Maahanmuuttoa ja maassamuuttoa

Osa maaseudulta suuriin kaupunkeihin hakeutuneista maahanmuuttajista palaa myöhemmin takaisin.  (Shutterstock)

Vastaanottokeskusten sulkeminen ja muuttoliike näkyvät helluntaiseurakunnissakin. 

Seurakunnat ovat monella paikkakunnalla tehneet yhteistyötä vastaanottokeskusten kanssa viime vuosina. Vastaanottokeskusten sulkeminen ja maahanmuuttajien keskittyminen suuriin kaupunkeihin näkyvät myös seurakuntien arjessa.

– Pääasiassa on muutettu isompiin kaupunkeihin: Helsinkiin, Turkuun, Tampereelle, Lahteen, toteaa Helsingin Saalemin arabityön pastori Muayad Namrood.

Muuttoliikettä on silti toiseenkin suuntaan.

– On niitäkin, jotka ovat muuttaneet vähän pienemmille paikkakunnille opiskelu- tai työpaikan perässä.

– Valtakunnallinen trendi on, että isoihin kaupunkeihin halutaan lähteä, mutta toisaalta joillakin pienemmillä paikkakunnilla perheet kokevat tutustumisen helpommaksi, kiteyttää Helluntaikirkon monikulttuurisuustoimikunnan puheenjohtaja Pirjo Raunio.

 

Vammalan helluntaiseurakunnassa vaikuttava Raunio näkee asiassa tapahtuneen paikallistasolla myös tietynlaista muutosta.

– Alkuun oli enemmän sitä liikehdintää, että meiltä lähdettiin pääkaupunkiseudulle ja hyvin paljon myöskin Tampereelle.

– Nyt tuntuu, että sellaiset henkilöt, jotka ovat pidempään odottaneet oleskelulupaa, ovat jossain määrin kotiutuneet Sastamalaan. 

– On useita perheitä, jotka ovat halunneet jäädä ja perustelleet, että he eivät halua jättää omaa seurakuntaa. 

 

Osa lähtijöistä palaa myöhemmin takaisin. Syynä voi olla esimerkiksi tiiviimpien sosiaalisten verkostojen kaipuu. 

– Eräs paluumuuttajaperhe, joka oli puolitoista vuotta Vantaalla, halusi palata Sastamalaan sen vuoksi, että he eivät olleet tutustuneet kehenkään ihmiseen pääkaupunkiseudulla, kukaan ei tervehtinyt heitä eikä heillä ollut mitään kontakteja. 

Vastaavanlaisia kokemuksia on ollut joillakin muillakin isoista kaupungeista palanneilla.

– Meillä on sekä–että-liikehdintää.

Raunion mukaan arviolta 60 kastetusta turvapaikanhakijasta noin 25 on edelleen Vammalan helluntaiseurakunnassa mukana. 

Helluntaikirkon monikulttuurisuustoimikunta on rohkaissut seurakuntia tukemaan muuttajia uuden kotiseurakunnan löytämisessä. 

– Olemme halunneet kannustaa seurakuntia tällaiseen yhteistyöhön ja huolenpitoon. 

– Tätä olemme myös omassa seurakunnassamme pyrkineet kasvattamaan ja kehittämään, Raunio toteaa Vammalan osalta.

– Olemme yrittäneet niitä kontakteja sitten etsiä ja löytää. 

– Tiedän, että on seurakuntia, jotka tätä tekevät, mutta eivät välttämättä kaikki.

Muayad Namrood kertoo, että yhteydenottoja uutta kotiseurakuntaa etsivistä muuttajista kyllä tulee, mutta ei kovin paljoa suhteessa siihen, miten paljon Helsinkiin muutetaan.

– Jonkin verran tätä on näkynyt. 

– Aika moni jää pois seurakunnan yhteydestä. Jonkin verran meillekin on tullut muualta Helsinkiin muuttaneita, mutta ei niin paljon. 

Namrood korostaa lähettävän seurakunnan roolia asiassa. Tärkeää olisi huomioida myös kielikysymys. Lähettävä seurakunta saattaa usein ohjata muuttajan siihen helluntaiseurakuntaan, joka on maantieteellisesti lähimpänä tämän uutta kotia. Olisi kuitenkin hyvä ottaa huomioon myös muuttajan kielitaito. Jos suomi tai englanti eivät ole hallussa, kannattaa selvittää, onko lähialueen seurakunnissa opetusta tulijan äidinkielellä.

 

Seurakuntia on rohkaistu ottamaan uskoon tulleita ja kastettuja rohkeammin mukaan palvelutehtäviin. Arabityön piirissä on tätä varten järjestetty myös johtajuuskoulutuksia.

– Olemme kannustaneet seurakuntia ottamaan monikulttuurisuustyön tiimeihin maahanmuuttajataustaisia, että saadaan heidän äänensä kuuluviin ja näkyviin, sanoo Pirjo Raunio. 

Useissa seurakunnissa näin on tehtykin, Muayad Namrood toteaa. Ehtoollisen jakaminen, kastajana toimiminen ja oman kieliryhmän parissa tehtävä työ ovat esimerkkejä annetuista vastuutehtävistä.

– Tottakai enemmänkin saisi antaa. 

Joidenkin turvapaikanhakijoina Suomeen tulleiden tie johdattuu loppujen lopuksi takaisin omaan kotimaahan. Pirjo Raunio kertoo siinäkin tapauksessa pyrityn auttamaan muuttajia uuden kotiseurakunnan löytämisessä. 

– Että heillä olisi myöskin kontakteja kristittyihin niissä maissa, joihin he palaavat.

Jotkut palaavat kotimaahansa vapaaehtoisesti, jotkut vain, jos se on ainut vaihtoehto. Palaaminen saatetaan kokea myös tietynlaisena missiona. 

– Aika monella on takaraivossa sellainen ajatus, että onko Jumalan suunnitelmissa mahdollisesti siirtää heidät omaan kotimaahansa takaisin nyt, kun he ovat uskon löytäneet ja saaneet kasvaa siinä. 

Myös Suomeen jäävistä monet kantavat lähetysnäkyä.

– Sellaista ajatusta on, että halutaan tavoittaa omaan kansakuntaan kuuluvia Suomessa asuvia. Että Jumala on lähettänyt heidät tänne pelastaakseen heidät, jotta he täällä voivat levittää evankeliumia. 

 

 

Vastaanottokeskuksia vähennetään yhä

Seitsemän vastaanottokeskusta sulkee ovensa kuluvan syksyn aikana Suomessa. Toiminta loppuu Jämsästä, Kemistä, Lieksasta, Siilinjärveltä, Mänttä-Vilppulasta, Punkalaitumelta ja Hangosta. Jäljelle koko maahan jää 30 keskusta. 

 

Suomesta turvapaikkaa hakevien määrä on laskenut merkittävästi, eikä koronaviruspandemia ole ainut syy siihen. Vuosi 2015 vaikuttaa jääneen yksittäiseksi poikkeukseksi: hakijoita oli tuolloin 32 500. Seuraavina vuosina määrä jäi alle 6000:een. 

Vastaanottokeskuksia perustettiin takavuosina nopeasti ympäri maata. Enimmillään niiden määrä oli helmikuussa 2016. Tuolloin keskuksia oli 221, kun niitä vajaata vuotta aiemmin oli ollut vain 17. Vastaanottokeskuksia on sittemmin suljettu pikku hiljaa tilojen tyhjetessä. 

 

Tulijoista osa sai Suomesta turvapaikan. Osa joutui palaamaan kotimaahansa. Osa odottaa uutta ratkaisua saamaansa kielteiseen päätökseen. 

Tilastokeskuksen aineistoista käy ilmi, että pääosa Suomeen tulijoista hakeutuu asumaan kaupunkeihin. Maaseudulle muuttajat ovat pääosin eurooppalaistaustaisia. Puolet Suomen 423 494 ulkomaalaistaustaisesta asukkaasta asuu pääkaupunkiseudulla.

Ylivoimaisesti suurimman ryhmän muodostavat edelleen entisen Neuvostoliiton maista Suomeen muuttaneet, etenkin Venäjältä ja Virosta tulleet. Irak ja Somalia ovat seuraavaksi yleisimmät taustamaat. 

Maahanmuuttoviraston ylijohtaja Jari Kähkönen arvioi Ylelle, että koronapandemian vaimentama muuttoliike Euroopassa saattaa pysyä hiljaisena vielä ainakin lähivuosien ajan. Sen jälkeen tilanne saattaa muuttua. 

– Tietyissä maissa esimerkiksi Välimeren alueella on painetta tulla Eurooppaan. Se saattaa purkautua, kun pandemian aika on ohi.
40/2020

UutisetMuusikko Olli Helenius, 49, kertoo olevansa kiitollinen, että on vuosien uran aikana päässyt toteuttamaan itseään ja olemaan taivaallisen työnantajan käytössä.
– Jumala on...
KolumniKirjauutuuksissa on kaikenlaisia oppaita. Sellaisiakin, joiden kannessa on pikkupräntti: ”Tätä lukemalla ET tule menestyneeksi, onnelliseksi tai rikkaaksi.” Aika monen kirjan a...
PääkirjoitusMaailma ympärillämme muuttuu rajulla tavalla. Jatkuva julkisen tilan maallistuminen, antikristilliset virtaukset ja globaalit haasteet pandemioineen suorastaan vaativat...
UutisetVastaanottokeskusten sulkeminen ja muuttoliike näkyvät helluntaiseurakunnissakin.
Seurakunnat ovat monella paikkakunnalla tehneet yhteistyötä vastaanottokeskusten kanssa viime vuosina. Vastaa...
UutisetBergvikin toimintakeskuksen tapahtumakoordinaattori Yrjö Rossi lämmittää kiireen lomassa rantasaunaa Salon maisemissa. Viidettä kertaa pidettyyn lähetyksen ja rukouksen viikonloppuun on...
UutisetKaikilla uskonnollisilla yhdyskunnilla on itsenäinen oikeus päättää, vihkivätkö ne avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja. Näin linjasi korkein hallinto-oikeus tapauksessa, joka koski tuomiok...
ArtikkelitHelluntaiseurakunnat rakentuvat vapaaehtoistyön varaan. Tuhannet auttamishaluiset seurakuntalaiset kantavat kortensa kekoon mahdollisuuksiensa mukaan ja suunnittelevat, johtavat ja toteuttavat läh...
Åström konsertoi platinalevyn merkeissä
Ihmissuhdeongelmiin haetaan apua 
Risto Huvila: Israel solmii diplomaattisuhteita – jännitteet ennallaan?
Olli Helenius tietää, kuinka unelmat toisaalta motivoivat, toisaalta raastavat rikki
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!