Sekasotku – siunausko?

George Verwer: Messiologia – Sekasotkun siunaus. Aikamedia 2019. Nid. 77 s.

 

Tänä vuonna suomeksi ilmestyneen kirjan Messiologia – Seka­sotkun siunaus kirjoittaja George Verwer on yksi maail­man tunnetuimista ja merkittävimmistä lähetysjohtajista. George Verwer on ollut perustamassa vuonna 1957 lähetysjärjestöä nimeltään Operaatio Mobilisaatio (OM).

 

Messiologia-teos on jatkumoa 77-vuotiaan miehen aiempaan tuotantoon, josta useita teoksia on käännetty suomeksikin.  George Verwerin kirjoja on painettu kaikkiaan yli miljoona kappaletta noin 50:llä eri kielellä.

 

Uusimman kirjan nimi Messiologia (englanniksi Messiology) kuvastaa hyvin sen sisältöä. Termi ”messiologia” on Verwerin itse keksimä, ja se koostuu kahdesta englanninkielisestä sanasta: mess eli sotku ja missiology eli lähetys­teologia.

 

Tyylilleen uskollisena Verwer avaa kirjassaan yltiörehellisesti monia kipeitäkin alueita, joista hän on yli 50:n lähetyskentillä vietetyn vuoden aikana nähnyt syntyvän sekasotkuja. Kirjoittaja ei kuitenkaan tyydy vain luettelemaan havaitsemiaan ongelmia, vaan hän antaa monia hyvin käytännönläheisiä neuvoja, miten erilaisten ongelmien kanssa selvitään. Verwerin kirja antaa siis todellisen helikopteriperspektiivin siihen reaalimaailmaan, jossa lähetystyötä tehdään nykyäänkin.

 

George Verwer nostaa esille kirjassaan muun muassa seuraavia teemoja, joiden hän on havainnut aiheuttavan ongelmia lähetystyössä: kielen synnit, himot, laiskuus, viha, muutos­vastarinta, yhtey­den puute, oikeaoppisuus, raha, musiikki, politiikka, erilaiset seurakuntamallit, kirkko­rakennukset, johtajuus, avioliitto, armottomuus ja muuttumaton näky.

 

Kirjan omistuskirjoitus kuvastaa hyvin kirjan teemaa: ”Tämä kirja on omistettu kaikille niille kohtaamilleni tai Operaatio Mobilisaatiossa työskennelleille ihmisille, joiden elämä ei ole sujunut hyvin. He eivät noudata A- tai B-suunnitelmaa vaan pikemminkin M-suunnitelmaa. Keskustellessani heidän kanssaan muistutan heitä aakkosten kirjainten suuresta määrästä, kannustan heitä ottamaan vastaan Jumalan radikaalin armon ja rohkaisen heitä jatkamaan sitkeästi eteenpäin.”

 

Kirjaa lukiessa Verwerin oma ääni on selvästi kuultavissa, ja kokeneen lähetysjohtajan oma tarina elää kirjan sivuilla. Kertomukset tosielämästä kutsuvat teokseen tarttuvia kulkemaan rohkeasti eteenpäin Jumalan kanssa tämän kristillisen elämän sekamelskan, kivun ja kaaoksen keskellä. Mielestäni kirja on upeasti kirjoitettu siitä näkökulmasta, että se kuvastaa tätä sekasotkun maailmaa ja selviytymistä kaiken siihen liittyvän keskellä. Moni lukija voi kokea kirjan kuin nykyajan Paavalin kirjeenä ”nuoremmalle työntekijälle”.

 

Messiologian tyyli on kirjoittajansa mukainen, ja se saattaa kiusata niitä lukijoita, jotka toivovat kirjalta parempaa johdon­mukaisuutta ja laatua. Jos George Verweriä tuntee edes hieman ennestään, nämä puutteet on helpompi ohittaa.

 

Tyylilleen uskollisena Verwer johdattaa jokaisen käsittelemänsä aihepiirin yhteydessä lukijan suositeltavan kirjallisuuden pariin. Hän osoittaa näin uskovansa kirjallisuuden voimaan ja merkitykseen hengellisessä elämässä. Tämä nousee todella vahvalla tavalla esille kirjan jokaisessa luvussa.

 

Messiologia – Sekasotkun siunaus on kokonaisuutena loistava lukuelämys, ja suosittelen sitä kaikille, joille lähetys­työ on rakas asia. Kirjasta ei puutu elämää. Lukija saa välillä nauraa, punastella ja tehdä parannusta.

 

Mielestäni jokaisen lähetystyöntekijän ja kaikkien seurakuntien lähetysvastuullisten tulisi lukea tämä legendaarisen lähetysvaikuttajan George Verwerin tärkeä puheenvuoro.

 

 


Tomi Kuosmanen
40/201

Toiminnan vilkastumisen myötä yrittäjien maksamat lähetyskannatukset ovat jopa nousussa – Inflaation myötä lähetystyö on kallistunut
Opinnäytetyössä tutkittiin, kenen ääni kuuluu kristillisissä lehdissä
Myös Gazassa on pieniä uskovien ryhmiä – mediatyön hedelmää näkyy
Fifteenit täyttyneet nopeasti – Suosituimmat leirit täyttyvät minuuteissa