Maanantai 23. huhtikuuta.
Nimipäivää viettää Yrjö, Jyrki, Jyri, Yrjänä, Jori, Georg, Göran, Örjan Jöran Jörgen, Jörn

UutisetUutisetVerkkosivuston pa­lautelaatikkoon kilahtaa viesti ”Henkalta”. Siis­tittynä se kuuluu suunnilleen näin: Helluntaiseura­kunnan pastori on alkanut ärsyt­tää. Voisiko pastori olla pysäytte­lemät...
UutisetSoinilainen Iiris Syr­jälä on netin kokouslähetysten ja -taltiointien aktiivi­nen seuraaja.

– Katselen muun muassa Mika Turusen saarnoja Saarijärveltä, One Way tv:tä ja...
UutisetRuuhkavuosiaan elävät työs­säkäyvät aikuiset miehet loista­vat poissaolollaan seurakunnista, mutta lyhyet raamatunopetukset netissä kiinnostavat heitä.

Raamatunopettaja,...
UutisetOrtodoksisessa seurakunnas­sa Helsingissä palveleva kanta­suomalainen nunna Elisabet ker­too, että hänet sekoitetaan kadul­la jatkuvasti muslimeihin.

Hän epäilee tämän j...
UutisetViisi vuotta pyörinyt kahvilatoiminta on esimerkki Toivakan helluntaiseurakunnan tavoittavasta nuorisotyöstä.
UutisetHelsingin IK-opiston kirjoittaja­koulussa huhtikuun alussa pereh­dyttiin blogin menestystekijöihin, lehtikirjoittamisen aakkosiin sekä romaanin aloittamiseen.

Asiantunt...
UutisetLähetystyöhön maa­ilmalla on aina si­sältynyt omat vaa­ransa, mutta viime­aikaisten tilastojen valossa ne näyttävät kasvaneen.

– Oman henkilöstömme turval­lisuuden osal...
UutisetKovia kokenut itäukrainalaisen Slavjanskin kaupungin helluntai­seurakunta jatkaa evankelioivaa työtä kaupunkilaisten keskuudes­sa, pastori Aleksandr Pavenko kertoo Avainmedian nettisivuilla...
UutisetGazassa elää enää korkeintaan noin tuhat kristillisiin yhteisöihin kuuluvaa, arvioi katolinen pap­pi Mario da Silva Catholic News Agencyn jutussa.

Määrä on pitkään ollu...
UutisetTuomasmessu on evankelis-luterilaisen kirkon suosituin messu, joka on selkeästi onnistunut tavoittamaan havittelemiaan epäilijöitä. Toimittaja koki juhlamessussa niin riemua kuin hämmennystäkin.
UutisetUgandalainen John Atidi ei ymmärtänyt vartioida omaa sydäntään, kunnes joutui kohtaamaan holtittomuutensa seuraukset.
UutisetKevättalvella Pohjanmaan alueella järjestetty Mahdollisuus muutokseen -mediakampanja loi seurakunnille positiivisen vireen ja uuden oppimisen kokemuksia.

– Saimme kampa...
UutisetLuterilaisen kirkon sisällä syn­tynyt konservatiivinen Lähetys­hiippakunta-liike käsittää nykyisin 1 952 jäsentä. Lähetyshiippa­kunnan keräämät tulot kasvoivat viime vuonna noin 1,1 miljoona...
UutisetSeurakunta tarjosi tietoa uupumuksesta ja lauluja Jumalan rakkaudesta.
UutisetSuomen Vapaakirkko panostaa seurakuntien elinvoimaisuuteen ja uusien seurakuntien perus­tamiseen. Samalla kiinnitetään huomiota erityisesti siihen, että eri-ikäiset olisivat yhdessä muka­na...
UutisetYksi Yhdysvaltain vaikutusval­taisimmista pastoreista, GLS-joh­tajuuskonferenssien ja Willow Creek -megaseurakunnan perus­taja Bill Hybels erosi viime viikol­la seurakuntansa johtajuudesta...
UutisetEgyptin kirkkopommituksista huolimatta uskoon tulleiden mää­rä maassa kasvaa.

– Meillä on kahdenlaisia uutisia –– ja luulen, että lännessä saatte vain maallisia niistä,...
UutisetHiukan reilu puolet kirkossa käy­vistä amerikkalaisista on tietä­mättömiä Raamatun lähetyskäs­kystä, ilmenee tutkimuskeskus Barnan ja Seed Companyn yhtei­sestä raportista. Asiaa tiedustel­ti...
UutisetMiten elämä muuttuu, kun Ju­mala puuttuu peliin? Siitä kerto­vat
kymmenet nuoret toukokuus­sa ilmestyvässä 100 % -lehdessä.
UutisetKristillinen kulttuuri vaikuttaa vahvasti virallisesti tunnustuksettomassa peruskoulussa.
UutisetNoin 300 osallistujaa koonnut Johtajuuskonferenssi järjestettiin neljännen kerran Saalem-seurakunnassa Helsingissä tiistaina ja keskiviikkona. Osallistujat olivat eri seurakunnista ja liikke...
UutisetTeologian opiskelu ei tehnyt Havukaisen pojasta epäilevää Tuomasta. Perusta Sanan arvostukselle oli valettu jo lapsuudenkodissa.
UutisetJo muutaman nuoren kanssa voi aloittaa hedelmällisen työn.
UutisetSuomen helluntaiseurakuntien vuosittainen Juhannuskonferens­si järjestetään Keuruulla Ison Kir­jan alueella 20.–24. kesäkuuta. Konferenssi on yksi suurimmista Suomen ja Euroopan kristillisis...
UutisetLuterilaiset seurakunnat ker­toivat toimeentulotuen maksa­tusviivästysten näkyneen alkuvuonna leipäjonoissa kasvavana asiakasmääränä.

– Seurakunnat ja järjestöt tar­joav...
UutisetHelluntailiikkeen raamattuopisto joutuu sopeuttamaan toimintaansa hiipuneiden
opiskelijamäärien ja talouden realiteetteihin.
UutisetRVTV:n keskustelussa koordi­naattori Juha Lehtonen Fidasta ja kehityspäällikkö Mika Ahonen Avainmediasta ottivat kantaa lä­hetystyön tulevaisuuteen.

Juha Lehtosen mukaa...
UutisetKirkon rippikoulu tavoittaa edel­leen valtaosan Suomen nuorista. Vuonna 2017 rippikouluun osal­listui yhteensä 48 734 henkilöä, ja valtakunnallinen tavoittavuus oli 84,3 prosenttia. Kirkkoon...
UutisetNoin 800 000 pakolaista elää humanitaarisen suurkriisin keskellä. Fida tukee paikallisen kumppaninsa avustustyötä toimittamalla ruoka- ja koulutarvikkeita.
UutisetMonenlaisten yhteiskunnal­listen ongelmien riivaamassa El Salvadorissa on menossa hengel­linen herätys, jonka seurauksena myös suuri joukko rikollisjengien jäseniä on kääntynyt Jeesuksen seu...
UutisetVenäjän protestanttikristityt ää­nestivät laajasti presidentti Vladi­mir Putinia jatkokaudelle maa­liskuussa järjestetyissä presiden­tinvaaleissa, Venäjän Evankelisen Allianssin edustajat ar...
UutisetEtäisistä väleistään tunnetut Turkin kristilliset kirkot ovat jul­kaisseet yhteisen kirjan kristillisestä opista.

Mukana hankkeessa olivat kaikki Turkin keskeiset krist...
UutisetLähetysrakkauden säilyttäminen seurakunnissa on jatkuva haaste.
UutisetMarko Selkomaa on kiertänyt Suomea päätoimisena evankelistana viisi vuotta. On aika kysyä, mitä hän on oppinut.
UutisetNoin kolmasosa luterilaisen kir­kon seurakunnista on lakkautet­tu 2000-luvulla, uutisoi Yle.

Vuosituhannen vaihteessa Suomessa oli 587 luterilaista seu­rakuntaa, viime...
UutisetYhteiskunnallisten vai­kuttajien rukoustapaa­minen on vakiintumas­sa myös Suomessa.

Kristinuskon muutosvoi­ma oli teemana Suomen kan­sallisella rukousaamiaisella ja sen...
UutisetEtelä- ja Keski-Pohjanmaalla sekä Pohjanmaan rannikolla par­haillaan menossa oleva Mahdol­lisuus Muutokseen -missio on nostattanut vilkkaan julkisen de­batoinnin muun muassa paikalli­sessa I...
UutisetKirkon rakenteita on arvioitava rohkeasti suhteessa yhteiskuntamme muutoksiin, todetaan ortodoksisen kirkon tiedotteessa maaliskuulla.

Edessä on seurakuntaliitoksia. Ortodoksinen kirkko toimii...
UutisetPuheet apartheid-valtiosta ovat Israelin ystävien mukaan vahvasti liioiteltuja.
UutisetEvankeliset kristityt rahoitta­vat tätä nykyä noin kolmasosan juutalaisten paluumuutosta Isra­eliin, kertoo uutistoimisto AP.

Eri lehtien mukaan tilanne hei­jastaa kris...
UutisetPaavi Franciscus on pyytänyt anteeksiantoa kaikkien kristitty­jen puolesta, jotka ostavat seksiä naisilta. Samalla paavi rinnasti prostituution kiduttamiseen.

– Se ei ole rakas...
Uutiset24-vuotias laulajatähti Justin Bieber sai toissa viikolla huomiota sonnustauduttuaan Keskiyön au­rinko -elokuvan ensi-illassa puse­roon, jonka selässä luki isolla eng­lanniksi ”Jumalan pelko...
UutisetHelsingin Saalem-seurakunta pitää neljännen johtajuuskonfe­renssinsa 10.–11. huhtikuuta. Sen pääpuhujaksi tulee yhdysvaltalai­nen pastori ja kirjailija Gary Wil­kerson.

...
UutisetKokeneet tekijät haluavat kuvata Raamatun henkilöiden inhimillisiä tunteita.
UutisetPerheterapeutin mukaan yhden jäsenen mielen horjuminen syö koko perheen voimavaroja.
Uutiset”Taistelu nuorista aikuisista” ei innosta seurakuntavaikuttajia.
UutisetRVTV:n haastattelussa pohditaan, miksi jooga ja meditaatio kiinnos­tavat nykyisin myös kristittyjä. Pe­rinteisesti niitä on pidetty kristilli­syydelle vieraana, jopa vaarallisina elementtein...
UutisetViime vuonna yli 200 kirkon jä­sentä siunattiin haudan lepoon ilman, että paikalla oli omaisia. Siunaus toimitetaan saman kaa­van mukaan kuin kenelle tahan­sa. Paikalla ovat pappi ja kanttor...
UutisetKehitysyhteistyötä tehdään jatkossa vahvemmin strategian ja suurten teemojen pohjalta.
UutisetAlahärmän palvelukeskitty­mässä asioiva ei voi olla huomaa­matta banderollia. Pohjanmaalla on meneillään IRR-TV:n ja seu­rakuntien Mahdollisuus muutok­seen -missio.

Kau...
UutisetMikäli lähetyskäsky mielitään täyttää Euroopassa, myös kirkkokuntien välistä yhteistyötä tarvitaan.
UutisetAmerikkalaiset herätyskristi­tyt haluavat yhä evankelioida juu­talaisia, mutta näyttäisivät teke­vän sen osin eri motiiveista kuin aiemmin, ilmeni LifeWay Resear­chin tekemässä kyselytutkimu...
UutisetIsraelilainen arkeologiryhmä on julkistanut sinetin palan, jonka on mahdollisesti leimannut Raa­matusta tuttu profeetta Jesaja.


700-luvulle eKr. ajoitetus­sa sinetissä on ilma...
UutisetMatti Pesonen ymmärsi jo ennen uskoontuloaan musiikin olevan Jumalan lahja. Takana on nyt 40 vuotta taiteilijanuraa.
UutisetRaamattumaraton rullasi julistavan mission pohjavärinänä.
Uutiset”Good morning”, kaikuu joka per­jantaiaamu Alajärven helluntai­seurakunnan Arvokas Kids -ker­hossa eli tuttavallisemmin enkku­kerhossa. Reilun vuoden toiminut, avointa varhaiskasvatusta tarj...
UutisetJoissain luterilaisen kirkon seu­rakunnissa on haettu säästöjä pi­tämällä vähäisellä käytöllä olevat kirkot talvella lämmittämättömi­nä. Asiasta uutisoi Yle.

Etenkin su...
UutisetSatakunnassa viritettiin seurakuntien yhteistä lähetysnäkyä.
UutisetProfessori ja vaativan eri­tyistason psykoterapeutti Hei­di McKendrick on perehtynyt Jumalan nimissä tapahtuvaan hengellisen vaikutusvallan vää­rinkäyttöön ja sitä koskeviin tutkimuksiin...
UutisetFida kumppaneineen auttaa Udaipurin slummeja, joissa on paljon romaneja mutta ei kristillisyyden häivääkään.
UutisetSekä alun perin kristittyjen että kristityiksi kääntyneiden maahan­muuttajien tilanne Ruotsissa on haastava, uutisoi Christiantoday. com. Haastetta tuottaa pääosin äärimuslimien heihin kohdi...
UutisetPohjoiskorealainen Kyung-ja kuuli Jumalasta ensimmäistä ker­taa kiduttajaltaan. Hän oli paennut Kiinaan, mutta tuli pidätetyksi pa­latessaan Pohjois-Koreaan.

Kuulusteli...
UutisetHenna Oravan kutsumus on vahvistunut kipeidenkin luopumisten kautta.
UutisetKastettavien valkoiset vaatteet voivat olla kaiku varhaisen seurakunnan ajoilta.
UutisetSuomen Helluntaikirkon toimin­nanjohtaja Esko Matikainen kat­soo, että helluntailiikkeessä on tehty paljon konkreettisia asioita sen hyväksi, että seurakunnat oli­sivat turvallisia uskonyhte...
UutisetSuomessa on joitakin paikka­kuntia ja alueita, joissa yhä yli 90 prosenttia väestöstä on luterilai­sen kirkon jäseniä. Perhossa lute­rilaisia on eniten, noin 93 prosent­tia asukkaista. ...
UutisetAikamedia Oy teetti viime syk­synä laajan asiakaskyselyn, joka koski yhtiön kaikkia tuotteita ja palveluja. Kysely antoi tuntumaa myös uusien palvelujen tarpee­seen nopeasti muuttuvassa toi­...
UutisetSisällissodan vuonna sata vuot­ta sitten Suomen ortodoksisen kir­kon yhteydet Venäjälle katkesivat. Syynä oli Suomen tilanteen lisäksi Venäjän vallankumous. Itsenäistymisvaiheessa maan ortod...
UutisetPohjois-Amerikan suomalaiset helluntai­laiset kokoontuivat Talvipäiville Floridan Ko­tikirkolla helmikuun viimeisellä viikolla. Päivi­en teemana oli Seurakunta nykyajassa.
...
UutisetKatolilaiseksi mielletyssä Ranskassa syntyy uusia evankeli­sia seurakuntia kuin sieniä sateella. Jossakin päin maata avataan uusi seurakunta noin kolmesti kuukaudessa eli keskimäärin joka kymmenes p...
UutisetBilly Graham oli hengellisen kentän supertähti, jota menestys tuntui seuraavan kaikessa, mihin hän tarttui. Samalla hän oli herätyskristillisyyden uudistaja, jonka tarinassa on opittavaa nykyuskovalla...
UutisetTyötä päivitetään strategiaa, viestintää ja vierailuaiheita viilaamalla.
UutisetSuomalaiskolmikko on mukana valmistelemassa uudentyyppistä kristillistä seminaaria Ateenaan.
UutisetDani Niskanen haluaisi nähdä nuorten syttyvän vaikuttamiselle.
UutisetPerinteiset uskonasioista kertomisen muodot ovat vaihtuneet uusiin. On ollut pakko.
UutisetLapsiasiainvaltuutettu Tuo­mas Kurttila julkaisi kertomuk­sensa eduskunnalle viime viikol­la. Siinä hän ehdottaa muun mu­assa kehittämään lainsäädäntöä siten, että riippumattomalla val­vonta...
UutisetYhteisvastuukeräyksen Näl­kä-työryhmä vaatii nälkää kos­kevassa kannanotossaan, että ihmisten hyvinvointi ei saa olla toisten armeliaisuuden varassa ja leipäjonoista on syytä päästä ko­konaa...
UutisetYksi maan vanhimmista helluntaiseurakunnista juhli merkkivuottaan.
UutisetTammikuussa Jeesus-tutki­muksesta teologian tohtoriksi väitellyt Tuomas Havukainen haastaa helluntailiikettä määrit­telemään laajemmin omaa teo­logiaansa.

– On paljon s...
UutisetTunnettu baptistipastori ja maailmanevankelista Billy Gra­ham kuoli kotonaan Montreatis­sa, Pohjois-Carolinassa viime vii­kon keskiviikkona. Graham oli syntynyt 7.11.1918, joten hän olisi tä...
UutisetJoukko eurooppalaisia seurakunnanistuttajia oppi Berliinissä, miten tehdä "puutarhurintyötä" vielä paremmin.
UutisetSuomalaisten helluntailähet­tien työn kautta aikoinaan syn­tynyt Kenian Full Gospel -kirkko on päättänyt omistautua lähetys­työlle aivan uudella tavalla. Asia oli esillä liikkeen
vuo...
UutisetVuoden 2004 raamatullinen menestyselokuva The Passion of Christ saa jatkoa. Kun The Passi­on of Christ keskittyi Jeesuksen kuolemaa edeltäviin tunteihin, jatko-osassa ohjaaja Mel Gibso­nin h...
UutisetPikkukaupungin helluntaiseurakunnan rappusia on huuhdellut jo kolme maahanmuuttoaaltoa.
UutisetHengellinen tarjonta kiinnostaa matkailijoita, Lapin hiihtokeskuksissa on huomattu.
UutisetProfeetallinen ennakkoilmoitus perheen tulevista vaiheista osoittautui oikeaksi. Nyt – noin 30 vuotta myöhemmin – pastori haluaa jakaa sitä, mitä on Jumalan toiminnasta oppinut.
UutisetTorstaina 1. maaliskuuta vali­taan evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa. Vaalin toisella kier­roksella on kaksi ensimmäises­sä vaalissa eniten saanutta ehdo­kasta, Porvoon (ruotsinkiel...
UutisetMaaliskuun ensimmäisellä vii­kolla käynnistyvässä neliviikkoi­sessa Mahdollisuus muutokseen -missiossa Pohjanmaalla on mu­kana 74 seurakuntaa. Missio on kaksikielinen.

...
UutisetJakamaton Jerusalem oli Israel-ystävien sydämellä.
UutisetYritän vaikuttaa, että kantto­rit saisivat entistä parempia val­miuksia ihmisten laulattamiseen ja laulamisen opettamiseen ja rohkaisemiseen, vuoden kantto­riksi valittu Ismo Savimäki sa­noi...
UutisetMenestyjiä siirtyy pois Israelista, köyhät juutalaiset muuttavat tilalle.
UutisetAntiikin aikainen Colosseum pu­keutuu punaiseen iltapukuun 24. helmikuuta Roomassa.

Historiakohteen valaisulla ha­lutaan kiinnittää huomiota kris­tittyjen vainoihin eri...
UutisetKiinassa 1. helmikuuta voimaan tullut uskontolaki puristaa jo kris­tittyjä eri puolilla maata.

Ucanews.comin mukaan He-nanin provinssissa protestanttisia kirkkoja on pak...
UutisetUuden testamentin tutkija Bart Ehrman kyseenalaistaa uutuus­kirjassaan yleisen käsityksen, että 300-luvulla kristinuskon laillista­nut keisari Konstantinus olisi ol­lut avainroolissa Euroopa...
UutisetKolmekymmentä saarnataitonsa kehittämisestä kiinnostunutta sai lisäoppia Vaikuttava saarna -kurssilta.
UutisetTäysille saleille vedetty konserttimessukiertue enteili yhden aikakauden päättymistä.
UutisetLehtitoimitus saa esimiehekseen kokeneen mediavaikuttajan. Hän aloittaa tehtävässään kesällä.
UutisetYlikuormitettu elämä hajottaa avioliittoja. Siksi Laamasilla kalenteria täytetään perhe edellä.
UutisetKristillisiä ohjelmia, kuten Ruokanen, Kosketuskohta ja Astu tarinaan, lähettävä Alfa TV laajeni valtakunnalliseksi kanavaksi hel­mikuun alussa. Uusiin näkyvyys­alueisiin lukeutuu muun muass...
UutisetVarsinkin Åbo Akademi on vetänyt jatkoopiskelijoiksi IK-opiston kasvatteja.
UutisetTukholman suomalaiset hel­luntailaiset palasivat helmikuun alussa historiallisille juurilleen. Filadelfia-seurakunta kokoontuu nyt Stockholm Filadelfiakyrkanin kirkossa St. Eriksplanilla...
UutisetNuoret ovat ehkä teknisiltä tai­doiltaan edellistä sukupolvea edellä, mutta sosiaalisilta taidoil­taan erittäin keskeneräisiä, Suo­men vapaakirkon nuorisotyön johtaja Tommi Koivunen poh­tii...
UutisetNykypäivä ja Raamattu kulkivat rinnakkain Fidan Israel-konferenssissa Hämeenlinnassa.
UutisetIranissa syntynyt ja aikuisena kristityksi kääntynyt Annahita Parsan toimii pappina Hammar­byn luterilaisessa seurakunnassa Tukholmassa – ja tekee merkit­tävää työtä Ruotsin muslimiväes­tön...
UutisetEuroopan Helluntaiyhteisö PEF on vuodesta 2006 järjestänyt vuo­sittaisen evankeliointiaktion jossa­kin Euroopan maassa. Heinäkuus­sa 2018 vuorossa on Kosovo. Valmistelutiimiin kuuluvat paika...
UutisetAikamedia ja IK-opisto tarjoavat konkreettisia eväitä vanhemmuuteen ja seurakuntien kasvatustoimintaan.
UutisetJesajan kirjassa Jumala sanoo, että ”minun huonettani on kut­suttava kaikkien kansojen ruko­ushuoneeksi”. Sellaiselta rukous­huoneelta Kolarin koulusali tun­tui, kun 13:n eri kansallisuuden...
UutisetViisikymppistynyt taiteilija ei ole peitellyt heikkouksiaan. Niistä on kasvanut voimavara.
UutisetHelluntaiseurakuntien yhteistyö pohjoisessa Kymenlaaksossa on vielä varsin vaatimatonta, vaikka halua ja edellytyksiä sen kehittämiseen olisi.
UutisetTurun helluntaiseurakunta ja Helluntaiseurakuntien musiik­ki ry järjestivät 27. tammikuuta kuoropäivän Joy-laulujen mer­keissä. Kuoropäivä oli jatkoa vii­me vuonna Tampereella pidetyl­le va...
UutisetHelsingin Pasilaan parin vuoden säteellä valmistuvaan suureen kauppakeskus Triplaan valmistuu kahviloiden lisäksi tiloja myös lu­terilaisen kirkon käyttöön.

– Tämä tule...
UutisetAvun askeleissa yhdistyvät liikunta, globaalikasvatus ja nojatuolimatkailu.
UutisetKasvatustieteen tohtori, tie­tokirjailija Mia Puolimatka arvi­oi nykyfeminismiä RV-TV:n haastattelussa.

– Pohjimmiltaan feminismi on naisten oikeuksien puolusta­mista...
UutisetYlivieskan vanha kirkko tu­houtui pääsiäisenä 2016 tuho­poltossa. Kaupunkiin ollaan rakentamassa nyt kivikirkko, jonka budjetti on noin kymmenen mil­joonaa euroa.

– Hal...
UutisetJo sadat mordvalaiset ovat päässeet tutustumaan evankeliumiin sydämen kielellään.
UutisetKristittyjen ja juutalaisten yh­teys tiivistyi Unkarissa tammi­kuun lopulla, kun juutalainen Mazs-järjestö sekä kristilliset Hil­fe und Hoffnung ja Fida toteutti­vat Budapestissa jo toisen Y...
UutisetOn sanottu, että perhe, joka rukoi­lee yhdessä, pysyy yhdessä. Asiaa korostaa avioliittoneuvojana toi­miva Ed Welch Forum of Christi­an Leadersin nettivideolla.

– Jos...
UutisetEvankelioinnin kolmikannan sisäistäminen innostaa Sampsa ja Rosa Korpelaa kohtaamaan ihmisiä.
UutisetKotimaan työn valtakunnallisessa tapahtumassa pohdittiin seurakunnan muutoskykyä ja ihmisten tavoittamista.
UutisetValkeakoskella eri seurakun­nat tekevät yhteistyötä hyvässä hengessä ympäri vuoden. Ekumeenisella rukousviikolla toteutettiin myös perinteeksi muodostunut kirkkovaellus.


Laua...
UutisetSiilinjärvellä ekumeeniseen kirkkovaellukseen osallistui neljä seura­kuntaa. Myös helluntaiseurakunnan pastori Waltteri Haapala oli jouk­kojensa kanssa mukana.
UutisetFidan Bisnestiimistä on kasvanut 20 vuodessa noin 400 yrittäjän verkosto.
UutisetArkkipiispa Mäkisen mukaan parhaimmillaan sisällissota voi näkyä yhteisenä perintönä.
UutisetViime vuoden aikana 2 000 kiel­teisen päätöksen saanutta turva­paikanhakijaa jätti uuden hake­muksen Maahanmuuttovirastolle.


Hakemuksessa tulee olla jokin tuore peruste, jott...
UutisetMonikulttuurisissa suurkaupungeissa kristityilläkin on helpointa.
UutisetYksi Fidan lukuisista koulutus­hankkeista on Bangladeshin pää­kaupungin Dhakan pääkaupunki­alueella toimiva Joy & Hope -kou­lu. Yli 400 oppilaan oppilaitos on paikallisen seurakunnan, Fi...
UutisetEvankelisten kristittyjen ru­kous- ja paastokampanjat, ve­toomukset ja mielenosoitukset näyttävät johtavan myönteiseen lopputulokseen Boliviassa, kun maan presidentti Evo Morales ilmoitti pe...
UutisetVaikka jumalanpalvelusaktiivi­suus on Isossa-Britanniassa vä­hentynyt, rukoileminen on pitä­nyt pintansa paremmin: puolet maan aikuisväestöstä rukoilee vä­hintään joskus. Asia ilmeni kris­ti...
UutisetTiina Haimila on nähnyt Fidan myymälöiden vinkkelistä kaksi lamaa ja sen, miten kierrätyksestä tuli hitti.
UutisetHelluntailaisia on nyt viisi henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten.
UutisetKuorolaulu tekee Suomen hel­luntailiikkeessä uutta tuloaan. Kuoroharrastuksen elpyminen on myös innostanut Helluntai­seurakuntien musiikki ry:tä val­takunnallisten kuoropäivien jär­jestämise...
UutisetSuomen ortodoksisen kirkon jä­senistö asuu yhä leimallisemmin eteläisessä Suomessa. Helsingin seurakuntaan kuului viime vuo­den päättyessä 19 913 henkilöä. Tieto käy ilmi kirkon jäsentilas­t...
UutisetIranilaisten parissa on tehty seurakuntatyötä jo 20 vuotta.
UutisetHelluntaiseurakunnissa tehdään kevään aikana laaja pe­ruskartoitus, jolla haetaan luotettavaa tietoa Suomen hellun­tailiikkeen nykytilasta. Syyspäi­vätoimikunnan toimeksiannosta tutkimuksen...
UutisetEkumeenista rukousviikkoa vie­tettiin 18–25. tammikuuta. Kah­deksana päivänä rukoiltiin kristit­tyjen ykseyden puolesta yhteisten tekstien pohjalta. Teemaviikko to­teutetaan joka vuosi samaa...
UutisetHelluntaiseurakunnilla saattaa kohta olla yksi huoli vähemmän.
UutisetKristillinen tv-kanava Sat-7 Pars on joutunut sijaiskärsijäksi, kun Iran koettaa suitsia mielen­osoituksia rajoittamalla netin ja sosiaalisen median käyttöä. Hal­litus on esimerkiksi estänyt...
UutisetBolivian sosialistinen hallitus ai­koo rajoittaa merkittävästi uskon­nonvapautta. Maassa vahvistettiin joulukuussa uusi rikoslaki, jonka mukaan ”kuka tahansa, joka palk­kaa, kuljettaa, riist...
UutisetSveitsin suurimpiin kuuluva va­paa evankelinen seurakunta ICF Zurich on alkanut hyväksyä myös digivaluutta bitcoinien muodossa tehdyt lahjoitukset.


Karismaattisena tunnetus­sa...
UutisetUuden hengellisen musiikin merkittävinä säveltäjinä tunnetut muusikot valmistavat ja toteuttavat yhdessä laajan kansalaissodan jälkeistä elämää kuvaavan näyttämöteoksen.
UutisetViime vuoden täydet kirkkokonsertit tarjosivat mahdollisuuden kertoa evankeliumi maallistuneelle yleisölle.
UutisetHelluntaiseurakunnan pian viisivuotias toimintakeskus yhdistää tukityöllistetyt ja uskovat vapaaehtoiset.
UutisetHelsingin NMKY:n ja kuntien Yökoris vastasi osaltaan kahden vuoden takaiseen pakolaisvirtaan järjestämällä yli 20 viikkotuntia vapaa-ajan aktiviteetteja eri vastaanottokeskuksissa Espoossa,...
UutisetLuterilaisen herätysliikeväen olisi luennoitsijan mielestä hyvä perustaa oma tunnustusohjautuva kirkko.
UutisetHelsingin Saalemissa lokakuun alussa järjestettävillä helluntai­seurakuntien Syyspäivillä pysäh­dytään miettimään suuria kysy­myksiä. Tapahtuman tulevai­suusfoorumilla hahmotetaan sitä, mill...
UutisetSuomen ortodoksisen kirkon pääpyhättö Uspenskin katedraa­li täyttää tänä vuonna 150 vuot­ta. Katedraali on Pohjois- ja Län­si-Euroopan suurin ortodoksinen kirkko. Se on myös suosittu turis­t...
UutisetKun kurssilaiset ovat Suomessa olleet pääosin helluntailaisia, ulkomailla mukana on ollut monien muidenkin kirkkokuntien kristittyjä.
UutisetJerusalemista löydetyt saviset sinetit olivat yksi viime vuoden tärkeimmistä raamatullisen arkeologian löy­döistä, arvioi alan lehden, Artifaxin, toimittaja Gordon Govier Christianity Todayn...
UutisetYhdysvaltalainen baptistivai­kuttaja Russell Moore toppuut­telee niitä maanmiehiään, jot­ka haikailevat maansa kristillisen menneisyyden perään. Mooren mukaan amerikkalainen yhteis­kunta ei...
UutisetKun länsimaiset kristityt rukoile­vat globaalin etelän vainottujen kristittyjen puolesta, heidän tuli­si keskittyä pyytämään näille kes­tävyyttä ja rohkeutta puhua roh­keasti Jeesuksesta, sa...
Uutiset30 vuotta Suomessa eivät ole hyydyttäneet hymyä mutta ovat tuoneet rauhallisuutta Achtar Letchun luonteeseen.
UutisetJotkut kirkon konservatiivit päästäisivät papit vihkimään samaa sukupuolta olevia pareja, jos yhteisön viralliseen oppiin ei kajota.
UutisetSuomenkielisten raamatun­käännösten määrä kasvoi jälleen yhdellä, kun marraskuussa julkais­tiin Suomen Tunnustuksellisen Luterilaisen kirkon (STLK) kus­tantama Pyhä Raamattu.

...
UutisetOlen yrittänyt ajaa viestiä sii­tä, että palaisimme Raamattuun ja yksinkertaisiin hengellisiin to­tuuksiin, Suomen Evankelisen Al­lianssin SEA:n tuore puheenjoh­taja Petri Mäkilä sanoi Suome...
UutisetRuoka-apuyhdistykset eivät ole olleet riippuvaisia ”joululahjarahasta”.
UutisetLukijat valitsivat viime vuoden parhaaksi Ristin Voiton kanneksi viikon 36 siniristiaiheisen kan­nen. Lehdessä puhuttiin syksyi­sestä Parasta Suomelle -kam­panjasta, joka toi Hyvä Sanoma -le...
UutisetKotimaa24.fi -uutissivuston mukaan kirkosta eronneiden määrä pysyi viime vuonna edellisvuoden tasolla.


Eroakirkosta.fi:n luvut ovat hieman suuremmat kuin vuon­na 2016, jolloi...
UutisetSavannakhetissa syntyi orjatyöstä varoittava lyhytelokuva nuorilta nuorille.
UutisetYleinen käsitys, että evankeliset uskovat suhtautuisivat torjuvas­ti tieteeseen, ei näyttäisi pätevän, toteaa Religion News Service.


Amerikkalaislehti viittaa viide...
UutisetIsraelilaisarkeologit ovat löytäneet 2 700 vuotta vanhan si­netin, joka sopii Raamatun ku-vauksiin Jerusalemin päälliköistä, Reuters uutisoi.


Pienen kolikon kokoisessa si­net...
UutisetIndonesian hallinto tarkisti joulun alla 9 333 kristityn vangin rangaistuksia.


– Kaikkiaan 175 vankia vapau­tettiin lyhennysten myötä, laki-ja ihmisoikeusministeriön virkamie...
UutisetPasi Turunen haluaa rakentaa uskovien perusluottamusta Jumalan sanaan.
UutisetKonservatiiviehdokas Paavo Väyrysen ääni ei tunnu kantaneen uskovaisten äänestäjien korviin.
UutisetLämmin valo kajastaa Cafe Ver­son ikkunoista. Kahvila on Val­kealan helluntaiseurakunnan kokoontumispaikka. Vuonna 2015 perustettuun seurakuntaan kuuluu kolmisenkymmentä jä­sentä.
...
UutisetVerkossa on käynnistetty alle­kirjoituskampanja Helsingin juu­talaisen seurakunnan ja juutalai­sen koulun turvallisuuden paran­tamiseksi.


Helsingin juutalaisen seura­kunnan o...
UutisetSyksyn opetuslapseuskoulu antoi opiskelijoille arvokasta pääomaa kristittynä kasvamiseen.
UutisetPäijät-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi 11. joulukuuta arkkitehti Veikko Gröhnin kolmeksi vuo­deksi vankeuteen kaikkiaan seit­semästä törkeästä petoksesta.


Asianomistaja...
UutisetKirkollinen Kotimaa24.fi-sivus­to purkaa maksumuurinsa. Sivus­ton sisältö on 15. tammikuuta al­kaen vapaasti luettavissa.


Päätoimittaja Mari Teinilän mukaan maksullisella sivu...
UutisetHelmikuussa voimaan astuva uskontolaki herättää huolta rekisteröimättömissä uskonyhteisöissä.
UutisetRyhmä Irakin ja Syyrian kristil­listen yhteisöjen edustajia vierai­li joulukuussa YK:n päämajas­sa New Yorkissa ja luovutti maa­ilmanjärjestölle vetoomuksensa kotimaidensa kristittyjen ja mu...
UutisetIslamistijärjestö Isisin teke­mä itsemurhaisku johti vähintään yhdeksän kristityn kuolemaan ja yli 50:n haavoittumiseen Pakis­tanin Quettan kaupungissa jou­lukuun puolivälissä. Myös neljä hy...
UutisetTunnettu yhdysvaltalainen re­formoitu teologi ja kirjailija R. C. Sproul on kuollut.


Vuonna 1939 syntynyt Sproul tuli Suomen herätyskristillisissä piireissä tunnetuksi etenkin kirjo­j...
UutisetTaitavan lavastajan työkalupakkiin kuuluvat kevyet materiaalit, hyvät verkostot ja videonäytöt.
UutisetUutisarjessa painottuivat maahanmuuttotilanne, reformaatio ja itsenäisyyden juhlavuosi.
UutisetJoensuun helluntaiseurakunta järjesti Matka ensimmäiseen jou­luun -tapahtuman marras-joulu­kuun vaihteessa. Joka toinen vuo­si järjestettävässä tapahtumassa, joka on suunnattu kouluille, päi...
UutisetIsossa Kirjassa toteutetaan pit­kään valmisteltu organisaatio­uudistus, jonka tarkoituksena on yksinkertaistaa hallintoa. Vuo­den 2018 alusta IK-opistossa siir­rytään kahden johtajan mallist...
UutisetYksikään kouluista ei kieltäytynyt kutsusta joulunäytelmään.
UutisetSeinäjoen Helluntaikirkossa järjestettiin marraskuun viimei­senä viikonloppuna kaksi GX-kuoron ja orkesterin Tapaus Bet­lehem -joulukonserttia.


Molemmat konsertit vetivät jou...
UutisetVuodesta 2006 Keravalla toi­minut Aikamedia Oy:n toimipis­te muuttaa joulukuun lopussa Fi­dan tiloihin Helsingin Roihupel­toon. Keravalla ovat toimineet lähinnä Aikamedian lehtien toi­mituks...
UutisetMetro World Childin isoa joulukampanjaa haastaa tänä vuonna järjestön johtajan kokema ampumavälikohtaus.
UutisetYhä harvempi nuori herätyskris­titty ihmettelee tarvetta seistä Is­raelin rinnalla, toteaa LifeWay Researchin uusi tutkimus. Sen mukaan ilmiöön liittyy nuorten aikuisten hämmennys tai pensey...
UutisetMillainen on kodittoman joulu? Assist News Service selvitti tätä amerikkalaisen kristillisen kodit­tomien keskuksen kävijöiltä.


Osa kuvasi joulua rauhan ja so­vun juhlaksi. M...
UutisetVideopalvelu Netflix on hank­kinut ennakkoon uuden Messias-nimisen sarjan, joka julkaistaan vuonna 2019. Sen tuottaa aviopari Roma Downey ja Mark Burnett, joiden käsialaa on myös suosit­tu r...
UutisetNykyteknologia saavuttaa vähitellen Papua-Uuden-Guinean kaukaisimmatkin kylät. Raamatunkääntäjät ahkeroivat, jotta älylaitteisiin saataisiin parasta mahdollista sisältöä.
UutisetOlemme päivälli­sellä Evankelis­takodin kotoisas­sa ruokasalissa. Näkövammais­ten joululeiri on juuri alkamassa, ja vähitellen osallistujia saapuu paikalle. Kuulumisia vaihdetaan odottavin m...
UutisetYksittäisen kaupunginvaltuutetun vaikuttajarohkeus palkittiin. Tukea tuli lopulta läpi puoluekentän.
UutisetTapahtuman järjestäjät toivovat, että uskovat sitoutuisivat jatkossakin yhteiseen rukoukseen paikkakuntansa puolesta.
UutisetRistin maa -konserttien sarja Sa­vossa huipentui Kuopion musiik­kikeskuksessa 3. joulukuuta pi­dettyyn juhlaan. Esiintyjinä olivat sadan laulajan yhdistetty Jippii-kuoro, King´s Kids -ryhmä...
UutisetSuomen vapaakristillinen neu­vosto (SVKN) piti syyskokouksen­sa Vaajakosken baptistiseurakun­nassa 30. marraskuuta. Kokous hyväksyi toimintasuunnitelman, jäsenmaksut ja budjetin vuodel­le 20...
UutisetKeskisuomalaisten naisten brunssi oli monikulttuurinen kokemus.
UutisetSuomessa on jo paljon nuoria, joille kristinuskon perusasiat ei­vät ole tuttuja ja joita seurakunnat eivät tavoita. Entä jos Jeesuksesta kertoisi heille pastorin sijaan joku omanikäinen? ...
UutisetKotimaa-säätiön uskonto­journalismipalkinnon on saa­nut Ylellä kuultava Horisontti-ohjelma. Palkintoperustelujen mukaan Horisontti on tehnyt ”paneutuvaa työtä tuodakseen esiin erilaisia ääni...
UutisetMonissa Ruotsin ja Keski-Euroopan helluntaiseurakunnissa on herätty kertomaan Jeesuksesta maahanmuuttajille.
UutisetThaimaassa on järjestetty lä­hetystyöstä kiinnostuneille kii­nalaisnuorille suunnattu konferenssi.


Tapahtuma oli osa Kiinan re­kisteröimättömien kotiseurakun­taliik...
Uutiset
Naisiin kohdistuvan seksuaali­sen häirinnän vastainen #metoo (minä myös) -kampanja on Ruot­sissa laajentunut myös vapaakris­tilliselle kentälle.


#Sanningensk...
UutisetUudistuiko usko? Näkyikö herätyskristillisyys? Hyödynnettiinkö mahdollisuudet? Nyt on aika arvioida reformation teemavuoden merkitystä.
UutisetGideon-järjestö on omistautunut jakamaan Jumalan sanaa.
UutisetIslamin hylkääminen voi olla hengenvaarallista myös Suomessa.
UutisetHelsingin Tieteiden talolla saattoi saada 21. marraskuuta valaisevan läpileikkauksen siihen, missä mennään evankelis-luterilaisen kirkon avioliittokeskustelussa, kun Kirkon tutkimuskesku...
UutisetSuomen Pipliaseura aloittaa alkuvuodesta 2018 Uuden testamentin uudelleen suomentamisen. Teksti käännetään alkukielestä suoraan mobiilikäyttäjille.


– Käännös ei korvaa aie...
UutisetRV-TV:ssä pohdittiin, miksi vapaakristityt eivät ole kokeneet uskonpuhdistuksen juhlavuotta yhtä läheisenä itselleen kuin luterilaiset.
UutisetIso Kirja ry:n johtaja Marko Halttunen on myös musiikkimies, jonka Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi säveltämä Pro Patria -rukouslaulu on saanut suuren suosion.

...
UutisetKansanedustaja Antero Laukkanen (kd) on esittänyt eduskunnan puhemiehelle kirjallisen kysymyksen, jossa hän tuo julki huolensa uskonnonvapauden toteutumisesta varhaiskasvatuksessa.
...
UutisetNokialla työttömien ruokailuina alkanut toiminta tavoittaa nykyään paljon pienituloisia eläkeläisnaisia.
UutisetFida Internationalin Jordanian tiimi järjesti kaksipäiväisen koulutuksen marraskuun alussa Ammanissa Jordanian sosiaaliministeriön virkamiehille. Kouluttajana toimi Fidan aluejohtaja Ari...
UutisetEnglannin anglikaaninen kirkko ei lähtökohtaisesti vihi aiemmin eronneita. Asia nousi esille viime viikolla prinssi Harryn kihlauduttua näyttelijä Meghan Marklen kanssa. Markle on eronnu...
UutisetIkääntynyt isoäiti on lukenut Ristin Voittoa sota-ajoista lähtien ja harrastaa edelleen säännöllisesti liikuntaa.
UutisetPuolustusvoimissa tarkkaillaan nyt eri tutkintojen rinnastettavuutta luterilaisen kirkon virkatutkintojen kanssa.
UutisetRadio Dei haastattelee kaikkia presidentinvirkaa vuoden 2018 vaaleissa tavoittelevia ehdokkaita.


Presidentinvaalitentit toimittaa muun muassa Sanan päätoimittajana työskenn...
UutisetKansanedustajat Sari Essayah (kd), Teuvo Hakkarainen (ps), Toimi Kankaanniemi (ps), Lea Mäkipää (sin), Mika Niikko (ps), Päivi Räsänen (kd), Harry Wallin (sd) ja Peter Östman (kd) jättivä...
UutisetKehitysvammaisuutta näkyväksi tekevä tilaisuus oli osa helluntaiseurakunnan remonttihanketta.
UutisetPikkulotta Aini Eulenberger kertoi RV-TV:n haastattelussa tyttöjen toimista sodan aikana.


– Revimme lakanoita. Niitä lähetettiin sidontatarpeiksi rintamalle.
...
UutisetTemppeliaukion kirkossa lyödään tänä vuonna kävijäennätys. Tämä siitä huolimatta, että kirkkoon on nykyisin kolmen euron pääsymaksu. Asiasta uutisoi Kotimaa24.fi.


Vuoden l...
UutisetSynkretismi on haaste evankelioinnille.
UutisetYksilön analyyttinen ajattelukyky ei poissulje sitä, että hänellä samaan aikaan on vahvoja yliluonnollisia uskomuksia, ilmeni Coventryn ja Oxfordin yliopistojen tutkijoiden suorittamassa...
UutisetAfrikassa pidetyistä suurista evankelioimiskampanjoista tunnettu saksalaisevankelista Reinhard Bonnke on pitänyt viimeiseksi ilmoitetun kokoussarjansa.


77-vuotias Bo...
UutisetEspanjan Asambleas de Dios -helluntaiyhteisö (FADE) vetoaa sovinnon, anteeksiantamuksen ja vuoropuhelun puolesta Espanjan keskushallinnon ja Katalonian aluehallinnon välisessä kiistassa...
UutisetAmerikkalaisargentiinalainen lähettipariskunta rohkaisee Pohjolan kansaa näkemään itsensä Jumalan silmin.
UutisetVuosien odotteluvaihe on monissa helluntaiseurakunnissa päättynyt, ja nyt ympäri maata tehdään ratkaisuja uskonnolliseen yhdyskuntaan liittymisestä.
UutisetVuosittainen Nenäpäivä-keräys huipentui 10. marraskuuta Nenäpäivä-show’hun Ylen TV2-kanavalla. Hyväntekeväisyyskampanjan tuotto nousi illan aikana 2,3 miljoonaan euroon.


–...
UutisetJokaiselle luterilaisen kirkon piispalle tehdään omanlainen piispankaapu kantajansa toiveiden mukaisesti. Toissa viikolla vihitty Helsingin piispa Teemu Laajasalo toivoi sinistä kaapua,...
UutisetVirtain helluntaiseurakunnassa pidetään Alfa-kurssia poikkeuksellisen tehokkaana tapana suuntautua seurakunnan ulkopuolelle.
UutisetKankaanpään helluntaiseurakunnan lähetystorilla järjestettiin lokakuun lopulla vintage-muotinäytös Suomi 100 -teemalla. Esillä oli yli 30 suomalaista asustetta menneiltä vuosikymmeniltä...
UutisetKirkon yhteisvastuukeräys tuotti tänä vuonna reilut kolme miljoonaa euroa. Rahat kerättiin ihmiskaupan uhrien auttamiseksi Suomessa.


– Eurojen lisäksi tärkeä tulos on piilossa olev...
UutisetKyselytutkimus selvitti protestanttisuuden tilaa Ranskassa.
UutisetSukupuoli-identiteetistä käytävä keskustelu Euroopassa on saamassa uuden vivahteen. Saksa lanseeraa ensi vuonna syntymätodistuksiin kolmannen sukupuolen. Asiasta päätti maan perustuslakit...
UutisetKaakkoiskiinalaisen Huangjinbun kristittyjä kehotetaan korvaamaan Jeesus-julisteensa presidentti Xi Jinpingin kuvilla, jos he mielivät vapaaksi köyhyydestä ja sairauksistaan.

...
UutisetRaamatunkäännöstyöhön keskittyvä Yhdysvaltain Wycliffe Bible Translators täyttää 75 vuotta.

Lähetysjärjestön perusti amerikkalainen Cameron Townsend, joka yritti myydä espanjankielisiä Raamatt...
UutisetPastori Jukka Kakriainen ei kutsunut uuden työn alkumetreillä tiimiä, vaan on halunnut ohjata seurakuntaa rukoukseen.
UutisetUnelma punavuorelaisten tavoittamisesta elää, vaikka toiminta katutasolla hiljenee.
UutisetJyväskylässä järjestettiin viime viikolla kaksipäiväinen kansainvälinen korkeakoulu- ja kampustyön seminaari. Sen järjestivät yhteistyössä Jyväskylän helluntaiseurakunta ja Lumina Campus...
UutisetPääministeri Juha Sipilä tuo valtiovallan tervehdyksen 2. joulukuuta Turussa järjestettävään Kristuspäivä-tapahtumaan. Kristuspäivä on uusintaotto ensimmäisen kerran vuonna 2008 järjeste...
UutisetMichael Reeves palautti mieleen, miten suuri hengellinen aarre 1500-luvulla löydettiin.
UutisetKihniön luterilainen, vapaa- ja helluntaiseurakunta huomioivat reformaation 500-vuotisjuhlaviikonloppuna kaikki ikäryhmät. Perjantai-iltana Kids´ Action Night valtasi yhtenäiskoulun juhla...
UutisetKauhavalla järjestettiin toista vuotta peräkkäin kaupungin Halloween-illan yhteyteen Valo voittaa -tapahtuma. Seurakuntien yhteinen valojuhla pidettiin helluntaiseurakunnassa, ja se tarj...
UutisetRuotsalaisseurakunnan käymää kaksoisjäsenyyspohdintaa ei ole tiedossa Suomessa.
UutisetKaakkoisaasialaisessa Kambodžassa suuri osa väestöstä elää hyvin vaatimattomissa oloissa maaseudulla. Ihmiset noudattavat omavaraistaloutta, ja monella on puutteita terveellisen ja hyvän...
UutisetUkrainassa näyttävästi vietetty reformaation merkkivuosi huipentui eri kirkkoihin kuuluvien protestanttisten pastoreiden konferenssiin Kiovassa marraskuun ensimmäisenä viikonloppuna.
...
UutisetMakoisa tempaus Jyväskylässä kokoaa eri kulttuureista tulevat naiset yhteen juhlimaan Suomea sekä naisten välistä yhteyttä ja ystävyyttä.
UutisetRV haastatteli kuutta entistä Fidan työntekijää, jotka työskentelevät tällä hetkellä muissa järjestöissä.
UutisetNuorisotyössä toiminnan pitäisi olla vain välineen asemassa, sillä tärkeintä on kohtaaminen.
UutisetVuodenvaihteessa uuden ilmeen saavat julkaisut suunnataan yhä laajemmalle lukijakunnalle.
UutisetMaineikas romanilauluyhtye Freidiba Boodos suoritti ensiesiintymisensä 40 vuotta sitten syksyllä Lahdessa. Tältä pohjalta tapahtui sunnuntaina 29. lokakuuta Lahden helluntaiseurakunnassa...
UutisetVuoden kristillinen kirja 2017 -tunnustuksen on saanut Eero Junkkaalan toimittama Raamattu alusta loppuun. Teoksen on kustantanut Karas-Sana Oy.


Junkkaalan kirja antaa...
UutisetLempäälän helluntaiseurakunnan uudesta uskollisesta palvelijasta hyötyvät ikäihmiset, liikuntaesteiset ja lapsiperheet.
UutisetElävät vedet ry:n aktiivi ja hallituksen varapuheenjohtaja Noora Nätkin kertoo RV-TV:ssä elämästään homoseksuaalisuuden ja transsukupuolisuuden kanssa kipuilevana kristittynä.

...
UutisetOrtodoksisen kirkon arkkipiispanistuimen ehdotettua siirtämistä Kuopiosta Helsinkiin on perusteltu sillä, että kirkon väestön painopiste on siirtynyt eteläiseen Suomeen.


Or...
UutisetOsallistuminen tällaiseen aktioon on mahdollisuus löytää itsestään ja tästä maailmasta jotain, mitä ei kotoa käsin voi saavuttaa, toteaa Lasse Petman, Jordaniaan hiljattain toteutetun a...
UutisetUskontotutkija Andrew Johnson on selvittänyt, miksi helluntailaisuus on niin suosittua brasilialaisissa vankiloissa ja slummeissa.


Johnsonin mukaan Azusa-kadun he...
UutisetToisten säännöllinen auttaminen teoin ja varoin tekee hyvää terveydelle, vahvistaa neurotieteilijä ja aivotutkija Richard Davidson The New York Timesille.


– Kun teemme asio...
UutisetCambridgen yliopiston tutkijat sanovat määrittäneensä ensimmäisen tunnetun auringonpimennyksen ajankohdan, 30.10.1207 eKr. Määritys voi ratkaista vaikean raamatunpaikan Joosuan kirjassa,...
UutisetYksi pahamaineisen LRA:n johtajista on viimein saatu vastaamaan teoistaan, mutta sissien teot vaikuttavat vielä pitkään ihmisten elämään.
UutisetPetra Mäkelä unelmoi seurakunnasta, jossa ihmiset oikeasti tuntevat toisensa.
UutisetJyväskylän vapaaseurakunnan pastorina kymmenen vuotta toiminut Timo Koivisto on valittu pastoriksi Uuraisten helluntaiseurakuntaan. Hän aloitti työnsä Uuraisilla syyskuun alussa.

...
UutisetKristillisen Eläkeliiton ja Radio Dein senioreille järjestämä laulukilpailu huipentui 21. lokakuuta Riihimäellä järjestettyyn finaaliin. Siinä esiintyivät Ylistysryhmä Sirpaleet Heinolast...
UutisetKirsi Rostamon mukaan kristittyjen yhteys on ollut alusta asti kanavan luovuttamaton arvo.
Uutiset”Jos meillä on kirkko, jossa on kaikenlaista toimintaa ilman, että Jeesus Kristus itse kaikessa ihmeellisyydessään on keskiössä, kenenkään elämä ei muutu eikä kulttuuri muutu.”

...
UutisetAikamedia Oy:ssa on syksyn aikana toteutettu yhtiön hallituksen 2. syyskuuta hyväksymän strategian mukaisia toimenpiteitä, jotka koskevat liiketoiminnan rakennemuutosta ja palvelujen keh...
UutisetMediakonferenssiin osallistuivat Suomesta Avainmedian, Patmoksen ja IRR-TV:n edustajat.
UutisetTutkimuskeskus Barna julkaisi viime viikolla selvityksensä irlantilaisnuorten suhteesta kristinuskoon.


Tutkimus osoitti, että tukevasti kristillistaustaisen maan nuoriso on...
UutisetYmpäri maailmaa puhuva raajaton evankelista Nick Vujicic julkaisi hiljattain Facebookissa hätkähdyttävän tekstin, jossa hän kuvaili erään hengellisen kokouksen jälkihoitotilannetta.
...
UutisetPalestiinalaismedian vihanlietsontaa paljastava YouTube-tili on suljettu. Sitä hallinnoiva israelilaisjärjestö Palestinian Media Watch vahvistaa, että hallitukset, viestimet ja asiantunti...
UutisetLight up, Europe! -tapahtumassa sekoittuivat kansat, kirkkokunnat ja ikäpolvet.
UutisetTukholman suomalainen Filadelfia-seurakunta on lähtenyt liikkeelle tukemaan Euroopan lähetystyötä, ei vain palkkaamalla siihen työntekijän, vaan tekemällä sen hyväksi myös CD-levyn.
UutisetReformaation teemaseminaari tarjoili herättäviä näkymiä sekä kirkkohistoriaan että tulevaisuuteen.
UutisetRistin maa yhdisti kuntien ja eri yhteisöjen toimijat.
UutisetKaustisen urheilutalo täyttyi lokakuun ensimmäisenä lauantaina Kids Action Night -tapahtumaan osallistuvista lapsista.
UutisetBrittiläinen Great Western Railway -yhtiö on nimennyt yhden junistaan John Wesleyksi 1700-luvulla eläneen metodismin perustajan kunniaksi.
UutisetApostoli Paavalin elämästä ollaan valmistelemassa Hollywood-tuotantoa.
UutisetKoillis-Englannin Stocktonissa toimiva perinteikäs Stockton Baptist Tabernacle -seurakunta päätyi vaihtamaan nimensä, koska paikkakuntalaiset eivät käsittäneet, että kyse oli kristillisen yhteisön kir...
UutisetAreiopagin uuden ohjelman jaksoissa keskustellaan muun muassa ihmiskäsityksestä, tekoälystä ja evoluutiosta.
UutisetMonet helluntaiseurakunnat ovat tämän vuoden aikana liittyneet Suomen Helluntaikirkkoon
UutisetSuomen Ekumeenisen Neuvoston 100-vuotisjuhlakonsertti keräsi lokakuisena sunnuntai-iltana runsaasti kuoromusiikin ystäviä Uspenskin katedraaliin.
UutisetJumala uudistaa seurakuntia ulkomaalaistaustaisten kristittyjen kautta, maahanmuuttajatyön seminaarissa todettiin
UutisetVainottuja kristittyjä yhdistää yhteyden arvostaminen.
UutisetKristillisdemokraattien kansanedustaja uskoo, että eutanasian vahva kannatus perustuu tietämättömyyteen ja pelkoon.
UutisetSyksyn pimeimpään aikaan tuo valoa Helluntaiseurakuntien musiikki ry:n järjestämä yhteislauluristeily JOY. Tämän vuoden laivaristeily on jo yhdeksäs perättäinen HSM:n järjestämä laulumat...
UutisetKälviän helluntaiseurakunnan kitarakuoro on päässyt finaaliin Radio Dein ja Kristillisen eläkeliiton järjestämässä seniorikuorojen kilpailussa.


Kälviän kuoro esitti sata vu...
UutisetLuterilaisessa kirkossa lanseerattiin erityinen sielunhoitokortti hengellisten toiveiden huomioimiseksi hoitotyössä.
UutisetKaikkien kristillisten yhteisöjen ei tarvitse olla samanlaisia.
UutisetKristitty motivaatiopuhuja Nick Vujicic esiintyi kaksi viikkoa sitten pidetyssä Nordic Business Forum -tapahtumassa. Kyseessä oli Vujicicin ensimmäinen vierailu Suomessa.


...
UutisetAktiivisesta maahanmuuttajatyöstään tunnetussa Salon helluntaiseurakunnassa kastettiin viime vuonna 48 maahanmuuttajaa. Tänä vuonna kastettuja on kahdeksan, viimeisimpänä eräästä Arabian...
UutisetNuoren pelaajan itseluottamus kasvaa, kun saa kuulua joukkoon ja onnistua.
UutisetJoulupukki-henkilön esikuvaksi mielletyn Pyhän Nikolauksen (engl. Santa Claus) haudan uskotaan löytyneen. Oletettu hautapaikka ei ole Korvatunturilla tai Pohjoisnavalla, vaan Turkin Anta...
UutisetYhdysvallat ilmoitti viime viikolla eroavansa YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescosta. Ero on vastalause Unescon Israelin vastaisille lausumille, joita järjestö on viime vuosina antanut...
UutisetKansainvälinen ruokamarketketju Lidl on jälleen saanut valituksia sen muokattua pakkauksissa näkyvää kirkon kuvaa niin, ettei kirkossa näyttäisi olevan katolla ristiä.

Nyt retusoinnin kohteena...
UutisetSuomalaisen messun juhlaversion on tänä vuonna nähnyt jo yli 25 000 ihmistä. Jyväskylässä messutilaisuus syntyy seurakuntien yhteistyönä.
UutisetLähetysaiheinen Kairos-kurssi avasi Arto ja Lea Heinoselle uuden näkökulman Afrikan-työhön.
UutisetTurun Messukeskuksessa opeteltiin rakastamaan omia ja vieraita.
UutisetRahankeräyslain tulkinnassa helluntaiseurakuntien asiantuntijana toiminut varatuomari Markku Luoma katsoo, ettei tilanne yhdistysseurakuntien osalta ilmeisesti ole muuttumassa.

...
UutisetPorin helluntaiseurakunnan johtava pastori Petri Harjula (seisomassa selin) luovutti kaupunginvaltuuston kokouksessa 2. lokakuuta seurakunnan lahjana Suomen Kansan Raamatut kaikille uusille...
UutisetOsallistujat kiittelivät Turun ilmapiiriä.
UutisetLähi-idän alueen toimittajana pitkään työskennellyt Rony Smolar totesi RV-TV:n keskustelussa, että viisikymmentä vuotta sitten sodittu kuuden päivän sota oli jakolinja, jonka jälkeen Isr...
UutisetLuterilaisten seurakuntien taloudellinen tila heikkeni hieman viime vuonna. Aiheesta uutisoi Kirkkohallitus.


Seurakunnille kertyi vuosikatetta yhteensä 119 miljoonaa euroa v...
UutisetKäytännönläheinen lähestymistapa kiinnostaa myös virallisempaan ekumeniaan kriittisesti suhtautuvia.
UutisetTuoreen tutkimuksen mukaan islam hallitsee maailman virallista valtionuskontokarttaa, mutta kristinusko on suosituin ja sen vaikutus yllättävän laaja.


Amerikkalainen tutki...
UutisetIson-Britannian koulut ovat luopuneet aikaan viittaavien termien BC (ennen Kristusta) ja AD (Herran vuonna) käytöstä uskontotunneilla. Länsimaiden kulttuuriin vuosisatoja kuuluneet lyhen...
UutisetYhdysvaltain tuhoisin joukkosurma Las Vegasissa 1. lokakuuta jätti jälkeensä lähes 60 kuollutta ja 490 haavoittunutta. Tapahtumapaikalla ollut Taylor Benge pelastui molemmilta kohtaloilt...
UutisetSynnintunto vei Kalle Mäenpään vapahtajan luokse.
UutisetSysmässä mentiin sinne, missä ihmiset ovat – ja siellähän he olivat! Tätä ei etukäteen suunniteltu. Kysyttiin vain, että sopiiko, ja kyllähän se sopi.
UutisetPerinteiselle elokeräykselle luotiin moderni vaihtoehto.
UutisetProfessorin mukaan sukupuolikäsityksiä koskeva ”arvohuuhtelu” ei tule jäämään vaille vakavia seurauksia.
UutisetOriveden seurakunnissa uskotaan, että toimiva yhteistyö mahdollistaa isommat yhteistapahtumat myös jatkossa.
UutisetLapinlahden Yhteyspäivillä 21.–24. syyskuuta pohdittiin tänä vuonna reformaation vaikutuksia ja juhlittiin maamme satavuotista itsenäisyyttä.


Vieraileva pastori J...
UutisetNähdyksi ja kuulluksi tulemisen tarve yhdistää ihmisiä.
UutisetPastorit Jyrki Palmi ja Hannakaisa Shehu puntaroivat helluntailaista identiteettiä RV-TV:n keskustelussa.


Ovatko helluntailaiset kateellisia esimerkiksi vapaakirk...
UutisetLuterilaisessa kirkossa vieroksutaan nykyisin tuomio-alkuisia sanoja, kuten tuomiokapituli, tuomiorovasti, tuomiokirkko ja tuomiokirkkoseurakunta. Asia selviä Kirkkohallituksen kyselystä...
UutisetEgyptiläissyntyisen islam-asiantuntijan analyysi Euroopan terrori-iskujen taustoista osoittautui huippuajankohtaiseksi.
UutisetUkrainan evankelisten kirkkojen yhdessä järjestämä reformaation merkkivuoden suurtapahtuma kokosi vähintään 150 000 ihmistä Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan.


Tapaht...
UutisetTunnettu yhdysvaltalainen evankelinen vaikuttaja Ed Stetzer on pahoillaan siitä, että joidenkin kristittyjen viljelemät maailmanlopun ennustukset vievät huomion maailman todellisilta kri...
UutisetArgentiinan presidentti Mauricio Macri on kiittänyt maan evankelisia kristittyjä näiden toiminnasta maan hyväksi. Reformaation merkkivuoden kunniaksi järjestetyssä konsertissa puhunut Ma...
UutisetFida Health Promotion -työn koordinaattorit Markku ja Marketta Helin toivovat saavansa Valintojen polku -tapahtumalle yhä enenevää jalansijaa Suomessa.
UutisetAri Urhonen toivoo, että sairauteen, menetyksiin ja suruun keskittyvä sielunhoito lisääntyisi Suomen vapaakristillisen neuvoston jäsenseurakunnissa.
UutisetStation-seurakunnassa Jokelassa järjestettiin toissa viikonloppuna Station LAN -tapahtuma.


Mukana oli noin 150 nuorta. Läpi yön kestäneessä pelitapahtumassa...
UutisetJyväskylän helluntaiseurakunnassa eletään voimakasta työn etenemisen aikaa. Viime viikolla järjestettiin kaksi kastetilaisuutta, joissa kastettiin yhteensä 16 uskovaa seurakunnan yhteytee...
UutisetMinun Raamattuni -luentosarja on sipoolaisten lahja satavuotiaalle Suomelle. Siihen lähtivät mukaan myös kunnan johtajat ja joukko julkisuuden henkilöitä.
UutisetYLE TV1:n ohjelmapäällikkö Pentti Väliahdet vieraili 12. syyskuuta Fidassa, Avainmediassa ja Helluntaikirkon toimistolla. Mukana tapaamisessa olivat myös Aikamedian edustajat.

...
UutisetHelluntaikirkon toiminnanjohtaja Esko Matikainen esitteli RV-TV:ssä helluntaiseurakuntien pastoreiden valtakirjaa. Valtakirjoja on neljä erilaista: pastoreille, seurakuntatyöntekijöille, l...
UutisetViha juutalaisia kohtaan näkyy nyt liberaaleissa osavaltioissa.
UutisetTurkin kouluissa puhaltavat uudet arvotuulet. BBC kuvaa muutosta (18.9.) otsikolla ”Jihad sisään, evoluutio ulos”. Maan islamistinen hallitus on linjannut presidentti Erdoganin johd...
UutisetKristilliset radio-ohjelmat saavuttavat kuulijoita Kiinan valtion omistaman sosiaalisen median palvelun WeChatin kautta. Palvelussa voi esimerkiksi maksaa laskuja, ostaa bussilippuja, ke...
UutisetTunnettu kristinuskon puolustaja ja kirjailija Nabeel Qureshi menehtyi vatsasyöpään 16. syyskuuta vain 34-vuotiaana.


Amerikkalaispakistanilainen Qureshi tunnettii...
UutisetMiehen ja naisen välinen avioliitto on Jumalan säätämä, luomisessa asetettu ja Jeesuksen Kristuksen opetuksessaan vahvistama, Helluntaikirkko toteaa.
UutisetHelluntaiseurakunnan syyskuinen perhetapahtuma tavoitti parisensataa 0–12-vuotiasta lasta ja satakunta aikuista.
UutisetOtaniemen teekkareiden kristillinen opiskelijajärjestö lienee yksi Suomen ahkerimmista – ja omintakeisimmista.
UutisetYhtyminen liturgian ehtoollisrukouksiin muodostaa riittävän perustan ehtoolliselle osallistumiselle, piispainkokouksen sihteeri kiteyttää.
UutisetSuomen helluntailiikkeen järjestöistä kolme toimii nykyisin Helsingin Roihupellossa Tulppatiellä olevassa Fidan kiinteistössä. Fidan lisäksi Suomen Helluntaikirkon toimisto ja IK-opiston...
UutisetLohjalla järjestetään ensi lauantaina perinteiset Omenakarnevaalit. Kaupunki on tunnettu omenoistaan, sillä siellä kasvaa ainakin 136 000 omenapuuta kotipihoilla, puutarhoissa ja ammatti...
UutisetHenkilöiden väliset suhteet ratkaisevat niin seurakuntien yhteistyössä kuin evankelioinnissakin, vaasalaispastorit korostavat.
UutisetOlemme mielestäni Suomessa jonkinlaisessa syvässä prosessissa suhteessa saarnoihin, pastori ja toiminnanjohtaja Mika Jantunen muotoili RV-TV:n keskustelussa viime viikolla.

...
UutisetProfessori Eila Helanderin tutkimusryhmän tekemän selvityksen mukaan luterilaisen kirkon ei pitäisi luopua vihkimisoikeudestaan. Selvityksen tilasi piispainkokous.


Noin 4...
UutisetFranklin Grahamin Turun-mission peruuntuminen ei johtunut hänen räväköistä mielipiteistään.
UutisetKristittyjen brittivanhempien Nigel ja Sally Rowen päätös vetää 6-vuotias poikansa Englannin kirkon koulusta puhuttaa Britanniassa. Rowet siirsivät lapsen kotiopetukseen tämän hämmenny...
UutisetYhdysvaltain Houstonia elosyyskuussa repineen hurrikaani Harveyn jälkiraivauksissa tehtiin yllättävä löytö, kun kansainvälinen israelilaistaustainen ZAKA-ryhmä pääsi todistamaan, miten e...
UutisetKatolisen Santa Maria -kirkon työntekijä Italian Cappellassa lähellä Venetsiaa on löytänyt kirkosta muinaiset luut, jotka saattavat kuulua apostoli Pietarille.


Cappellan S...
UutisetIslamistinen ääriryhmä otti evankelistan silmätikukseen ja etsi eri puolille Pakistania paenneen miehen käsiinsä yhä uudelleen.
UutisetKosketuspintaa nykykulttuuriin ja panostusta Raamatun opetukseen. Kaksi helluntaiseurakuntaa kehitti jumalanpalveluselämäänsä.
UutisetPitkään tekeillä ollut kommentaariraamattu on valmistumassa. Raamattu Kansalle -yhdistyksen asettama asiantuntijoista koostuva toimituskunta on saanut luettavakseen jo lähes kaikki taite...
UutisetAikamedia Oy on reagoinut toimintaympäristön muutokseen valmistelemalla uuden strategian, jonka yhtiön hallitus hyväksyi 2. syyskuuta.


Uudessa strategiassa on keskeistä nyky...
UutisetInternet ei takaa Raamatun saatavuutta. Sanaa salakuljetetaan nyt muistikorttien avulla.
UutisetIslamistiset terroristijärjestöt ovat harjoittaneet värväystoimintaa myös Suomessa, Marttyyrien Ääni -järjestön lähetysjohtaja Juhani Huotari sanoi viime torstaina julkaistussa RV-...
UutisetPappien ja teologien keskuudessa on kiertänyt adressi, jossa kerättiin nimiä kristityksi kääntyneiden turvapaikanhakijoiden tueksi. Asiasta uutisoi Kotimaa24.fi.


Adressissa...
UutisetYksittäisistä uskontoryhmistä oikeuteen ovat useimmiten joutuneet helluntailaiset, Jehovan todistajat ja baptistit.
UutisetJoka viides Ison-Britannian ateisteista ja yli kolmannes heidän kanadalaisista hengenheimolaisistaan ajattelee, että evoluutioprosessi ei pysty selittämään inhimillistä tietoisuuden olemassaoloa. Asia...
UutisetMaallistuneessa Islannissa juhlitaan kyllä seksuaali-identiteettien monimuotoisuutta, mutta vammaisiin suvaitsevaisuus ei yllä, pahoittelee pastori Gunnar Ingi Gunnarson Christianity Today...
Uutiset”Jos uskomme, että Jeesus on Herra, meidän täytyy haastaa kulutuskulttuuri, tuhlaus ja ympäristötuho, joista me kaikki olemme osallisia. Maapallolla ja kaikilla sen eliöillä on itseisarv...
UutisetWheaton Collegessa Kanadassa pitkään toiminut tutkija on kiertänyt maailmaa ja huomannut, että moni kristitty ei halua tai osaa lukea Vanhaa testamenttia. Syytä kuitenkin olisi.
UutisetHelluntaiseurakuntien lahja satavuotiaalle Suomelle on kolahtanut postiluukuista. Kampanjatilaisuuksia viritellään.
UutisetPihlavan leirikeskukseen Säkylään kokoontui 21.–22. elokuuta noin 60 entistä ”leirineuvos” Alarik Sandbergin leiriläistä, jotka osallistuivat hänen leireilleen 1950–60-luvuilla. Tapaamist...
UutisetSuomen ystäväksi tunnustautuva Ruotsin kirkon Västeråsin piispa on julkaissut itsestään kuvan, jossa hänet on kuvankäsittelyohjelmalla muokattu Muumin näköiseksi.


–Itsenäine...
UutisetSenaatintorilla koettiin isänmaallinen ilta, joka nosti esiin suuret tunteet ja yhteiskunnan kestävän arvopohjan.
UutisetYouth Celebration -tapahtumaa vietettiin kuurosateiden saattelemana toissa viikonloppuna. Tunnelma oli lämmin säästä huolimatta. Tapahtuma vetikin paikalle noin 1 000 nuorta ympäri Suomea...
Uutiset– On olemassa ihmisiä, jotka ovat avun tarpeessa. Jos näin ei tehtäisi, emme olisi kirkko, Turun Mikaelinseurakunnan pappi Jonathan Westergård totesi Ylelle kysyttäessä, miksi kirkko anta...
UutisetHervannan Katukappeli järjesti elokuussa evankeliointitapahtuman yhdessä Tampereen Kristillisen Yhteisön kanssa. Tapahtumaa tehneet korostavat ulospäinsuuntautuvan toiminnan merkitystä.
UutisetYhdysvaltain Teksasia riepotellut hirmumyrsky Harvey ja sen tuomat historiallisen isot tulvat ovat saaneet monet kristilliset seurakunnat ja avustusjärjestöt liikkeelle.

...
UutisetNepalin presidentin on määrä allekirjoittaa tällä viikolla lähetystyötä vaikeuttava laki. Maan hallitus on jo hyväksynyt lain, joka tekee uskonnollisista kääntymyksistä laittomia ja kiel...
UutisetFida jatkaa humanitaarista avustustyötä Itä-Afrikan kuivuusalueilla. Järjestö auttaa veden puutteesta kärsiviä muun muassa Etiopiassa, Keniassa ja Tansaniassa yhteistyössä paikallisten ku...
UutisetHyvä vanhin rakastaa seurakuntaa ja viihtyy sen keskellä. Jyväskylän helluntaiseurakunnassa vanhimmat eivät puutu päivittäiseen johtamiseen
UutisetToimiminen verkossa mahdollistaa syrjässä asuvien tai syrjään jääneiden nuorten tavoittamisen.
UutisetNuorille tarkoitettu Youth Davar -koulutus käynnistyi elokuussa Kokkolan baptistiseurakunnan tiloissa. Paikalla oli yli 30 opiskelijaa eri paikkakunnilta.


Va...
UutisetAikamedia on kehittänyt puhelinvaihteen toimintaa asiakaspalvelussa. Elokuun puolivälissä otettiin käyttöön uusi järjestelmä, joka tarjoaa asiakkaille myös Aikamedian takaisinsoittomahdollisuuden...
UutisetIsku vaikutti saarnoihin turmaviikonloppuna.
UutisetVaasan suomen- ja ruotsinkielisten helluntaiseurakuntien pastorit Tero Koivisto ja Stefan Sigfrids ovat innoissaan tulevasta kaupunkimissiosta.


Seurakuntien yhdess...
UutisetKotimaa-lehden päätoimittaja Mari Teinilän mukaan Helsingin piispa saattaa nousta jopa arkkipiispaakin näkyvämmäksi henkilöksi.


– Nyt kun [Teemu] Laajasalo on niin näkyvä h...
UutisetIslamin rooli perinteisessä persialaisessa kulttuurissa on pienempi kuin arabikulttuurissa.
MuutPersialainen käskynhaltija Tattenai on yksi uusimmista Vanhan testamentin henkilöistä, jonka historiallisuus on osoitettu myös Raamatun ulkopuolisista lähteistä. Kyseisestä käskynhaltija...
UutisetViime vuonna humanitaarisiin avustusoperaatioihin maailmalla kohdistui 158 merkittävää iskua, joissa sai surmansa yhteensä 101 avustustyöntekijää. Iskujen ja kuolonuhrien määrät nousivat hieman edelli...
UutisetJapanissa vuoden 2011 maanjäristyksestä kärsineitä ihmisiä auttaneet kristityt vapaaehtoiset ovat muuttaneet merkittävästi tuhoalueen ihmisten mielikuvaa Jeesukseen uskovista, kristitty t...
UutisetIätön toiminnan mies sai huomata, että seurakunnan johtaminen on haastavaa.
UutisetInnostunut ilmapiiri, voimauttava jakaminen ja varustava opetus leimasi Evankelistojen yhteyspäiviä
UutisetValtakunnallinen nuorisotapahtuma palaa vanhalle tutulle paikalleen.
UutisetSuomen ortodoksinen kirkollishallitus ja Iisalmen ortodoksinen seurakunta haluavat, että niiden toimivaltaa koskeva kiista käsiteltäisiin korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Meneillään on jo alemmassa o...
UutisetFolLOWopetuslapseuskouluun saapui opiskelijoita Lappeenrantaa ja Lohjaa myöten.
UutisetErittäin hyvä asia on se, että piispan valinta oli selkeä, kommentoi Helluntaikirkon toiminnanjohtaja Esko Matikainen Helsingin piispanvaalia, joka järjestettiin viime viikolla.

...
UutisetSuomalaiset personoivat omia tai läheistensä hautajaisia yhä rohkeammin, uutisoi YLE.


– Esimerkiksi muistotilaisuuksista halutaan edesmenneen ihmisen näköise...
UutisetOsallistujien mukaan Hillsongiin lähdetään voimautumaan oman seurakunnan haasteiden edessä.
UutisetPyhäkoulunopettajana vuosia toiminut Crosswalk.com-sivuston toimittaja Ryan Duncan rohkaisee uskovia vanhempia lukemaan Raamattua päivittäin ja nivomaan sen sisältöjä luontevasti pe...
UutisetNoin 500 kristityksi kääntynyttä Iranin kurdia on paennut Turkkiin viranomaisten uskonvainoja, uutisoi Christiantoday.com.


Eräs perheenisä kertoo salanneen uskonsa Iranissa.
...
UutisetAinakin 34 ihmistä menetti henkensä elokuun alussa, kun kristillisen seurakunnan linja-auto suistui rotkoon Madagaskarin saarella. Bussissa matkusti kahdeksan kansainvälisen Operaatio joulun lap...
UutisetEvankelistakodin kokoussali tulvii tapaamisen iloa ja odotuksen jännitystä. Edessä on viisi ihanaa päivää yhdessä. Ensin käydään läpi perinteinen esittelykierros, kerrotaan kuulumiset ja myös leiriä k...
UutisetJyväskylän innovaatiot kiinnostavat maailmalla.

Syksy käynnistyi viime viikolla myös kristillisissä kouluissa eri puolilla maata.
Kuopiossa noin sataoppilaisen koulun rinnalla toimii päiväko...
UutisetSuomalais-australialainen tiimi leikitti, opetti ja kohtasi parin viikon aikana noin sata virolaislasta.

Lasten sydämet ovat avoimia ja rakkaudenjanoisia myös Virossa. Tänä kesänä tämän saivat...
UutisetUNKARI on myöntänyt turvapaikan Ruotsin tylyttämälle kristitylle iranilaisnäyttelijälle, CBN uutisoi.

Ruotsalaisviranomaiset olivat kahdesti kieltäytyneet myöntämästä turvapaikkaa Iranista Ruot...
UutisetSUOMALAINEN perunanviljely, muu maa- ja metsätalous sekä bioenergian tuotanto olivat pohjoiskorealaisen asiantuntijaryhmän kiinnostuksen kohteena heidän vierailleessaan Suomessa Fidan kutsumana elokuu...
UutisetVuosia järjestetty evankelioimisaktio kaipaa formaatin uudistamista.

Järjestyksessään yhdeksäs Parasta Poriin -tapahtuma järjestettiin 2.–6. elokuuta. Vuonna 2009 alkanut aktiotapahtuma on suun...
UutisetEnsi vuonna Suomen Vapaakirkon kesäjuhlat järjestetään Porissa – ensimmäisen kerran 44 vuoteen.

– Porin vapaaseurakuntaan on siunattu paljon uusia jäseniä viime vuosina ja nuoria perheitä on tu...
UutisetHELLUNTAIEVANKELISTA Niilo Yli-Vainiota kohtaan tunnettu kiinnostus kanavoituu seuraavana näytelmäksi. Seinäjoen kaupunginteatterissa saa marraskuussa ensi-iltansa Saarnaaja-näytelmä, jonka päähenkilö...
UutisetMonipuolinen journalisti ja Ristin Voitto -lehden entinen toimitussihteeri Raimo Mänttäri on kuollut. Hän menehtyi Vantaalla 6.7.2017. Ristin Voitto on julkaissut Mänttärin pitkäaikaisen ystävän...
UutisetKristillinen urheiluseura etsii ihmisiä ja seurakuntia, jotka ovat kiinnostuneita aloittamaan toimintaa omalla paikkakunnallaan.

Norjassa Kristiansandissa vietetään parhaillaan kristillisen urh...
UutisetMonella alle sadan jäsenen seurakunnallakin on yhä palkallinen työntekijä.

Palkattujen kotimaan seurakuntatyöntekijöiden määrä vähenee helluntaiseurakunnissa, mutta ei dramaattisesti. Asia kävi...
UutisetHelluntailiikkeessä teatteritaiteen käyttö on ollut minimaalista, mutta muutoksen merkkejä on näkyvissä.

Käsikirjoittaja ja freelancetoimittaja Kirsi-Klaudia Kangas iloitsee täyteen tupatusta t...
UutisetMaamme laajin evankeliointiin valmentava yhteiskristillinen tapahtuma, Evankelistojen yhteyspäivät, järjestetään ensi viikolla Lahdessa. Pääosin Lahden Helluntaikirkossa ja Ristinkirkossa 15.–16.8. pi...
UutisetAlajärven helluntaiseurakunnan kesäjuhlat järjestettiin Teerinevan maalaismaisemassa heinäkuun viimeisenä viikonloppuna. Ensimmäisen kerran tapahtuma oli vuonna 2008, jolloin maatilan isäntä Marko Pel...
UutisetHaminassa järjestetään 25.–27. elokuuta Taizé-tapahtuma, jonne odotetaan 1 300 nuorta ympäri Eurooppaa. Tapahtuma on kristittyjen yhteinen, ja järjestäjiin lukeutuu myös paikallinen helluntaiseurakunt...
UutisetTampereella toimii JeesusPelastaa-ryhmä, johon ilmoittautuneet käyvät yhdessä luovuttamassa verta.

Idean takana on evankelisluterilaisen Uusi Verso -verkoston pastori Kirsi Hakala, joka itse on...
UutisetHaluatko auttaa Lähi-idän ahdingossa eläviä Jeesuksen seuraajia? Voit tehdä sen myös lomailemalla siellä, toimittaja Jayson Casper kirjoittaa Christianity Today -lehdessä.
Esimerkiksi Pohjois-Israe...
UutisetProtestanttien ylläpitämien kirkkotilojen lukumäärä jatkaa kasvuaan Espanjassa, ilmenee maan hallituksen alaisen tutkimuslaitoksen tuoreesta selvityksestä.

Selvityksen mukaan maassa oli k...
UutisetTeksasilaisen baptistiseurakunnan jäsen Jesus Cerecerez sai pastoriltaan ikimuistoisen lahjan: toimivan munuaisen.

Cerecerezin todettiin vuonna 2015 sairastavan munuaisten vajaatoiminnan loppuv...
UutisetYLI 90 prosenttia Britanniassa toteutettuun kyselyyn osallistuneista kristityistä ajattelee, että kristinusko on marginalisoitunut yhteiskunnassa
UutisetVENÄJÄN korkein oikeus on hylännyt Jehovan todistajien tekemän valituksen ja vahvistanut sille aiemmin asettamansa kiellon.
UutisetUUDEN italialastutkimuksen mukaan Torinon käärinliinoissa oleva veri on peräisin henkilöltä, joka on kokenut ”suurta kärsimystä”. Havainto heikentää entisestään teoriaa, jonka mukaan maailmankuu...
UutisetHyvän sanoman vaikutus on moninkertaistunut romanien parissa.
UutisetSUOMESSA on kesäkuun lopussa tarkistettujen tietojen mukaan 430 uskonnollista yhdyskuntaa.


Määrä on viime vuosina kasvanut tasaisesti; esimerkiksi vielä vuodenvaihteessa se oli...
UutisetKEURUSSEUDUN kehittäjäksi vuonna 2017 on valittu koulutus- ja konferenssikeskus Iso Kirja. Valinnan teki Keurusseudun Yrittäjät ry, ja tunnustus jaettiin 16. heinäkuuta Keuruun markkinoilla....
UutisetJÄMSÄN opiston opistoseurat järjestett in 20.–23. heinäkuuta Keuruulla. Vanhoillislestadiolainen seuratapahtuma on pidetty 1960-luvulta lähtien vuosittain Jämsässä kristillisen kansanopiston läh...
UutisetKun satoa joutuu odottamaan, ulkomailta tulleet työläiset saavat ruoka-apua
Suonenjoen vapaaseurakunnasta.
UutisetNoin 80 entistä muslimia yli kahdeltakymmeneltä
paikkakunnalta osallistui arabiankieliseen raamattukouluviikkoon.
UutisetUrastaan tunnustettu työhyvinvoinnin ammattilainen Marja-Leena Kemppainen kehottaa lomalaisia kiiruhtamaan hitaammin.
UutisetSeinäjoelle ei toivota ”kokouskaappauksia”. Puhujia informoidaan Suomen kulttuurista ja seurakunnan tarpeista.
UutisetPyhäkoululaisia on jopa 70 prosenttia vähemmän kuin 1990-luvulla.
UutisetNilsiän herättäjäjuhlilla koettiin lauantaina 8. heinäkuuta harvinaista kristittyjen yhteyttä, kun paikallisen helluntaiseurakunnan rukoushuoneella järjestettiin ekumeeninen teemailta. I...
UutisetHelsingin yliopiston dosentti Kati Tervo-Niemelä arvioi Ylen uutisessa eri syitä, miksi kirkosta on erottu eri vuosikymmeninä.


Uskonnonvapauslain tultua voimaan...
UutisetKeuruun helluntaiseurakunnassa koettiin harvinainen jumalanpalvelus sunnuntaina 9. heinäkuuta, kun 16 kehitysvammaista Ison Kirjan leiriläistä oli vastuussa sen ohjelmasta. Leirillä oli t...
UutisetYhteiskunnan marginaalista löytyy upeita ihmisiä, Fidan kumppanijärjestössä on huomattu.
UutisetYK:n erityisjärjestö Unesco on nimennyt palestiinalaisalueella sijaitsevan Hebronin vanhan kaupungin ja kantaisien haudan vaarassa oleviksi palestiinalaisten maailmanperintökohteiksi.
...
UutisetAustralialainen evankelista, syntymästään asti raajaton Nick Vujicic julkaisee ensimmäisen musiikkialbuminsa. Vujicic kertoi asiasta Facebookissa yli yhdeksälle miljoonalle seuraajalleen...
UutisetLapin Jippii-kuorot jatkoivat aktiivisesti konserttivierailuja koko viime kevään. Ja jatkoa seuraa syksyllä.
UutisetKokenut reportteri kaipaa nykyvaikuttajilta totuudellista tietoa ja suurempaa tasapuolisuutta.
UutisetUuden toivon seurakuntien ja Vineyardin puheenjohtajat kannattavat yhteisöjensä hakeutumista SVKN:n yhteyteen.
UutisetJärvenpäässä pidettiin toissa viikonloppuna perinteiset telttajuhlat. Ne kokosivat muutaman sata osallistujaa eri puolilta Uuttamaata.


Keskiviikkona teltta täyttyi Jipun ja...
UutisetKirkosta eroaminen ei vielä näy kirkollisverotuloissa siksi, että iso osa eronneista on nuoria, jotka eivät ole ehtineet veronmaksajiksi. Eroaminen vaikuttaa viiveellä: kun vanhempi väki...
UutisetVankiloissa tulee yhä uskoon koviakin rikollisia.
UutisetHaluamme viestittää nykypäivän Suomessa, että jokainen on arvokas. Jokainen on Jumalan luoma ja siksi Jumalalle arvokas, Suomen Vapaakirkon johtaja Hannu Vuorinen kuvaili kirkon kesäjuhlien Arv...
UutisetJeesus ja apostolit olivat tavallisia duunareita, kalastajia ja käsityöläisiä ja kävelivät valtavia matkoja. Keho ja mieli pysyivät kunnossa. Tuon ajan ihmisillä ei ollut tarvetta, eikä...
UutisetOpetusalan ammattilaiset Aarne ja Pirjo-Riitta Törmänen jakavat suomalaisosaamista Unkarin romaniväestön hyödyksi.
UutisetGospelkuorojen suosio on voimakkaassa nosteessa Espanjassa, Evangelical Focus uutisoi. Afroamerikkalaistyyppisen gospelkuoromusiikin suosio on myös levinnyt laajasti evankelisten seurakunt...
UutisetFida ja kuukautiskuppeja valmistava suomalainen Lunette aloittavat yhteistyön tyttöjen kuukautishygienian tukemiseksi ja kestävien kuukautissuojien jakamiseksi Tansaniassa.

...
UutisetViidennes 11–18-vuotiaista brittinuorista kertoo olevansa aktiivisia Jeesuksen seuraajia, ja 13 prosenttia sanoo harjoittavansa uskoaan osallistumalla jumalanpalveluksiin. Asia ilmeni kr...
UutisetIkääntynyt Jumalan palvelija haluaa jättää helluntailiikkeelle perinnöksi Sanan arvovallan ja Kristuksen ristin.
UutisetOululainen kaupunginvaltuutettu, vuosina 1999–2003 kansanedustajana toiminut Marja-Leena Kemppainen (kd) vastaanotti 16. kesäkuuta kunnallisneuvoksen arvonimen tasavallan presidentiltä...
UutisetSUOMEN Vapaakirkon kesäjuhlia vietettiin viikonloppuna Tampereella. Juhlien teemana oli Arvokas.


Pääpuhujina tapahtumassa olivat kirkkokunnanjohtaja Hannu Vuorinen sekä nu...
UutisetVäitöstutkimus nostaa esiin huolestuttavan tilanteen kristittyjen pornon käytössä.
UutisetAvunsaajien määrä ja kunnioitus hengellistä osuutta kohtaan on kasvanut.
UutisetKaksi viikkoa sitten vietetty juhannuskonferenssi kokosi tuttuun tapaan kolmisenkymmentä tuhatta kävijää Keuruulle Isoon Kirjaan. Luku on säilynyt melko samana läpi vuosien, mutta näppi...
UutisetMertiörannan keskuksessa järjestetty juhannustapahtuma veti väkeä paikalle pari viikkoa sitten.


Osallistujina oli arviolta 3 000 henkilöä. Myös lapsiperheitä ja nuoria aik...
UutisetKamerakalusto oli kovilla juhlateltan pölyn vuoksi, ja sama tilaisuus nousi jälleen konferenssin suosituimmaksi. Näin sujui tiivistetysti Keuruulla vietetty konferenssi tapahtuman videot...
UutisetOpen Doors USAn julkaisema ja gospelherald.comin kesäkuussa uutisoima Workitun tuore tarina kuvastaa kristittyjen vainojen todellisuutta muslimiyhteisöissä.


Kun e...
UutisetJokaisen papin tulisi vihkiä kaikki halukkaat, eikä kukaan saisi kieltäytyä vihkimästä homopareja, kuten kätilötkään eivät voi kieltäytyä tekemästä abortteja, sanoi Ruotsin pääministeri...
UutisetPitkän linjan vapaakirkollinen vaikuttaja iloitsee siitä, että kristillisillä yhteisöillä on nyt valmiutta kuunnella enemmän toisiaan.
UutisetGradututkimuksen mukaan lähetysaiheinen intensiivikurssi innostaa monia elämään lähetyshenkistä elämää omalla paikallaan.
UutisetKehitysvammatyö on nimetty Hyvä Sanoma ry:n Vammaispalvelun kolmanneksi valtakunnalliseksi työmuodoksi kuurojen työn ja näkövammaistyön rinnalle.


Toiminta alkoi Turun paik...
UutisetOulun hiippakunnan tuomiokapituli päätti, että Rovaniemen seurakunnassa voidaan esirukoilla samaa sukupuolta olevien pariskuntien puolesta.


Asia liittyy luterilaisen kirkon...
UutisetMonipuolinen tapahtuma saa jatkoa ensi vuonna.
UutisetHeinäkuun ensimmäinen päivä muodostaa tänä vuonna symmetrisen lukujonon 1.7.17. Päivä on suosittu vihkipäivä, kun se vieläpä sattuu lauantaille. Suosittuja vihkikirkkoja on varattu ahker...
UutisetHelluntaiherätyksen Juhannuskonferenssia vietettiin viime viikolla. Posti- ja painoaikataulujen muututtua keväällä Ristin Voitto menee nykyisin painoon jo torstaina – niinpä konferenssiu...
UutisetAasian perinteiset lähetyskohteet ovat auttaneet elämässä eteenpäin kymmeniätuhansia lapsia ja nuoria.
UutisetPietarilaisen Aamutähti-nimisen helluntaiseurakunnan pastorit Aleksanteri Turovsky ja Georgi Overchenko sekä evankelista Sergey Markov Moskovasta vierailivat juhannusta edeltävällä viikoll...