Torstai 21. kesäkuuta.
Nimipäivää viettää Ahti, Ahto, Ingemar, Ingmar, Inge
Julkaistu 15.12.2017 12:59

Evankeliumi lahjapaketissa Varkaudessa

Kohtaus kaivolla. Kameli oli yksi näytelmän keksinnöistä. Pää pysyi ryhdissä salibandymailan tukemana. Kuva: Jouni Londen

Varkauden helluntaiseu­rakunnan salissa ta­pahtuu kummia: etei­sestä pääsee taivaaseen, sieltä 2017 vuotta taaksepäin seimel­le, edelleen tietäjien ja paimen­ten maailmaan enkeli-ilmestys­tä kokemaan.

 

Matkaa jatketaan silloiseen tietotoimistoon eli kälättävien naisten kaivolle ja lopuksi nyky­aikaan joulukuusen äärelle. Jee­sus kulkee koko matkan muka­na ja puhuu.

Tämä näytelmä on Jouluvael­lus – kymmenien talkoolaisten lahja yli tuhatpäiselle kävijäkun­nalle.Kaikki koulut mukana

Nykyinen versio järjestettiin nyt toista kertaa seurakunnan tilois­sa. Aiemmin on toteutettu muun muassa yhteiskristillinen katu­versio vuonna 2001 ja joitakin Pääsiäisvaelluksia. Tekijäkaarti koostui paikallisista helluntailai­sista, ja tiimiä täydentämässä oli ystäviä Leppävirralta.

 

Kävijät olivat enimmäkseen alakoululaisia 50 kilometrin sä­teeltä. Seurakunta järjesti ja kus­tansi bussikuljetukset: seura­kunnassa on kaksi ammattikul­jettajaa.

 

Projektin koordinaattori, kou­lutyö- ja näytelmätaustaa omaa­va Paula Hoffren onnistui saa­maan vaelluksen koulujen ohjelmaan. Näytelmän ennakko­kysyntä ja perästä kuulunut pa­laute kannusti tekemään vierai­lusopimukset uskossa jopa en­nen roolituksia.

 

– Yksikään Varkauden koulu ei ole kieltäytynyt. Se on ihme, Hoffren kertoo.Sanoma kiusaamisen maailmaan

Esityksiä soljui arkiviikon aika­na yhteensä yli 30, päivisin ja il­taisin. Kaikki esitykset olivat ai­nutkertaisia, koska käsikirjoitus oli melko viitteellinen.

 

Käsikirjoittaja Anne Kolari kertoo saaneensa tekstin yöllä sen jälkeen, kun oli tehnyt so­vinnon erään seurakuntalaisen kanssa pitkän vihanpidon jäl­keen.

 

– Jumala käyttää puhdasta as­tiaa, Kolari sanoo.

 

Näytelmän teemana voikin pitää anteeksiantamista ja -pyy­tämistä. Se ilmenee niin Jee­suksessa kuin loppunäytöksen kauhukakaran asennemuutok­sessakin. Loppunäytös toi sano­man koulukiusaamisen maail­maan.Huomaatko kamelin silmät?

Harjoitukset ja näytösrupea­mat aloitettiin yhteisrukouksel­la. Työryhmästä välittyi hyvä yh­teishenki ja huumorikin kukki.

 

Monet hääräsivät eri tehtä­vissä. Myös ohjaaja-pääorga­nisaattori Eija Tolvanen laski taustatyöläisten tapaan kätensä auraan: kuljettamista, pystyttä­mistä, näyttelemistä, purkamis­ta ja pakkaamista.

 

Keittiössä pyöri talkoolaisille emäntien nonstop-ruokatarjoi­lu. Koko tiimin työtuntimääriä ei tiedä kukaan. Esitykseen sisälty­vän animaation musiikkitallen­nekin on omaa perua: sen takana on AV-mestarina palveleva Ari Kauhanen.

 

Lahjoituksena saadut arvok­kaat pääkulissit täydentyivät seurakuntalaisten lainaamalla rekvisiitalla. Nähtävissä oli ne­rokkaitakin ratkaisuja, kuten ka­meli: tarkkaavainen huomasi ka­melin nahkakengät ja ehkä kyt­tyrän silmätkin, mutta kaulan ja pään ryhdistävää sählymailaa ei. Ilo lasten oli lausumaton – jos­kus tosin äänekäskin.

 

Ensi vuonna Varkaudessa?

 

– Tuskin maltan odottaa koko vuotta, Paula Hoffren hehkuttaa.

 

 

Jouni Londen

 Jaa
Sillanrakentaja tätä aikaa varten
Apu kasvatushaasteisiin tuli uskovien perheiden yhteydestä
”Globalisaatio auttaa Jumalan mission päätökseen”
”Me voimme tehdä tulevaisuutta”
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!