnitelmaa. Keskustellessani heidän kanssaan muistutan heitä aakkosten kirjainten suuresta määrästä, kannustan heitä ottamaan vastaan Jumalan radikaalin armon ja rohkaisen heitä jatkamaan sitkeästi eteenpäin.”

 

Kirjaa lukiessa Verwerin oma ääni on selvästi kuultavissa, ja kokeneen lähetysjohtajan oma tarina elää kirjan sivuilla. Kertomukset tosielämästä kutsuvat teokseen tarttuvia kulkemaan rohkeasti eteenpäin Jumalan kanssa tämän kristillisen elämän sekamelskan, kivun ja kaaoksen keskellä. Mielestäni kirja on upeasti kirjoitettu siitä näkökulmasta, että se kuvastaa tätä sekasotkun maailmaa ja selviytymistä kaiken siihen liittyvän keskellä. Moni lukija voi kokea kirjan kuin nykyajan Paavalin kirjeenä ”nuoremmalle työntekijälle”.

 

Messiologian tyyli on kirjoittajansa mukainen, ja se saattaa kiusata niitä lukijoita, jotka toivovat kirjalta parempaa johdon­mukaisuutta ja laatua. Jos George Verweriä tuntee edes hieman ennestään, nämä puutteet on helpompi ohittaa.

 

Tyylilleen uskollisena Verwer johdattaa jokaisen käsittelemänsä aihepiirin yhteydessä lukijan suositeltavan kirjallisuuden pariin. Hän osoittaa näin uskovansa kirjallisuuden voimaan ja merkitykseen hengellisessä elämässä. Tämä nousee todella vahvalla tavalla esille kirjan jokaisessa luvussa.

 

Messiologia – Sekasotkun siunaus on kokonaisuutena loistava lukuelämys, ja suosittelen sitä kaikille, joille lähetys­työ on rakas asia. Kirjasta ei puutu elämää. Lukija saa välillä nauraa, punastella ja tehdä parannusta.

 

Mielestäni jokaisen lähetystyöntekijän ja kaikkien seurakuntien lähetysvastuullisten tulisi lukea tämä legendaarisen lähetysvaikuttajan George Verwerin tärkeä puheenvuoro.

 

 


Tomi KuosmanenLukijalta
40/201

Lukijalta22.3.2024 | Olen kiitollinen, että maakuntalehdissämme on auennut toistuvasti tilaa Raamatun sanomaa korostaville kirjoituksilleni. Usein ne sivuavat yhteiskunnallisia haasteita, unohtamatta ikuis...
LukijaltaIhmisten puheissa toistuvat usein ilmaisut kuten ”Kuolema kuittaa univelat” tai ”Haudassa saa sitten levätä”. Ne ovat tavallisia tapoja vältellä ajatusta kuolemanjälkeisestä elämästä ja vaeltaa va...
Lukijalta21.11.2023 | Helluntaikirkon oppikäsityksessä Jeesuksen paluusta ei ole enää vain yhtä tulkintamallia. Jeesuksen paluusta itsessään ollaan varsin yksimielisiä, mutta seurakunnan tempauksen ajoituk...
Lukijalta24.10.2023 | Iso Kirja on hehkuttanut tänä vuonna Opisto omaksi -teemaa. Sen tavoitteena on, että seurakunnat ja niiden jäsenet ottaisivat ja kokisivat entistä enemmän omistajuutta yhteisestä opis...
LukijaltaApostoli Paavali ei tahtonut pitää Roomassa asuvia veljiä tietämättöminä ”tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus – hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisäll...
Lukijalta(20.3.2023) Tammikuussa seurakuntamme johtajisto sai ihmetteleviä yhteydenottoja koskien paikallista Turvallinen seurakunta -lausuntoa, jossa olemme osallisena. Siinä oli virheellisesti na...
Lukijalta(6.3.2023) Uudet hyvinvointialueet aloittivat vuoden alusta. Kotiin saamamme esitteen mukaan uuden hyvinvointialueen keskeinen tehtävä on ”hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yht...
LukijaltaTranslain uudistaminen vietiin eduskunnassa maaliin 1.2.2023 äänin 113–69. Lain mukaan jokainen täysi-ikäinen kansalainen voi vaihtaa sukupuolensa pelkkänä ilmoitusasiana. Korjausleikkauksia ja lä...
LukijaltaOikeaoppisuuden tarve on ihmiselle ominaista ja johtuu osin siitä, että se on eräs turvallisuuden tunnetta ruokkiva väline. Uskon kysymyksissä oikeaoppisuuden tarve on hälyttävän suuri. Osasyynä s...
Lukijalta(27.12.2022) Silmiini sattui erään teologin lehtikirjoituksen otsikointi: ”Ateisti, joka tuntee Jumalan?” Kysymysmerkin kanssakin toteamus on absurdi. Ateisti kieltää Jumalan olemassaolon ja kaike...
Lukijalta(22.11.2022) Kun tulin aikoinani uskoon, sain näyn hengellisestä työstä. Se oli määrittelemätön pakottava tarve olla jotenkin hyödyksi Jumalan valtakunnassa. Tämä tarve on ollut läpi uskossa oloaj...
LukijaltaPaimen Plus -lehden kesäkuun numeron talouspalstalla olleessa kirjoituksessa kerrottiin seurakuntien lämpölaskujen noususta viime talvelta. Sama suunta näyttää jatkuvan myös tulevana talvena. Kerr...
LukijaltaJeesus joutui usein herättelemään kuulijoitaan. Tässä muutamia otteita Jeesuksen sanoista: ”Ettekö käsitä? Kuinka te ette käsitä, etten minä puhunut teille leivästä?” Niin hän sanoi heille: ”Ettek...
LukijaltaYhdysvalloissa korkein oikeus kumosi kesäkuussa vanhan ns. Roe vs Wade -nimellä tunnetun, aborttioikeuden turvanneen ennakkopäätöksen. Näin se teki sen, minkä kokeneiden ja laintuntevien tuomareid...
LukijaltaSanan- ja uskonnonvapaus ry (SUV) on osoittanut tarpeellisuutensa kansan keskuudessa. Kesäkuussa 2021 perustettu yhdistys on saanut aatteensa taakse jo yli 1 000 jäsentä ympäri Suomea.
Yh...
LukijaltaHesekielin kirjan luku 33 kertoo sielunhoitajan ja profeetan vastuusta. Toisesta jakeesta löytyvät puhuttelevat sanat: ”Jos minä annan miekan tulla maan kimppuun ––.” Nykyiset aseet eivät ole miekkoja...
LukijaltaLähetyspastori Markku Karjalaisen mukaan Uusi testamentti opettaa seurakunnan johtavan pastorin ja vanhimman viran kuuluvan miehille. Raamatussa sanotaan, että vanhimman virkaan tulee valita ”yhde...
LukijaltaKansallisen veteraanipäivän aikana (27.4.), kun uutiset kertovat Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistön potevan koronan jälkeen keuhkokuumetta, olen pohtinut, kuinka tärkeää on, että maamme...
LukijaltaRisto Karhu esitti Ristin Voitossa 17 kysymyksen: ”Jeesuksen paluu – ennen suurta ahdistusta?” Kirjoitus keskittyi ensisijaisesti odottamamme tempauksen ajankohdan pohdintaan. Mielestäni Risto Kar...
LukijaltaLänsimaiden kristittyjen piirissä on laajalti käsitys, että seurakunnan salainen tempaus tapahtuisi ennen suurta ahdistusta. Etenkin vapaiden suuntien käsitykseen on paljolti vaikuttanut Vilho Har...
LukijaltaJumala ilmoittaa itsensä Raamatun Sanan kautta mutta myös kansojen vaiheissa. Erityisen selvästi tämä ilmenee Israelin kansan historiassa ja nykyhetkessä.
Suomen kansan eri vaiheissa olem...
LukijaltaKiitos Reijo Mänttärille palautteesta (RV 9/22) kirjani erään luvun pohjalta tehtyyn artikkeliin. Tila ei riitä palautteen seikkaperäiseen käsittelyyn, mutta teen joitain yleisiä huomioita. ...
LukijaltaPuheessaan Korneliuksen talossa apostoli Pietari tahtoi sitoa uudet opetuslapset herätyksen alkuperään. Siksi hän sanoo: ”– – sen sanan, joka lähtien Galileasta on levinnyt koko Juudeaan, sen kast...
LukijaltaLehden emerituspäätoimittaja Leevi Launonen pohdiskeli kasvatustieteen asiantuntijana syvällisesti ihmisen persoonaa (RV 5). Hän toteaa ihmisen luonteen kasvamisen jääneen taka-alalle 1900-luvun l...
LukijaltaPitkittynyt poikkeusaika on kuormittanut lapsiperheiden arkea, typistänyt tärkeitä vertaistukiverkostoja ja kaventanut seurakuntayhteyttä. Lasten hengellinen kasvatus on jäänyt pitkälti vanhempien...
LukijaltaHyvin usein puhutaan pettäjä Jaakobista tai siitä, kuinka Jaakob petti veljensä. Ovatkohan nämä ajatukset koko totuus?
1. Moos. 25:21,23: ”Iisak rukoili Herraa vaimonsa puolesta, sillä tä...
LukijaltaVastine Kalevi Marinille – "Ekumeniaa ei tarvitse pelätä"

Ristin Voitossa 46 oli Kalevi Marinin mielipidekirjoitus, joka kommentoi Ristin Voitossa 41 julkaistu...
LukijaltaRistin Voitossa 41 oli hätkähdyttävä artikkeli Helluntailaisena ekumeniaa vahvistamassa. Petri Mäkilä sanoittaa siinä teologian toht...
LukijaltaSuomessa on viime vuosien aikana kyseenalaistettu kristillisiä arvoja. Raamatun mukaista uskoa tunnustavat kokevatkin, että kaikkea muuta suvaitaan paitsi kristillisiä arvoja.
Kuitenkin e...
LukijaltaLehden sivuilla on jälleen käyty keskustelua naisen asemasta. RV:n numerossa 41 Hannu Kangasniemi esitti miehen ja naisen välisen hierarkian olevan osa Jumalan asettamaa järjes...
LukijaltaRistin Voitossa 30–31 oli kirjoitus kalvinismista. Näkemys miehen ja naisen erilaisista sukupuolisidonnaisista rooleista perheessä ja seurakunnassa nousi esiin yhtenä jäsenille tärkeänä näkök...
LukijaltaKesän päivityksiä, uutisia ja mainoksia lukiessa mieleen on noussut kysymys: Onko sellainen paradoksi mahdollista, että voin olla ihmisoikeuksien ja solidaarisuuden puolella ja samaan aikaan kriti...
LukijaltaSuurella mielenkiinnolla, jännityksellä, rakkaudella ja ilolla tartuin Evankelistakoti elää -kirjaan. Jokainen kirja, joka kertoo helluntaiherätyksen alkuajoista Suomessa, sen toiminnast...
LukijaltaOlen kuullut joidenkin väittävän, etteivät uskovat joudu viimeiselle tuomiolle. Silloin tarkoitetaan ns. erillistä ylöstempausta, joka on erotettu ylösnousemuksesta viimeisenä päivänä. Kuitenkin t...
LukijaltaNettikonferenssissa näki paljon mielenkiintoisia vastauksia otsikon kysymykseen. Laulu- ja soitinyhtye Exit sai paljon myönteistä palautetta. Monet pitivät sen esiintymistä jopa koko tapahtuman pa...
LukijaltaPaljolla kirjantekemisellä ei ole loppua. Ristin Voitossa on kirja-arvioita, joista toiset ovat hyviä ja rakentavia uskoamme ajatellen, toiset ovat sitten vähemmän hyviä. Markus Maj...
LukijaltaRistin Voitto -lehden pääkirjoituksessa (12/21) Waltteri Haapala korostaa pastorien johtajuutta ja heidän kunnioittamistaan sangen voimakkaasti. On toki tärkeää, että pastorit saavat heille kuuluv...
Kuurojen työtä jo 50 vuotta – Juhlavuosi huipentuu Juhannuskonferenssin puheenvuoron lisäksi lokakuussa pidettävään juhlaan
Seurakuntien perustajille uusia verkostoja
Tutkimus: Kutsumustyössä myös haittoja