Maanantai 23. huhtikuuta.
Nimipäivää viettää Yrjö, Jyrki, Jyri, Yrjänä, Jori, Georg, Göran, Örjan Jöran Jörgen, Jörn

MuutMiten onLahden helluntaiseurakunnassa järjeste­tään lauantaina 5. toukokuuta sielunhoi­dollinen seminaari, jonka teemana on ”Kun lapsen mieli murtuu”. Seminaari pyrkii aut­tamaan perheitä, joiden la...
MuutThe Shack (2017) perustuu Wil­liam Paul Youngin kirjaan Au­tiotalo (Päivä 2010).

Elokuva on paitsi mitä han­kalimmin lausuttava myös var­masti eniten keskustelua herättä...
Raamatun äärelläVanhassa testamentissa kerrotaan, kuinka poika­joukko pilkkaa profeetta Elisaa kaljupääksi. Elisa kiroaa pojat, ja nämä saa­vat jumalallisen rangaistuksen joutuen karhun raatelemaksi (2. Kun...
MuistollePitkän ja merkittävän elämän­työn Afrikassa tehnyt lähetys­työntekijä Kyösti Roininen kutsuttiin taivaan kotiin 31. maalis­kuuta.

Etiopian Kaffassa lempini­men Abba Diima (isä...
MuutYritän mennä ja soitella tässä niin kauan kun sormet liikkuu ja jalat kantaa, evankelista Raimo Karmitz (aik. Karmitsa) sanoo.

– Kulkuri olen sydämeltäni, vaikka joskus...
UutisetJoka kuudes lapsi maailmassa elää turvattomissa oloissa. Fida kampanjoi kevään aikana sodan traumatisoimien lasten toipumisen puolesta.
PikavisiittiSatu Ahlman hoitaa hankalat asiat heti aamusta ja pyrkii lukemaan koko Raamatun läpi kerran vuodessa.
MuutElja Maaninka bloggaa elä­mysten ja kärsivällisyy­den suhteesta (Päivämies.fi 17.4.).
Kotona asuessani vanhem­pani puhuivat siitä, kuinka kär­sivällisyyttä on hyvä kasvattaa, koska se au...
MielipideOn aamuyö. Kel­lo on juuri lyö­nyt kolme. Mi­nut on herätet­ty merkilliseen tunteeseen. Jumalan Henki ke­hottaa: ”Kirjoita Ristin Voittoon ja kysy: kuka menee meidän puolestamme?”
...
MielipideOlen jo jonkin aikaa seurannut helluntailiikkeessä tapahtuvaa kehitystä, joka mahdollisesti jat­kuessaan on mielestäni huoles­tuttavaa. Rohkenenkin nyt herä­tellä niin itseäni kuin lukijoit...
MuutRuumis, sielu ja henki ovat kaikki Jumalan silmissä arvokkaita ihmisyyden osa-alueita. Jos jollakin alueella on häiriö, kokonaisuus kärsii.
PakinaKevään tullen evankelistakin herää talviunilta. Markon matkassa -teokseen kootut kokemukset herättelevät jopa evankelistaa itseään.
Miten onHelsingin Saalem-seurakunnassa järjes­tettiin viime viikolla kaksipäiväinen johtajuuskonferenssi, jonka yhtenä tavoitteena oli valmentaa nuorta sukupolvea hengelliseen vastuunkantoon ja joht...
MuutAlkuvuodesta 2015 Face­bookin päivitysvirta alkoi täyt­tyä kiitollisuuslistoista. Samoi­hin aikoihin kanadalaisen per­heenäidin ja bloggaajan Ann Voskampin kiitollisuuspäi­väkirja Tuhat lahj...
MuutAfrikan helluntailiikkeiden lähetystyö on yhä pääosin pientä, mutta tahtotila on kehittynyt oikeaan suuntaan.
PakinaLuulin pitkälle aikuisikään, että olen järjestelmällinen ihminen. Vasta elämänko­kemuksen karttuessa tajusin, että kyse on harhasta, jonka taustal­la on yritys sovittaa itsensä jo lapsuudess...
ArtikkelitSuomi 100 vuotta -juhlavuoden aikana kirjailija Väinö Linnan tuotanto nousi esille monta ker­taa. Linnan pääteokset Tuntema­ton sotilas ja Täällä Pohjantähden alla -trilogia ovatkin kansalli...
MuutAnteeksiantaminen on vaikeaa mutta Raamatun mukaan välttämätöntä.
PikavisiittiEspoossa helluntaiseurakunnan lapsi- ja nuorisotyössä palvellut Marianna Tiainen odottaa innokkaasti, minne Jumala seuraavaksi hänen perheensä johtaa.
Muut”Hyvin rukoiltu on puolik­si unelmoitu”, Milja Alanko tuumii (Nuotta 3/2018).
Matematiikka on yksi Miljan lempiaineista. Hän soveltaa sen sääntöjä myös uskonelämään ja unelmiin.
...
MielipideJeesus sanoi: ”Antakaa keisaril­le, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on” (Matt. 22:21). Mikä sitten on Jumalan?

Jotkut ajattelevat, että se olen minä ja mi...
MielipideMarkkinatalouden mekanismeis­ta en juurikaan paljon ymmärrä, mutta eikö eräs 1700-luvulla elä­nyt Adam Smith ylistänyt libe­raalin markkinatalouden kaikki­voipaisuutta? Se nimittäin korjaa i...
MielipideMaailmanlaa­juinen hel­luntailiike koostuu kymmenis­tä tuhansista seurakunnista eri puolilla maailmaa. Jossakin mää­rin ne saattavat poiketa hieno­säädöissä toisistaan, mutta niille on tunn...
MuistolleRakas äitini Anna-Liisa Hei­monen pääsi Jeesuksen luok­se 13. maaliskuuta. Häntä tullaan muistamaan monella tavalla: äiti­nä, mummina, isomummina, ys­tävänä, työtoverina sekä yhtenä hellunt...
MuutHuhtikuun puolivälissä äitini Saara Au­tio täyttää 80 vuotta. Siksipä palaan men­neisyyteen.

Eletään ehkä vuoden 1965 palmusun­nuntaita. Istun asuinhökkelistä remontoi­d...
MuutLaulaja Perttu Läykki on kiitollinen siitä, että kls:n musiikki on saanut tuoda kuulijoille toivoa vaikeina aikoina.
Miten onHelluntaiseurakuntien vankilatyön yhdyshenkilö Vesa Rautasaari, minkälainen helluntaiseurakuntien vankilatyön tila tällähetkellä on?
– Helluntaiseurakuntien vankilalähetystyötä rvostet...
MuutPasi Turusen Israel-teos on joidenkin Turusen aiempien kirjojen tavoin käsikirjamainen tietopaketti. Kirjassa käydään läpi suurpiirteisesti Israelin it­senäistymishistoria ja kuluvan vuosit...
MuutIhmismielen tieteellinen tutkimus haastaa meitä pysähtymään yksilön vierelle ja purkamaan itse tekemiämme yleistäviä olettamuksia. Kuten Jeesuskin teki.
MuutSaarnaaminen ja suurtapahtumat ovat erityisesti Marko Halttusen sydämellä.
ArtikkelitSielunhoitajan vaitiolovel­vollisuus on vuoden 2016 alusta lukien ollut voimassa myös vapaakristillisissä yhdyskunnissa. Luterilaisessa ja ortodoksisessa kirkossa rippisalaisuus on ollut voi...
MuutIhmiset kokevat välittämistä viidellä eri tavalla. Niiden löytäminen voi olla perheessä uuden alku.
PikavisiittiIK-opiston koulutussihteeri Merja Toukola matkusti armon varassa Ruotsiin ja katsoo peiliin lähinnä autossa ollessaan.
MuutTekoälystä ja ihanneihmi­sistä kirjoittaa Uusi Tie (13– 14/2018).
Esimerkiksi insinöörit tapaa­vat pitää ideaalisena ihmisenä tehokasta ongelmanratkaisijaa.


– T...
MielipideOlen huolestunut siitä, että jäl­leen nostaa helluntailiikkeessä päätään huonosävyinen keskus­telu siitä, mikä on oikea seura­kuntarakenne. Näen, että sielun­vihollinen yrittää saada meidät...
MielipideAikamedian aikakauslehtien toi­mituspäällikkö Elina Rautio aloittaa Ristin Voiton pääkirjoituk­sensa kysymyksellä ”Mitä uskon­elämääsi kuuluu?” (RV 4) Hän an­taa mielikuvan, että tällaista...
MielipideKeväällä 2017 luin Ristin Voitosta mielipidepalstal­ta Markku Heli­nin kirjoituksen siitä, miten lastenleireille Venä­jälle kaivataan lähtijöitä Suomes­ta. Tuo kirjoitus jätti minut miet­timä...
MuutKokenut hengellinen kaitsija rakastaa musiikkia, perhettään ja Jumalan seurakuntaa, tytär kertoo.
MuutPekka Laukkarinen tunnetaan vauhdikkaasta ja hauskasta esiintymisestään. Hänen pirteille keikoilleen on suuri kysyntä eri puolilla Suomea.
Miten onKeuruun IK-opistolla järjestetään 28.–30. toukokuuta senioripäivät, jonne kokoontuu noin 160 eläkkeellä olevaa helluntaiseura­kuntien työntekijää. Tapahtuma on osallis­tujille maksuton, ja s...
MuutAikamedia on tehnyt hyvän palveluksen sata vuotta täyttä­neelle itsenäiselle Suomelle jul­kaistessaan uusintapainoksina edesmenneen ”korpikirjaili­jan” Jaakko Sahimaan (1923– 2005) Pihlajapu...
MuutKaikki Raamatun kuvat ja kohtalot linkittyvät ristin mieheen.
MuutOn olemassa ainakin viisi painavaa syytä siihen, miksi uusi liitto on parempi kuin vanha.
MuutRaamattu sanoo, että ”suurempaa rakkautta ei ku­kaan voi osoit­taa, kuin että an­taa henkensä ystäviensä puolesta” (Joh. 15:13). Noissa sanoissa lie­nee ystävyyden syvällisin olemus, ja ne k...
ArtikkelitJulkisuudessa keskustellaan tuon tuostakin järjestöjen varain­hankinnasta. Toimittajat esittä­vät klassikkokysymyksen ”pal­jonko lahjoituseurosta menee perille?” ja yrittävät asettaa jär­jes...
MuutPienten lasten perheissä riittää ääntä ja liikettä. Miten se sopii yhteen seurakuntakulttuurin kanssa?
PikavisiittiVapahtajaa usein tulkitsevaa Panu Haavistoa kiehtoo myös Juudaksen tarina.
MuutKaikki uudistus ei ole edis­tystä, pääkirjoittaa Leif Num­mela (Uusi Tie 11/2018).
Myös suomalaisessa kirkol­lisessa keskustelussa puhutaan usein siitä, että kirkko ei sai­si jäädä jälke...
MielipideReijo Mänttäri kirjoitti, että psy­kologiasta ei ole uskovalle ihmi­selle mitään hyötyä (RV 7). Hän perusteli väitettään kahdella raa­matunkohdalla (1. Kor. 2:12–15 ja Juuda 19) sekä Sigmund...
MielipideHengellinen elämä toimii ja levi­ää niiden ”työmiesten” välityksel­lä, joille Pyhä Henki on saanut an­taa täyden ja ylitsevuotavan tyy­dytyksen Kristuksessa. Kaikki heidän tekemisensä tapaht...
MielipideOlen lapsesta saak­ka kuullut puhut­tavan uskovien uudistumisesta. Käsite uudistu­minen on kuitenkin ollut joten­kin hämärän peitossa. Mitä se käytännössä tarkoittaa?

J...
MuutKaritsanpaistin valmistus on nykyisin melko helppoa. Moni suomalainen ei tiedosta paistiin liittyvää muistoa.
Raamatun äärelläEvankelista Luukas kertoo Jee­suksen ristillä käymästä keskus­telusta kahden rikollisen kanssa ja kuinka toinen heistä katuu syntejään ja moittii toveriaan tämän epäuskosta (23:39–43). Matt...
MuutJoensuulaisen konsultin mielestä ”kannettu vesi ei kaivossa pysy”. Siksi kehitysavun tulee olla koko yhteisöä osallistavaa.
MuutSeinäjoella vaikuttava luterilaisen seurakunnan lapsikuoro on kuin suuri perhe. Solinan iloinen ja lämminhenkinen yhdessä tekeminen houkuttelee mukaan yhä uusia laulajia.
MuutToissa torstaisessa 10-vuo­tisjuhlakonsertissa Higher Ground Vocals -kuoro palasi – tai käväisi – juurillaan mustan gospelin parissa.

Alkuasetelma konsertille oli jossak...
MuutRainer Lindeman päätyi lopulta hengelliseen työhön romanien pariin.
MuutFilippiläiskirjeessä Paavali kuvaa hengellisen kasvun ominaispiirteitä.
Minun päiväniKoulu- ja seurakuntatyöntekijä Pauliina Kuikka saunoi töiden lomassa ja huolehti koiran hyvinvoinnista soittamalla musiikkia.
PakinaOli huhtikuun en­simmäinen sun­nuntai, kun Jeesus kuuli Ala-Kattila­mäen helluntaiseurakunnan veisun taivaastaan. Laulu kutsui: ”Sua odotan, jo saa­vu, Herra!” Jeesus nousi ja sanoi, että he...
ArtikkelitRaamatun Psalmien arvioidaan syntyneen noin 3 000 vuoden ajanjaksolla, alkaen Moosekses­ta ja päättyen Daavidin aikaan.

Psalmien tekijöistä parhaiten nousee esiin kuningas Daav...
MuutPienryhmiä ja popkulttuuria painottava seurakuntaverkosto laajenee Ruotsissa.
PikavisiittiTurvapaikanhakijoiden kohtelu harmittaa kemijärveläistä kelloseppää.
MuutJipun puoliso Sami Elorinne ajatteli olevansa itse itsensä jumala (Seurakuntalainen.fi 9.3.).

– Jumalaan ei uskottu kodis­sa eikä suvussakaan. Se oli hy­vin ateistista elämää. Ainoa...
MielipideRaamattu kehot­taa: ”Älkäämme lyökö laimin seu­rakunnan yhtei­siä kokouksia, niin kuin muutamilla on tapana” (Hepr. 10:25).

Milloin syyllistyn tällaiseen lai­minlyönti...
MielipideRistin Voiton numerossa 9 oli toi­mituspäällikkö Anssi Tiittasen kirjoitus nuoresta poliittisesta vai­kuttajasta, Dani Niskasesta.

On hienoa, että uskovissa nuo­rissa on...
MuutKun perheen äiti sairastuu masennukseen ja tyttärellä on touretten oireyhtymä, luottamus elämään joutuu oikeasti koetukselle.
MuutLuentosarjasta syntyi kirja, joka sisältää sata Jeesuksen vertausta ja kielikuvaa.
Miten onUskonnollisten toimijoiden ja etenkin vapaakristillisten seurakuntien toiminta vastaanottokeskuksissa on ollut ongelmal­lista, uutisoi Helsingin Sanomat 4. maalis­kuuta.
...
MuutPekka Simojoen laulut ovat yllättävän monelle suomalaiselle henkilö­kohtainen kosketuspin­ta hengellisiin asioihin. Simojoki tunnetaan edelleen tuotteliaana lauluntekijänä ja ahke­rana muus...
UutisetRistin Voitto lähti katsomaan, mitä länsinaapurimme suomenkielisille helluntailaisille kuuluu.
ArtikkelitPerheiden hyvinvointi on ollut keskeinen osa romanilähetysjär­jestö Elämä ja Valo ry:n toimin­taa koko sen yli 50-vuotisen his­torian ajan. Aikoinaan Suomen eri paikkakuntia kierrettiin yh­d...
Raamatun äärelläJumalan sana on elävän uskon ja kristillisyyden kes­tävä perusta.

Kristittyinä mei­dän on tärkeä tietää, mihin us­komme. Aivan yhtä tärkeää on myös ymmärtää, minkä per...
PikavisiittiPoliitikon puoliso ei rentoudu politiikan äärellä.
MuutMielensäpahoittajista ja Jee­suksesta kynäilee Petri Me­renlahti (Sana.fi 1.3.).

Helppoa Jeesuksella ei ole. Se mitä hän sanoo, ei vastaa odo­tuksia. –– Johanneksen eva...
MielipideRuotsista kuuluu taas kummia. Mi­täpä muutakaan voi sanoa luki­essaan uutisia Ruotsin evankelis-luterilaisen kir­kon viime vuoden lopulla hyväk­symästä uudesta ohjeistuksesta. Tulevana hellu...
MielipideOlen kärsinyt vaikeasta psyykki­sestä sairaudesta 34 vuotta. Tämä aika on ollut henkistä helvettiä, varsinkin ensimmäiset vuosi­kymmenet.

Vuosikausien kokeilujen jäl­ke...
MielipideOlen viime aikoina miettinyt seu­rakuntien ja herätysliikkeiden ponnistuksia ja yrityksiä löytää menestystä ja herätystä. Itse olen samojen kysymysten edessä.

Ajallemme...
MielipideJumalanpalvelusten tärkein ja olennaisin osa on Sanan julista­minen. Saarnan ydinkysymys on, miten se on valmistettu.

Aito, sydämestä lähtevä saar­na koskettaa. Kun puh...
MuutIsot lumihiutaleet laskeutuvat Helsingin Näkinkujalle, kun puhumme Saalem-seurakunnan lämpiössä lähetystyöstä Mika Yrjölän kanssa.
MuistolleIsämme Kaarlo Joel Ikonen sai kotiinkutsun 22.2.2018 kello kol­me aamuyöllä. Pitkäaikaisen sai­rauden uuvuttamana hän nukkui ikilepoon 82-vuotiaana.

Kaarlo Joel Ikonen...
MuutBenja Rothin kutsumuksena on vaikuttaa musiikin taustajoukoissa. Nykyään hän luotsaa uutta Freidiba Boodos -yhtyettä.
Miten on
Aikamedia teetti viime syksynä Mediatum Oy:llä laajan tutkimuksen, joka koski kaikkia Aikamedian tuotteita ja palveluja. Kyselyyn vastasi toista tuhatta henkilöä, ja tutkimuk­sen antamaa...
MuutSeinäjoen kaupunginteatteri otti syksyllä kantaesittääkseen mielenkiintoisen aiheen. Löyhästi Niilo Yli-Vainion hen­kilöön ja saarnoihin perustuva näytelmä on herättänyt paljon huomiota. Saa...
Minun päiväniTomi Kuosmanen aloittaa työt varhain aamulla ja juttelee lounastunnilla nepalilaisessa ravintolassa tarjoilijoiden kanssa – nepaliksi.
MuutMonikulttuurisuus läpäisee Ranskassa työskentelevän suomalaislähetin elämän monin tavoin.
ArtikkelitRistin Kansa -lehti julkaisi nu­merossa 1/2018 virheellisiä väit­teitä Suomen Helluntaikirkon yhdyskuntajärjestyksestä ja toi­mintaperiaatteista. Lehden pää­toimittajan Juhana Lehmuskosken...
MuutKun arki haastaa monin tavoin, naiset kokoontuvat yhteen voimaantumaan
PikavisiittiMonipuolinen musiikintekijä Olli Helenius muuntautui rumpalista täysveriseksi solistiksi.
MuutNaisia, miehiä ja sankarei­ta pohtii Mailis Janatuinen (Seurakuntalainen.fi 26.2.).

Mistä johtuneekaan, että niin moni aikamme nainen muut­tuu jossain elämänsä vaihees­...
MuutKansainvälinen naistenpäivä on sopiva hetki kiinnittää huomiota siihen työhön, jota maailmalla naisten hyväksi tehdään.
MielipideEduskunnan ke­vätkauden yksi periaatteellises­ti tärkeimmis­tä päätöksistä on kannanotto äitiyslaista tehtyyn kansalaisaloitteeseen. Äitiysla­kialoitteella halutaan tuoda suo­malaiseen lain...
MielipideMuutokset ovat luonnollinen osa seurakunnan elämää. Yhteiskun­nan muuttumisesta johtuvat sig­naalit heijastuvat automaattises­ti myös seurakunnan toimintaan. Kun kehitys ja muutos tapahtu­va...
MuutKukin aikakausi tuo pohdittavaksi uudet kysymykset Raamatun valossa, mutta Sanan merkitys kestävänä tienviittana pysyy, tunnettu raamatunopettaja vakuuttaa.
Miten onSuomen Helluntaikirkko on mukana järjes­tämässä lauantaina 21. huhtikuuta Keravan helluntaiseurakunnassa pidettävää semi­naaria, jossa käsitellään uskonnollista väki­valtaa. Seminaarin teema...
MuutMuun muassa teoksista Virta­hepo olohuoneessa, Ihminen ta­vattavissa ja Saat sen mistä luo­vut tunnetun terapeutti-kirjai­lija Tommy Hellstenin Tähän olen tullut - kirja merkityksen löytämis...
MuutEdes pitkä jäsenyys ei takaa osallisuuden kokemista seurakunnassa. Kuulumisen tunne voi kasvaa muun muassa johtajuutta, avoimuutta ja rakenteita parantamalla.
PakinaUimaseuramme syntyi Jyväskylässä vuonna 1985. Aluksi muutamat meistä seurakunnan veljistä ko­koonnuimme paikalliseen uima­halliin vain satunnaisesti. Sitten perjantai-illoista muodostui joka...
ArtikkelitNuoruus on merkittävä ajanjak­so ihmisen elämässä. Nuori arvioi lapsuudessa oppimaansa ja vertaa kodin mallia perheen ulkopuolis­ten henkilöiden käsityksiin. Nuo­ri työstää mielipiteitään, a...
PikavisiittiSina Urmas on unelmahommissa maailman lasten parissa.
Muut”Jumala odottaa turhilta po­luilta”, sanoo näyttelijä Ritva Oksanen (Elämä 2/2018).

– Usko on yksinkertainen asia, siitä on turha tehdä liian monimutkaista, sanoo teatt...
MielipideKiitos Elina Rautiolle pääkirjoi­tuksesta ”Psyko­logiaa ei saa si­vuuttaa” (RV 4).

Ihminen on kokonaisuus: hen­ki, sielu (psyyke) ja ruumis. Ja tie­tysti psykologian apu...
MielipideLehdessämme on käyty (RV 4–8) mielenkiintoista keskustelua psy­kologiasta. Keskustelu lähti liik­keelle Aikamedian aikakauslehti­en toimituspäällikön Elina Raution pääkirjoituksesta (RV 4),...
MielipideRistin Voiton numerossa 6/2018 oli Reijo Vaurulan kirjoittama laaja uutinen Kouvolan alueen helluntaiseurakuntien toimin­nasta. Uutiseen oli sijoitettu myös allekirjoittaneiden kommentteja...
MuutLeevi Ahopellon sydämen asiana on kertoa evankeliumia laulamalla. Hän uskoo, että hengellinen musiikki voi avata sisimmän portit.
Miten onVapaakirkon julkaisemassa Suomen Viik­kolehdessä oli hiljattain juttu, jossa Pohjois- Intiassa vieraillut suomalaisuskova kertoi matkalla kuulemistaan lukuisista ihmeparanemisista ja siitä,...
MuutRyttylän Kansanlähetys­opistossa opettajana työsken­televä Vesa Ollilainen on tart­tunut uudessa kirjassaan po­leemiseen aiheeseen: terveen kristillisyyden ja äärikarismaat­tisuuden eroihin...
MuutSuomalaisessa kristillisyydessä on perinteisesti ollut vain vähän armolahjojen toiminnan kokonaan kieltävää opetusta.
Minun päiväniTänään Tiina Arvola ei rukoillut siivouskomerossa opiskelijoiden kanssa, mutta yksi heistä pahoitteli Lidlissä myöhästyneitä lainojaan.
TeemaYhteiskristillisen Uskovaiset nuoret -nettiyhteisön vastaava nuorisotyöntekijä Mikael Elmolhoda on saa­nut vuosien aikana tukevaa tuntumaa eri kristillisten pii­rien nuoriin.
...
TeemaMillainen on helluntainuori vuonna 2018? Nuoret kertovat siitä itse.
TeemaSeurakunnasta annetut eväät vaikuttavat siihen, kestääkö nuoren usko vai kaatuuko se kuin korttitalo
PakinaJuttelin junassa vierusto­verin kanssa eläimistä, joita emme haluaisi lem­mikiksi. Minä en halunnut hämä­häkkiä, koska en uskaltaisi käsi­tellä sitä, eikä hän halunnut kar­vatonta kissaa....
ArtikkelitSuomen viranomaiset eivät ota kantaa uskontoihin vaan pysyt­täytyvät puolueettomina. Tällä tavalla pyritään varmistamaan uskonnonvapauden toimivuut­ta. Jotkut tahot vaativat vielä pi­demmäll...
MuutSiirtolaispojan tie johti kansainväliseksi lähetystyön kouluttajaksi.
PikavisiittiTero Kuivalaisesta ei tullut koripalloilijaa, mutta työpaikka löytyi rakkaan lajin parista.
MuutOlympiamitalia tavoitteleval­le pikaluistelija Mika Pouta­lalle usko luo paineettomuut­ta (Iltalehti.fi 7.2.2018).


– Uskon, että mun usko ni­menomaan näkyy siinä, että en ot...
MielipideRistin Voiton pääkirjoitus­tani (RV 4) kommentoi­neet Annikki Salo (RV 6) ja Reijo Mänttäri (RV 7) ovat huolissaan siitä, että psykologiaa tarjotaan ratkaisuksi hengelli­siin kysymyksiin. Tul...
MielipideKatsoin seurakunnan tilaisuutta Usko-tv:ltä. Se lähti käyntiin tosi pitkällä ylistys­setillä. Läsnäolijoiden osallistuminen sii­hen vaikutti vaisulta.


Ylistys jatkui ja käsi...
MielipideIlman Herran kuolemaa me olisimme vie­lä synneissämme. Senpä tähden, kun Her­ramme Jeesus on kuollut ja ylösnoussut, meillä on julistettavana suuria tunteita he­rättävä sanoma. Tämän sanoman...
MielipidePastori Mira Kariluodon opetusartikkeliin ”Kunnioituskilpailussa kaikki voittavat” (RV 7) oli pujahtanut tekstin toimitusvaiheessa olennainen virhe, joka käänsi alkuperäisen ajatuksen päälaelleen.
...
UutisetKaiken kansan Ida Elinana tunnetuksi tullut popkanteletar haluaa tehdä gospelia tavallisille ihmisille.
Miten onHyvä Sanoma -lehti koki vuodenvaihtees­sa perusteellisen uudistuksen. Aikamedian toimitukseen on tullut siitä voittopuolises­ti myönteistä palautetta, mutta osa palaut­teen antajista on kok...
MuutLaulajaevankelistana ja seurakunnanjohtajana tunnet­tu Samuli Sirén julkaisi viime vuonna omakustanteena kir­jan Elämästä on kysymys sekä pikkukirjasen Menestyvä seura­kunta. Näistä jälkimmä...
Raamatun äärelläPaavali opetti kirjeissään uskon ja opin perusasioita mutta antoi myös ohjeita ihmissuhteisiin, koska tiesi, että seurakunta ei ole täydellisten joukko.
MuutErikoinen tapahtumasarja sai helluntaipastorin lopettamaan hengelliset pinnistelyt
MuutMeidän ei pitäisi olla ystäviä minkään mit­tapuun mukaan, to­tesi hunnutettu ystäväni ja hymyili niin, että hunnun takaa nä­kyvät silmät siristyivät.

”Kaikki läheiseni...
ArtikkelitMobiiliverkkojen kehittymi­nen, satelliittien tarpeen vähen­tyminen ja yksityisen katsomisen mahdollisuus avaavat uusia mah­dollisuuksia medialähetystyön te­kemiseen – etenkin arabi- ja mus­...
MuutHerkkää ja merkityksellistä hetkeä osataan odottaa - silti se sisältää yllätyksen.
PikavisiittiKirjojen, lehtien ja levyjen kanssa päivittäin työskentelevä Aikamedian aluepäällikkö Sauli Manninen nauttii liikkuvasta työstä.
MuutEve Metsäranta vaihtoi yli­opistouran tv- ja elokuva-alaan Yhdysvalloissa, jossa usko alkoi kasvaa (seurakun­talainen.fi 6.2.2018).


– Opiskelen Raamattua, käyn ahkerasti kirk...
MielipideRistin Voitossa on julkaistu sään­nöllisesti uutisia helluntaiherätyk­sen jäsenmäärä­kehityksestä.

Tulin itse uskoon vuonna 1956. Noina vuosikymmeninä tämä herätysliike...
MielipideToimituspäällikkö Elina Rautio kirjoitti Ristin Voiton pääkirjoituk­sen otsikolla ”Psykologiaa ei saa sivuuttaa” (RV 4).


Uskovia on kehotettu tutkiste­lemaan kaikki henge...
MuutJos joku kirjoittaisi Suomen helluntaiseurakuntien idäntyön historiikin, seikkailukertomuksen juonenkäänteistä ei olisi puutetta.
MuutKun katselen peruutuspeilistä rakkaan ystäväni Jouko Rajalan elämäntyötä, ymmärrän miten varsinkin Neuvostolii­ton seurakuntien tarpeet ja unelmat ovat välittyneet hänen kauttaan Suomen seu­...
MuutKokenut Japanin-lähetti ja raamatunopettaja Mailis Janatuinen tietää, että kiinnostavia raamattutunteja kuuntelevat mielellään niin kristityt kuin jopa muiden uskontojen edustajat.
Miten onHuippusuosittu lasten puuhateltta uh­kasi lopettaa toimintansa vuoden 2016 Juhannuskonferenssissa Keuruulla, kun vas­tuunkantajia sen hoitamiseen ei löytynyt tarpeeksi. Viime juhannuksena va...
MuutRukous on uskovan elämän peruselementti. Se luo ihmi­sen ja Jumalan välille sillan, jota pitkin kulkevat pyyn­nöt, kiitokset ja vastaukset. Jos tämä on kioskin luukulta saatu määritelmä ruk...
MuutKymmenen vuotta kestänyt kylähanke toi uutta toivoa köyhien kylien pienviljelijöille.
MuutLuterilaisen kirkon avioliit­tokeskustelussa samaa sukupuolta olevien parien vihkimisiä on puolustet­tu vetoamalla kirkon käy­täntöön vihkiä myös eronneita uuteen avioliittoon – toimiihan ki...
PakinaEräs tuttavani osti karkkipussin, jossa piti olla muutamaa erilaista karkkilaa­tua. Kun hän aikoi nauttia ostoksensa, kävi ilmi, että yksi laatu puuttui kokonaan, vaik­ka se oli esitelty pu...
ArtikkelitMe olemme helluntailaisina ha­lunneet usein uida vastavirtaan. Olemme halunneet olla radikaa­listi erilaisia. Helluntailiike on ol­lut myös protestiliike.

Tällä hetkell...
MuutVaikeasta unettomuudesta kärsivä Jouni Lallukka sai yllättäen vertaistukea Raamatun sivuilta.
PikavisiittiRukouksen kohdistaminen olisi helpompaa, jos näkisi, kenelle puhuu, ivalolainen Anja Akujärvi pohtii.
MuutPekka Simojoki kysyi afrik­kalaiselta piispalta, mistä suomalaisten pitäisi aloittaa, jotta kirkot täyttyisivät (Koti­maa 4/18).

”Nuorista. Kuunnelkaa, mitä kieltä nuore...
MielipideOpetushallitus julkisti tammi­kuun alussa var­haiskasvatuksen eli päiväkotien ja perhepäivähoidon katsomus­kasvatusta tarkentavat ohjeensa. Syytä olikin, sillä monissa kunnis­sa oli tehty a...
MielipideVihti on ollut minulle rakas asuin­kunta jo 16 vuotta. Uskovana olen myös rukoillut sen parasta.

Nyt olen saanut ihmeekseni kokea, kuinka yhteys ihmisten välillä voi si...
MielipideKiitän toimittaja Heikki Salme­laa Evoluution Akilleen kantapäät -DVD:n arviosta (RV 3). Oikaisu­na siihen pyydän kuitenkin huo­mauttaa, että videon on julkais­sut yhteiskristillinen Luomine...
MielipideToimituspäällikkö Elina Rautio otsikoi Ristin Voiton pääkirjoituk­sensa ”Psykologiaa ei saa sivuut­taa” (RV 4).

Kirjoituksessa käsitellään ih­mistä, hengellistä kutsumus...
Minun päiväniOulun helluntaiseurakunnan sosiaalista työtä johtavalla Mikko Saukkosella ei ole kahta samanlaista työpäivää, mutta kaikkiin kuuluu monia kohtaamisia.
MuistolleLähetyssaarnaaja Eila Mu­jusen taival tässä ajassa päättyi viime vuoden marraskuun 14. päivän varhaisina aamutunteina äkillisen sairauskohtauksen seu­rauksena. Hän siirtyi ajasta iäi­syyteen...
MuistolleLähetystyöntekijä ja evanke­lista Martta Rajala muutti ajas­ta ikuisuuteen Forssan sairaalassa 22.12.2017 vaikean sairauden uu­vuttamana. Häntä jäi kaipaamaan sisarusten lisäksi suuri joukko...
MuutEvankelistana toimiessaan Rauno Karmitsa on oppinut, kuinka vahvasti musiikilla pystyy viestittämään Jumalan rakkautta.
Miten onKristittyjen ykseyden ekumeenista ru­kousviikkoa vietettiin perinteiseen tapaan 18.–25. tammikuuta. 110 vuotta täyttänyt tapahtuma kokoaa Jeesuksen seuraajia eri puolilla maailmaa rukoilemaa...
MuutAmerikkalaiset uudem­mat kristilliset elokuvat eivät enää ole vaikeasti löydettävis­sä. Melkein kaikki viime vuo­sina tehdyt elokuvat löytyvät verkon suoratoistopalveluista, kuten Netflixist...
MuutTaidolliset neuvot nousevat usein rukouksesta ja Raamatun tuntemuksesta.
MuutYksi keskittyy parhaiten hiljaa paikallaan istuen, kun taas toinen kaipaa pientä oheistekemistä. Kumpi tyyli sopii sinulle?
PakinaPitkällisen pohdinnan jäl­keen minä ja mieheni päätimme luopua aja­tuksesta, että kotonamme kuu­luisi pienten jalkojen tepsutusta, toisin sanoen leikkauttaa nart­tukoiramme. Alma ei tulevast...
ArtikkelitSuomen Helluntaikirkon maa­hanmuuttajaryhmä on harhaan­johtavasta nimestään huolimat­ta pääosin suomalaisista koostu­va työryhmä. Tosin siihen kuuluu myös muualta Suomeen muutta­neita asiant...
MuutKatuojasta Arkadianmäelle ja sittemmin Kuopioon päätynyttä Ritua on vaikea päihittää aitoudessa.
PikavisiittiPorin helluntaiseurakunnan vanhin Jari Savikko tykkää kuunnella saarnoja, joissa on syvällistä opetusta.
MuutToimittaja Saara-Maria Pulk­kinen kysyy, unohtaako kirk­ko sinkut (Kotimaa 3/18).


Loppujen lopuksi sinkkujen kohtaamisessa on kyse jostain suuremmasta kuin yksittäisis­tä sin...
MielipideSynnyit monilapsi­seen, henkiseltä il­mapiiriltään turval­liseen perheeseen. Vanhemmat raken­sivat uutta elämää ansioilla, jotka oli hankittu Amerikan aikaisten työvuosien kovalla työllä ja...
Muut Jumalan puhe Eilatin len­tokentällä muutti etelä­pohjalaisen Mari Palo­mäen elämän.
On ilo onnitella sinua, Mari, 50 vuoden rajapyykin saavutettuasi. Elämäntarinasi on huima...
MuutKitarakanttori Hannes Asikaiselle virret merkitsevät seurakunnan yhteistä rukousta.
MuutTuhansia kouluvierailuja 30 vuoden aikana tehnyt rakkauden lähettiläs uskoo vielä nuorisoherätykseen.
TeemaYstävän kuolema sai Milja Peuramäen ymmärtämään, ettei aina tarvitse olla vahva.
TeemaMasentunut ja uupunut voi olla turvallisella mielellä, sillä uskossa ei ole kyse siitä, mitä ihminen tekee.
TeemaEläköityneellä opettaja Juhani Happosella on tal­lessa kansioita, joihin on kertynyt yli 200 samaa aihet­ta käsittelevää lehtileikettä. Ne kertovat taistelusta, jon­ka hän kävi 1980-luvulla...
TeemaMielenterveysongelmien stigma on vähentynyt, mutta psykoosisairaudesta kärsivä ja hänen läheisensä jäävät yhä helposti yksin.
Uutiset”Muslimien neljän vaimon politiikka toki tunnetaan, mutta miksi kristittyjen afrik­kalaisten moniavioisuudesta ei juuri puhu­ta?” kysyttiin Helsingin Sanomissa 14. tam­mikuuta.

...
MuutNuori mies on matkalla ko­tiin, kun ukkosmyrsky yllät­tää hänet. Kauhuissaan hän rukoilee pyhimystä apuun. Hän lupaa hylätä valoisan tu­levaisuuden juristina ja men­nä luostariin, jos selviä...
MuutPostmoderni kulttuuri houkuttelee näennäisillä itsestäänselvyyksillä. Mikäli me kristittyinä emme ole valveilla, on vaarana, että suola menettää makunsa ja me ajaudumme aivan väärille teille.
MuutNaisiin kohdistu­van seksuaalisen häirinnän vastai­nen, kansainväli­seksi mediailmi­öksi viime syksynä noussut #Me­Too (Minä myös) -kampanja on pysynyt otsikoissa sitkeästi.


...
ArtikkelitKun uskonnoton kosmologi ja uskonnollinen kielitieteilijä alka­vat keskustella elämän tärkeis­tä asioista, siitä voi muodostua antoisa keskustelu tai turhaakin turhempi väittely. Ensin maini...
PikavisiittiFidassa työskentelevän Katja Köykän titteli on vaikuttamistyön asiantuntija. Ystävien mielestä hän on myös idearikas ”höyrypannu”.
MuutKolumnisti Tuomas Enbus­ken mukaan suomalaiset us­kovat Jumalasta vain sen, minkä itse haluavat kuulla (iltalehti.fi 12.1.).


Suurin todiste uskon puut­teelle on, että nauramm...
MielipideTällä kertaa asial­la on RV-lehden toimittaja Heik­ki Sal­mela, joka uutisoi Jouni Turtiaisen marraskuun kir­kolliskokouksessa te­kemää kompromissieh­dotusta (RV 2). Jut­tu on kohtuullisen as...
Mielipide
Päätoimittaja Leevi Launonen osui maaliin pääkirjoituksessaan ”Tarvitsemme lukemisherätyk­sen” (RV 2). Launonen toteaa, että ”ilman kristillistä kirjaa ei yksin­kertaisesti ole kri...
MuistolleKoko helluntai­herätyksen mu­siikkiväen suu­resti rakasta­ma Ritva-Tuuli (Tuulikki) Ahonen sai iäisyys­kutsun 8.12.2017 kotonaan Kot­kassa. Puolisen vuotta kestänyt vakavan sairauden vaihe uu...
Muut
Baltian maissa hengellistä ja hu­manitaarista työtä tekevät Esko ja Kaija Koskenmäki viettivät 150-vuotissyntymäpäiviä 31. jou­lukuuta Haapamäellä. Kaija on täyttänyt 70 vuotta jo aprill...
MuistolleÄhtärissä Arvo ja Aili Hankki­on esikoisena 10.7.1933 syntynyt Eino-veljeni oli monen toimen mies. Isän perintönä hän oli saa­nut rohkean ja voimakkaan luon­teen. Jo nuorena hän lähti kokei­l...
MuutHeimo Enbuska haluaa tarinoillaan muistuttaa hengellisten laulujen laulamisen tärkeydestä ja sillä tavoin evankeliumin kylvämisestä.
Miten onHyvä Sanoma ry vastaa helluntaiseurakun­tien järjestönä kotimaan evankelioinnista ja tekee monimuotoista työtä muun muassa kouluissa, vankiloissa ja diakonian parissa....
MuutKemia, perinnöllisyystie­de, tilastotiede ja informaa­tioteoria puhuvat kaikki sitä vastaan, että elämä olisi läh­töisin elottomasta.


Tähän tapaan voisi tiivis­tää...
MuutSanoilla on paljon suurempi merkitys kuin yleensä ajatellaan. Ne vaikuttavat elinympäristöömme ja paljastavat todellista olemustamme.
MuutPresidenttiehdokkailta pyydetään kannanottoja moniin asioihin. Mitkä niistä ovat olennaisimpia?
MuutLapsenkaltaisuus nousee esiin useimmiten lapsen siunauksen yhteydessä. Siinä muistutamme toisiamme Jeesuksen sanoista, joissa hän sa­noo, että taivasten valtakunta on lasten kaltainen ja että se, jo...
ArtikkelitPohjoismaisen helluntailähe­tystyön voima on ollut vahvassa paikallisseurakunta-ajatuksessa. Jokainen seurakunta on nähnyt tehtävänään olla osa Jeesuksen antaman lähetystehtävän lop­puun saa...
UutisetKiinan seurakuntien lapsityökoulutus on ollut maailmanlaajuinen siunaus.
Pikavisiitti”Kasettimies” Jouni Kontulainen on kuunnellut ammattilaiskorvalla tuhansia puheita.
MuutTaina Aho viettää lähes päi­vittäin rukouksessa useita tunteja (Sana 1/18).


– Kun ihminen ei jaksa enää rukoilla, otan hänen ikeensä hetkeksi päälleni. Se on taiste­lua, joss...
MielipideOn aika kiittää tei­tä, rakkaat ystä­vät ja romanilä­hetystyön tukijat.
Turun Syys­päiviltä startannut Toivon kipinä -kampanja nousi seurakuntien ja suuren yleisön tietoisuuteen, ja...
MielipideOlen viime aikoina pannut mer­kille, miten varsinkin musiikki­ryhmät melko estottomasti kehu­vat itseään. Raamattu kuitenkin sanoo: ”Kehukoon sinua toinen, ei oma suusi, vieras, eikä omat hu...
MielipideMeillä Suomessa kiertää ympä­ri maata paljon saarnaajia, evan­kelistoja, profeettoja ja ylistäjiä. Riennämme mielellämme heitä kuulemaan ja heidän käsiensä alle rukoiltavaksi. Tapahtuu ihme...
MuutEvankeliumin muuttava voima on aina yhtä innostavaa katseltavaa.
MuutLukemalla historiallisia romaaneja voi kurkistaa toiseen maailmaan ja todeta, että aikakaudesta riippumatta ihminen on aina samanlainen.
Miten onHelluntaiseurakunnat ovat muiden ruoka-apujärjestöjen joukossa jakaneet kauppojen ylijäämäruokaa jo 1990-luvulta alkaen.


Korson helluntaiseurakunta kuuluu maan suur...
MuutTarja Vilppolan viime vuon­na ilmestynyt teos käsittelee ihmisen rikkinäisyyttä ja ra­joja. Sielunhoito- ja seksuaa­literapeutiksi kouluttautunut Vilppola puhuu myös keholli­suudesta ja seks...
MuutVain pysymällä Jumalan sanassa elämällä on kestävä arvopohja.
MuutSojourner Truth vaihtoi nimensä ja lähti kiertämään maata, koska Henki kutsui häntä.
PakinaRauhaa, rakkaat kanssapuhdista­jat, ja sydämelli­sesti tervetuloa rikkaviljan kitki­jöiden seminaariin! Ottakaa esiin Raamattunne – olihan kaikilla oi­kea käännös? Tällä kertaa harjoit­telem...
Artikkelit
TYTTÖJEN silpomisella tarkoi­tetaan kaikkia ei-hoidollisia toi­menpiteitä, joilla joko poistetaan osittain tai kokonaan tyttöjen ul­koiset sukuelimet tai vahingoite­taan niitä muulla tav...
MuutIK-opiston opetuslapseuskoululaiset kohtasivat paljon evankeliumille avoimia ihmisiä.
PikavisiittiPitkän uran lähetys- ja seurakuntatyössä tehnyt Veijo Grönholm nauttii nykyisin rinnallakulkijan roolista.
MuutDenzel Washington haluaa an­taa näyttelijänlahjansa Juma­lan käyttöön (seurakuntalai­nen.fi 28.12.17).


”Ihmisen on käytettävä lah­jojaan. Usko ilman tekoja ei ole mitään”, Washington san...
MielipideRohkenen kirjoit­taa omaishoita­juudesta, sillä olin äitini omaishoita­jana viisi vuotta. Olin sidoksissa hoitoon 24/7 tun­tia, koska ei ollut turvallista jät­tää häntä yksin. Olen kiitollin...
MielipideMonet ovat aidosti huolissaan tästä ajasta sekä raamatullisesta uskosta ja opista. Yö on ilmeises­ti pitkälle kulunut. Sanoihan Jee­sus itsekin, miten vaikea on löy­tää uskoa aikana, jolloin hän tu...
MielipideRistin Voiton joulunume­rossa (RV 51–52/2017) Kari Hokkanen kirjoit­ti: ”En voi kunnioittaa naista hen­gellisenä johtajana.” Hän peruste­lee asennettaan Paavalin ohjeella ”vaimojen tulee olla...
MielipideOn syytä olla kiitollinen siitä, että eri puolilla maatamme joissakin helluntaiseurakunnissa on ollut viime vuoden aikana havaitta­vissa työn edistymisen ja elpymi­sen orastavia merkkejä. Sa...
MuutNuoren laulaja-lauluntekijän kutsumuksena on toimia Jumalan lohdutuksen välikappaleena.
MuistolleJumalan uskollinen palvelija, ylö­järveläinen evankelista Simo Pa­sanen sai kotiinkutsun 13.12.2017. Sairaalassa hän ehti olla vain va­jaan vuorokauden, kunnes Juma­lan vaunut veivät hänet Ta...
MuutNykyihmistä sitovat yhä enemmän erilaiset riippuvuudet. Niistä voi vapautua, mutta tilalle tarvitaan jotakin pysyvää, johon tarttua.
Miten onSäveltäjä Lasse Heikkilä kiersi Suomi 100 -juhlavuoden aikana Valkia-ryhmän ja muun taustajoukkonsa kanssa ympäri maata esit­tämässä säveltämäänsä Suomalaista messua. Produktio oli yksi näky...
MuutSuomalainen messu on ase­mansa vakiinnuttanut kristilli­nen perusteos, jota moni katso­jista on nähnyt usein ja eri ver­sioina.


Kun katsomo Vantaan Kor­sossa hilje...
MuutHarmittomalta näyttävät valinnat voivat johtaa meidät kauas Jumalasta. Mutta hän ei lakkaa odottamasta meitä takaisin.
MuutSuvussa kulkeva kilpailuhenkisyys on ollut isona apuna evankeliumin levittämisessä.
PakinaUseimmat ihmiset nautti­vat nukkumisesta. Joilla­kin tosin on nukahtamis­vaikeuksia. Toiset taas eivät ehdi aina edes avata iltalukemistaan en­nen kuin jo kuukahtavat höyhen­saarille. Minä k...
ArtikkelitTurvallisuus on nyt otsikois­sa. Niistä voidaan lukea, että yleinen turvallisuuden tunne on heikentynyt ja koko yhteiskun­ta arvioi uudelleen turvallisuus­tekijöitä. Joudumme hengellise­nä y...
UutisetKutsumuksen toteuttaminen yhdessä on Hugin pariskunnan intohimo.
PikavisiittiMusiikkialalla yrittäjänä toimiva Jukka Hynynen haluaisi kirjoittaa laulun elämän tarkoituksesta.
MuutMeri Hannikainen rohkaisee kristittyjä, joiden usko horjuu (ruutlehti.fi 23.11.17).


Meillä jokaisella on oma kä­sityksemme siitä, millainen Ju­mala on, ja tuo käsitys ei vält...
MielipideJokaisella uskovalla pitäisi olla hätä ka­dotetuista sieluis­ta ja sellainen sy­dämen asenne, että hän voi todistaa uskostaan ka­duilla ja kujilla, töissä ja kouluis­sa – missä ikinä kulkee...
MielipideTarja Varjosen Ristin Voiton ko­lumni vaikeasta asiasta oli to­della hyvä ja ajankohtainen (RV 50/2017). Samanlaisen asenteen kohteeksi joutuvat myös vakavas­ti sairastuneet. Jeesus sen sija...
MielipideElämme haastavaa ja vaikeaa ai­kaa, jolloin ”laki tulee aina vaan laittomammaksi” ja seurakunnis­sakin kuohuu. On aivan oikein käyttää omaa järkeään myös seu­rakuntien järjestäytymisasiassa...
MuutPastori Heikki Lindqvistillä on selkeä suositus itselleen ja muille eläköityville seurakuntien johtajille: väistykää sivummalle ja antakaa tilaa uusille näyille.
MuutHaapajärven helluntaiseura­kunnan pastori Seppo Mäki­pää täytti 60 vuotta lauantaina 16.12.2017. Syntymäpäivätilaisuus järjestettiin samana päivänä Haa­pajärven helluntaiseurakunnan ru­koush...
MuutTuottajana toimiva Markus Vainiomäki tarvitsee työssään niin musiikillisia kuin sosiaalisiakin taitoja. Luovuuden tuloksena syntyy koskettavaa musiikkia.
Miten onHelluntaiseurakuntien ja Fidan lähe­tystyöntekijöistä noin 170 on parhaillaan kentällä ja valmistautuu joulunviettoon.


Euroopassa työskentelevien on helppo ottaa muutama päiv...
MuutJeesus-lapsen syntyminen Betlehemin seimeen tapahtui pitkän kertomuksen huipentumana.
MuutLuukkaan evanke­liumissa kerro­taan, kuinka pai­menet menivät enkelin ohjeen mukaisesti Betlehemiin etsi­mään seimessä nukkuvaa vas­tasyntynyttä poikalasta. Mie­tin, että kuinkahan iso urak...
PakinaPakinan kirjoittaminen kuuluu lempipuuhiini, ja aiheet syntyvät mel­ko helposti. Kun tiedän, että kir­joitusvuoro lähestyy, jokin teema alkaa puhutella tai mieleen nou­see muisto, josta huom...
ArtikkelitSuomen satavuotista itsenäi­syyttä on juhlittu ja kauneim­mat joululaulut jo melkein lau­lettu. Mitä kaikkea isänmaalliset ja jouluiset laulut kertovatkaan Suomen kansan eri vaiheista, sen t...
PikavisiittiMerja Luukkonen kiertää eri puolilla Suomea kertomassa nukketeatterin avulla Raamatusta ja Jeesuksesta.
MuutLapsena Tiia Lehtonen tur­vasi Jumalaan, kun elämä al­koholistiperheessä kävi sietämättömäksi (Sana 49/17).Isä kuoli juomisen seurauk­sena 44-vuotiaana, kun tytär oli ju...
MielipideYksi ihminen sanoo minulle aina, että Terttu ihan loistaa ja sätei­lee, kun se puhuu. Ajattelen, että minä olen antanut sydämeni Jee­sukselle ja uskon evankeliumin sanomaan, niin siitähän tä...
Mielipide
Olen hämmästellyt helluntailiik­keen ja sen äänenkannattajan in­toa pyrkiä yhteistyöhön ja ”samal­le viivalle” evankelis-luterilaisen kirkon kanssa. Aina välillä myös katolinen kirkko sa...
MielipideToimituspäällikkö Elina Rautio kir­joitti hyvässä ja ajankohtaisessa pääkirjoitukses­saan ”Isähahmoille tilausta” (RV 45) seuraavasti: ”Kristityillä per­heillä ja seurakunnilla tulisi olla m...
MuistolleMirjam Pynnönen palveli lähetyksen Jumalaa kahdeksalla vuosikymmenellä. Hänen tarinansa on suomalaisen helluntailähetystyön pioneerivaiheen tarina.
MuutSuomen juutalaiset taistelivat jatkosodassa natsi-Saksan rinnalla. Näin siitä huolimatta, että he tiesivät, mitä heidän uskonveljilleen saksalaisten valloittamilla alueilla tapahtui.
MuutItsensä ylittäminen johtaa palkitsevaan tunteeseen.
Muistolle”Herra antoi ja Herra otti, kiitet­ty olkoon Herran nimi.”


Mieheni Simo Pesonen syntyi 29.1.1958 Kuusamossa. Yksitoista vuotta saimme viettää yhdessä, ja sitten elämä yllätti...
MuutKutsumuksen ki­pinä, toive koko­aikaisesta saar­namiehen työs­tä, syntyi Teuvo Tikkasen sisälle Kiuruveden he­rätyksen keskellä 1980-luvun alussa.


– Tai oikeastaan...
MuutSoittokunnilla on ollut merkittävä rooli helluntailiikkeen musiikkitoiminnassa
MuutUudella Heir-levyllään Serafiel-yhtye laulaa armosta, toivosta ja lohdutuksesta elämän vaikeuksien keskellä.


Englanninkielistä pop/rockia soitta­van Serafiel-yh...
Miten onSuomen helluntaiseurakuntien lähetys­työssä palvelee toistakymmentä eläkkeellä olevaa henkilöä. Osa on aiemmin toiminut samassa tehtävässä seurakunnan palkkaa­mana lähetystyöntekijänä, osa o...
MuutHiljaisuuden lauluja -gen­re kaipaa ajoittain uudistamis­ta. Myös vapaakristillisissä pii­reissä vankkaa suosiota naut­tiva uudempi messumusiikki kotiuttanee Tulee aika -levyltä mukavan nipu...
UutisetJouko Pursiainen möyrii katsastusmiehenä autojen alla ja vie turisteja Israelin ja Euroopan juutalaiskohteisiin.
ArtikkelitSielunhoitoa harjoitetaan mo­nella eri tavalla ja tasolla. Sielun­hoito on osa kristillisen kirkon uskon harjoittamista lähimmäi­senrakkauden muodossa. Se on myös aina heijastellut omaa ai­k...
MuutEntisten nuorten kokoontumisissa läikkyy ilo ja haikeus.
PikavisiittiSeurakunnan pastori rohkaisi Irmeli Sillmania kutsumaan kotiinsa ihmisiä, jotka pitävät käsitöiden tekemisestä.
MuutNoin 80 prosenttia maail­man vammaisista henkilöis­tä asuu kehitysmaissa. Häpeä on heille usein vammaisuut­ta suurempi ongelma, Virpi Mesiäislehto kirjoittaa (fida. info/blogi 30.11.).
...
MielipideRistin Voitto -leh­ti on tullut ko­tiimme jo lähes 70 vuoden ajan. Se on ollut yh-teydenpitäjä niin kotimaassa kuin lähetyskentälläkin – eikä ainoas­taan hengellisen vaan myös suo­malaisen...
MielipideEuroopan helluntailiikkeiden (PEF) ja niiden lähetysjärjestöjen (PEM) johtoryhmät olivat kool­la Lontoossa 4.–5.11. Totesimme, että Telluksellamme on vielä yli 6 000 kansaa ja ihmisryhmää i...
MielipideKerään Helsingin yliopiston teo­logisessa tiedekunnassa teh­tävää tutkimusta varten ko­kemuksia kuolemanpelosta. Tutkimuksen tarkoituksena on sel­vittää eri-ikäisten ihmisten koke­muksia ku...
TeemaSeurakunta voi tarjota vangille kasvualustan yhteiskuntaan ja kiinnekohdan kristilliseen uskoon.
TeemaParhaat tulokset saavutetaan luottamuksellisilla ihmissuhteilla ja Jumalan voimalla, valtakunnallisilla vankilalähetyspäivillä todettiin.
TeemaHyvä Sanoma ry:n keräämillä lahjoitusvaroilla jaetaan tänäkin vuonna joulumuistaminen jokaiseen maamme vankilaan. Helluntaiseurakuntien vankilatyö välittää vankien luettavaksi yli tuhat Hyvä Sanoma -j...
MuutKristuspäivässä unelmoitiin yhdessä rukoilevasta Suomesta.
MuutBenja & Freidiba Boodos -yhtye jatkaa siitä, mihin vanhempi samaa nimeä kantanut yhtye jäi.
MuistolleSe tapahtui silti yllättäen. Jäähyväiset. 21.4.2017 sa­tavuotiasta Suomeam­me ja sen seurakuntia rakentanut pääsi perille. Jäljelle jäi kaipaus­ta, kiitollisuutta ja monta läheis­tä matkalla...
MuutJoka kolmas suomalainen sairastuu joskus syöpään, ja monessa syöpätarinassa vellotaan pelossa ja toivottomuudessa. Rintasyövän sairastanut Sirpa Hilpinen halusi tehdä kirjan toivon ja elämänilon näkök...
TeemaIslamin mullan alta nousee paljon pieniä taimia. Jos meillä on hengellinen ilta, puolikuun maissa on vasta aamu.
TeemaLähi-idän kristityistä puhuttaessa tulee melko nopeasti esiin myös vaino. Islamilaisista yhteiskunnista ja lujista sukusiteistä juontava ilmiö tuli näkyväksi Suomessakin äskettäin, kun to...
TeemaTuleva maailmanlaajuinen verkosto tähtää uskon ja lähetysvastuun kasvuun.
TeemaUskoon tulleiden ja potentiaalisten johtajien omankieliset tilaisuudet vastaavat kristillisen arabiyhteisön tarpeisiin Suomessa.
Miten onSuomessa hiljattain voimaan astunut varhaiskasvatuslaki ei enää tunne uskontokasvatusta. Monet päiväkodit ovat tulkinneet tämän merkitsevän sitä, etteivät ne enää tee yhteistyötä seuraku...
MuutLähetystyöntekijä Reijo Blommendahlin elämästä kertova uutuuskirja pitää sisällään monenmoista. Se on kertomus kasvusta, seikkailuista, hengellisistä voitoista ja evankeliumin leviämisest...
MuutKirkkojen kanssakäyminen on kuin urheilukerho, jossa yhdet haluavat pelata lentopalloa, toiset jalkapalloa ja kolmannet korista.
MuutHelluntailaista naisjohtajuuskeskustelua analysoinut teologian opiskelija näkee keskustelun osana liikkeen laajempaa murrosvaihetta.
MuutPostimaksujen, painokustannusten ja paperin hinnan jatkuva nousu pakottaa myös Aikamediaa monien vuosien jälkeen tuotteiden hinnantarkistuksiin. Tämä merkitsee joitakin muutoksia aikaisempiin käytänte...
ArtikkelitRaamattu ei anna täsmällisiä ohjeita siitä, miten seurakunnan varoja tulisi hallita tai miten seurakunnan johtorakenne pitäisi järjestää. Seurakunta on aina Jumalan seurakunta. Yhtä selvä...
MuutMarjaana Keränen kävi kasteella seitsemän vuotta sitten. Uskoon hän tuli jo teini-iässä rippileirillä.
PikavisiittiMilka Myllynen rentoutuu hyvän kirjan ja teekupin kanssa sohvalle hautautuneena.
MuutPirjo Ketola tuli uskoon kirkkoherranvirastossa (Sana 47/17).


– Tajusin, että Jeesukseen uskovilla oli jotain, mitä minulta puuttui. Kun en muutakaan keksinyt, otin yhteyttä...
Mielipide”Soittakaa, soittakaa, lahjoittakaa... rahaa...rahaa!”


Katson sekavin miettein telkkarista pursuavaa Nenäpäivän show´ta. Uskovatko ihmiset todella pelastavansa maailman lah...
MielipideKatselin ja kuuntelin Yle TV2:n Nenäpäivää perjantaina 10. marraskuuta. Minulla oli tilaisuus seurata kello 21.30 alkaen vain lähetyksen loppuosaa, jossa Yle TV1:n Puoli seitsemän -ohjel...
MielipideKiitos Niilo Mäenpäälle ja Vladimir Klimenkolle Nenäpäivän tvshow´ta koskeneesta palautteesta.


Tv-showsta, sen esiintyjistä, musiikista, sketseistä, juonnoista ja avustusj...
MielipideOpetuskirjoituksessaan ”Psalmit käsittelevät elämän kipukohtia” (RV 45) Sara Saarela hoitaa Jumalan sanalla lukijansa sielua. Lämmin kiitos hänelle ja Ristin Voitolle monipuolisista opetu...
MuutIda Bois toteuttaa rinnalla kulkijan kutsumustaan niin musiikintekijänä kuin työssään Samarialla.
MuutPsalmien kirja on kuin pyhiinvaellusmatka, jonka polku vie synkkien laaksojen läpi aurinkorannoille meren ääreen. Valitettavan usein kristillinen julistus pelkistyy vain kuvaamaan aurinkorantoja.
MuutJorma Heiskasen ja hänen puolisonsa Ennin tarina muistuttaa talvisodan koskettavista kohtaloista.
PakinaUskonto, toisin kuin ennen, on nykyisin arka ja hienotunteisuutta vaativa keskustelunaihe. Kansanperintönä vaikuttanut vakaumuksen siirtäminen uudelle sukupolvelle ei enää onnistu, tai a...
ArtikkelitIslamin suurin painotus on Jumalan ykseydessä. Muslimien mukaan synneistä suurin on asettaa joku Jumalan yläpuolelle tai rinnalle.


Muslimille Jumala on maailmank...
Miten onKristityksi kääntyneet entiset muslimit joutuvat kohtaamaan laaja-alaista ja osin hyvin vakavaa vainoa myös Suomessa, ilmenee viime viikolla julkaistusta Kääntyneet – ex-muslimien painostu...
MuutHistoriallisesti merkittävä baptistiyhteisö oli nääntyä vanhan kiinteistön aiheuttamaan talousahdinkoon.
PikavisiittiHannakaisa Shehu elää suurinta seikkailuaan parhaillaan todeksi.
MuutNoora Nätkin on tavannut ihmisiä, joiden on vaikea kutsua Jumalaa Isäksi (ruutlehti.fi 12.11.).


Käsitteeseen ”isä” voi perhetaustasta riippuen liittyä vaikkapa etäisyyttä, an...
MielipidePuutteellisen informaation vuoksi helluntaiseurakuntien yleinen käsitys on, että yhdistyspohjaisilla seurakunnilla on vain kaksi vaihtoehtoa koskien laillista uhrinkeräystä: seurakunta voi...
MielipideErkki Hietasen huoli seurakuntien hajoamisesta ja tarpeettomasta uusien kilpailevien perustamisesta on sinänsä aiheellinen. Kuitenkin tässä tilanteessa, jossa asiaan joudutaan viranomais...
MielipideUseista lähteistä on kuulunut, että viranomaiset ovat ottaneet yhteyttä moniin yhdistyspohjaisiin helluntaiseurakuntiin ja kiinnittäneet huomiota näiden seurakuntien kolehdinkantoon pitä...
MielipideKun seurakuntamme yhteyteen perustettiin Helluntaikirkkoon kuuluva paikallisseurakunta ja annettiin mahdollisuus valita liittyminen uskonnolliseen yhdyskuntaan nimeltä Suomen Helluntaiki...
MielipideOnko Suomen helluntaiseurakuntien pysyttävä yhdistysrekisterissä vai siirryttävä yhdyskuntaseurakunnaksi?


Jeesus painotti erityisesti lauman yhdessä pysymistä. Tämä lienee...
MuutMyös maahanmuuttajat ovat osa suomalaista yhteiskuntaa.
MuutHuilisti ja tenorisaksofonisti Juhani ”Junnu” Aaltonen on tehnyt käsittämättömän hienon uran suomalaisessa jazz-musiikissa. 1950-luvulta Inkeroisista Heikki Rosendahlin orkesterista...
MuutRaamattua käytettiin Suomen sodissa rohkaisemaan taisteluun ”pahuuden henkivaltoja” vastaan sekä perustelemaan punaisten teloittamista. Raamattu herätti myös itsetutkiskelua: kurittaako Herra suomalai...
MuutLegendaarisen helluntaijohtajan siunaustilaisuus oli itsenäisyyspäivän aattona.
MuutElämäntehtävä löytyi monipuolisen helluntaivaikuttajan rinnalla.
MuutPekka Havupalo haluaa nähdä Jumalan tuoretta vaikutusta uskovien ja seurakunnan elämässä.
MuutYli 60 vuotta evankelistana toiminut Jussi Jokisaari on saanut usein iloita siitä, kun joku ihminen on löytänyt yhteyden Vapahtajaan.
TeemaMiten voisin muistaa maailman tarpeita mutta saada omanikin kuuluviin?
TeemaRukous merkitsee musiikkievankelistana toimivalle Jipulle elämän kantavaa voimaa. Tänä syksynä hän on saanut kokea niin pieniä kuin suuriakin ihmeitä.
TeemaMitkä ovat kolme tärkeintä esirukousvastaustasi? Neljä henkilöä vastaa.

Petri Viinikkala


1. Aikuisuuden kynnyksellä koetin elää hyvää elämää ja kelvata Juma...
TeemaHerra, osoita minulle tie ja tee minut halukkaaksi sitä vaeltamaan. Uskallettua on viipyä, ja vaarallista on jatkaa matkaa. Täytä siis minun ikävöimiseni ja osoita minulle tie.
TeemaKristuspäivä tuo tuhannet kristityt yhteen rukoilemaan.
TeemaMalmin Saalem -seurakuntaan kuuluvat Anneli ja Jorma Lahikainen ovat saaneet tehtäväkseen sytyttää rukoustulta ympäri Suomen.
Miten onAikamedian julkaisemaan lehtiperheeseen kuuluu kuusi säännöllisesti ilmestyvää lehteä. Niistä Ristin Voitto on helluntailiikkeen viikkolehti ja muut harvemmin ilmestyviä aikakauslehtiä, j...
MuutBenja & Freidiba Boodos -yhtyeen ensilevyltä kuulee välittömästi, että kyse on poikkeuksellisen hyvin resursoidusta tuotannosta. Bändi tykittää Mennään etsimään -avausraidan täy...
Muut”Kiitos”, ”ylistys” ja ”palvonta”. Kolme ladattua sanaa, joista meillä on vielä paljon oppimista.
PakinaEn itse muista tätä tilannetta, mutta äitini muistaa. Olin alle kouluikäisenä kaupassa hänen kanssaan. Mieleni teki nakkeja, ja sanoin sen ääneen. Äiti oli sitä mieltä, että nakkeja ei...
ArtikkelitJournal suljeof the Plague Year (suom. Ruttovuosi) on Daniel Defoen romaani vuodelta 1722. Maailmankirjallisuuden ensimmäinen menestyskirjailija Defoe (1660–1731) tekee puolifiktiivises...
MuutEdesmenneen lähetystyöntekijän työ jatkuu: uusia ihmisiä menee kasteelle ja pastoreita lähtee kentälle.
PikavisiittiEriarvoisuus pohdituttaa matkoillaan erilaisiin ihmisiin tutustunutta taiteilijaa.
MuutTT Hanna Ranssi-Matikaisen mukaan aviopuolisoiden tunnesuhteen säilyttämiseksi parilla pitäisi olla yhteistä aikaa 10–15 tuntia viikossa (hs.fi 13.11.).


Eikä se tarkoita vierek...
MielipideEutanasia-aloitteen myötä on virinnyt keskustelu laadukkaan saattohoidon tärkeydestä. Alan parhaat asiantuntijat ovat varsin yksituumaisesti vakuuttaneet, että hyvän saattohoidon ulottam...
MielipideVeikko Tanska kirjoitti Ristin Voiton numerossa 45 ajankohtaisesta asiasta, suhtautumisesta turvapaikanhakijoihin. Haluaisin tarkastella lähemmin joitakin näkökohtia kirjoitukseen liittye...
PakinaKun vaimoni Tarja täytti 30 vuotta, meidän tuolloin nelivuotias Johannes-poikamme kauhisteli asiaa tokaisten spontaanisti äidille: ”Kolmekymmentä vuotta! Äiti, voi olla, ettet enää kaua...
MuutSuomalaisten apua kaivataan yhä Venäjän Karjalan seurakuntien parissa.
MuutMonen toimen mies tuo toivoa ja rohkaisua auttamistyöllään pohjoiskorealaisille lähimmäisilleen.
Miten onRistin Voitto on vuodesta 1912 ilmestynyt Aikamedia Oy:n kustantama helluntailiikkeen viikkolehti. Viime aikoina lehti on laajentanut sisällöntuotantoaan myös verkossa. Yksi Ristin Voiton...
MuutVuoden kristillisen kirjan palkinnon pokannut artikkelikokoelma Raamattu alusta loppuun osuu kristillisyyden ytimeen. Sen aiheena on Raamattu, jonka kirjat 16 eri asiantuntija...
MuutHerätyskristityillä on tapana kysyä eri valintatilanteissa: "Mitä Jeesus tekisi?" Yhdysvalloissa on ollut oikeudenkäyntejä tapauksista, joissa kristityt yrittäjät ovat kieltäytyneet leipomasta...
MuutMonissa seurakunnissa saa joulun aikana näkyvyyttä Itä-Euroopan romanilapsia huomioiva Fidan Toivon tähti -keräys. Yksi, joka näkee keräyksen huutavan tarpeen joka päivä, on Aarne...
MuutOnnistunut maahanmuutto vaatii tietoa, taitoa ja tukea sekä ennen muuta hyvää yhteistyötä.
PikavisiittiKarri Lehtinen on hyvä piirtämisessä ja liikunnassa, mutta tanskaa hän haluaisi vielä oppia.
MuutMatti-Pekka Virtaniemi selvitti väitöstutkimuksessaan, mikä teki ALS-sairauteen kuolevien elämästä tarkoituksellista (hs.fi 2.11.).


Yksi vastaus oli ylitse muiden: läheiset ih...
MielipideEsko Matikaisen pääkirjoitus ja Leevi Launosen kirjoitus Ristin Voiton numerossa 44 toivat esille uskonpuhdistuksen merkkivuoteen liittyen ilmiöitä, joita vapaakristillisyys ja anabaptism...
MielipideKerron seuraavassa muutaman muistelon viime kesän Juhannuskonferenssista Keuruulta. Olin mukana perjantain tilaisuuksissa juhlateltassa, kuten varmaan suurin osa muistakin konferenssiin...
MielipideHomoseksuaalisuutta käsittelevässä Ristin Voiton numerossa (RV 44) nimimerkki ”Muuttumaton homo” kirjoittaa, että hän harrasti lapsena poikien kanssa alan leikkejä, vaikka tuli normaalist...
MuutLaulamisen lisäksi mies haluaa teoillaan ja elämänasenteellaan kertoa Jumalan muuttavasta voimasta.
Miten onSyyskuun lopussa Turussa järjestettyjen helluntailiikkeen Syyspäivien palautekysely on koottu. Syyspäivätoimikunta kokoontui torstaina 2. marraskuuta Helsingin Saalemiin arvioimaan saatua...
MuutKristillinen teatteriyhdistys Kristy on lähes 20 vuotta Seinäjoella toiminut harrastajateatteri, joka on tarttunut rohkeasti vaativiinkin aiheisiin. Viime vuosien produktioita ovat olle...
ArtikkelitTurvallinen usko perustuu oikeaan käsitykseen Jumalan armosta.
UutisetKun kodissa on rakkauden ilmanala, homma toimii, Miko Puustelli sanoo.
TeemaLapsen menetys jättää ilmaan paljon kysymyksiä. Katkeruuden tilaan ei kuitenkaan pidä jäädä, Esko Mäkelä sanoo.
TeemaTerapeutti pystyy auttamaan, jos hän kykenee kokemaan saman särkymisen kuin asiakkaansakin.
TeemaOma muuttunut isä oli Rainer Frimanille tärkeä esikuva.
ArtikkelitSuomen Helluntaiherätyksen yhtenä menestyksen salaisuutena voidaan pitää seurakuntien yhteistyötä. Yhteinen tehtävä sekä näky sen toteuttamisesta ovat synnyttäneet ja ylläpitäneet sitä...
MuutHevoset, haitari ja hyvät kasvatusperiaatteet. Muun muassa niitä löytyy Lindemanien kodista pohjoisesta Keski-Suomesta.
PikavisiittiPerheineen Thaimaassa asunut Mika Keisu kaipaa Suomeen lisää yhteisöllisyyttä.
MuutKuvataiteilija Elina Merenmiehen mukaan kuuliaisuus vapauttaa (Sana 43/17).– Ihmiset ajattelevat, että vapaus on sitä, että saa tehdä mitä haluaa. Ei se ole vapautta. S...
MielipideKiitos sinulle nimimerkillä ”Muuttumaton homo” kirjoittanut arvokkaasta palautteestasi ja kokemuksesi jakamisesta (RV 44). Toit siinä esille tärkeän asian: kaikki, jotka yrittävät seksua...
MielipideSuomen vastaanottokeskuksissa on edelleen paljon turvapaikanhakijoita, jotka vuoden 2015 jälkeen odottavat itseään koskevaa päätöstä. Mikäli Migristä tulee heille kielteinen päätös, siitä...
TeemaEsimerkkinä oleminen on nigerialaistaustaisen Samuel Okunoyen mielestä isyyden kulmakivi.
Miten onNenäpäivää vietetään jälleen marraskuussa. Keräys on alkamassa jo lokakuun puolella, ja seurakuntia kutsutaan mukaan toteuttamaan valtakunnallista keräystä.
Fida Int...
MuutReformaation merkkivuosi on haastanut kaikki kristityt tutustumaan omiin kirkkohistoriallisiin juuriinsa. Tämä haaste koskee myös vapaakristillisiin yhteisöihin kuuluvia.


Y...
MuutKansainvälinen teologiryhmä halusi osoittaa, että sirpaloitunutta protestanttista kenttää yhdistää laaja yhteinen teologinen perusta.
MuutRistin Voiton testi paljastaa, kenen 1500-luvun kirkollisen vaikuttajan kanssa sinulla on eniten yhteisiä piirteitä.
PakinaTein tuon viereisellä sivulla olevan reformaattoritestin, ja lopputulos puhui lahjomatonta kieltään: kaksi vastausta lähensi minua E. Rotterdamilaisen suuntaan, neljä näkemystäni Lutheri...
ArtikkelitVanhan testamentin kreikankielisessä käännöksessä, Septuagintassa, esiintyy useita kertoja termi proseelytos, proselyytti. Aluksi sana tarkoitti juutalaisten keskuuteen asettunutta muukal...
PikavisiittiTempuntekijä Miika Korkatin tehtävänä on ylläpitää mysteeriä.
MuutEksegetiikan professori Lauri Thurén selittää, miksi ihmeet ovat tärkeä osa evankeliumia (Kotimaa 42/17).


Jeesuksen ihmeteoissa oli ja on kyse yhdestä asiasta, hänen identitee...
UutisetKeitä olivat uskonpuhdistuksen isät? Entä mitkä reformaation neljä pääperiaatetta vaikuttivat meidän päiviemme vapaaseen kristillisyyteen?
MielipideElävissä Vesissä etsitään kokonaisvaltaista parantumista tunne-elämään ja seksuaalisuuteen. Työmme on kaikkia varten, suuntautumisista riippumatta. Inhimillisen rikkinäisyyden kirjo on...
MielipideRistin Voiton numerossa 40 oli homoseksuaalisuuteen liittyvä artikkeli otsikolla ”Tutkimusnäyttö viestii muutoksen mahdollisuudesta”. Artikkelissa annettiin ymmärtää, että seksuaalinen...
MuutVuoden 2017 kirjaksi valittiin Göteborgin kirjamessuilla ruotsalaisen tv-juontaja ja kolumnisti Alex Schulmanin omaelämäkerrallinen teos Unohda minut (Nemo 2017). Se on karu kuvaus perhesalaisuudesta,...
MuutVakava sairauskaan ei estä työtä köyhien ja syrjäytettyjen hyväksi.
MielipideKauppakassin kanssa ohi kulkiessani mietin, pitäisikö hänelle antaa jotakin kauppakassistani vai muutama lantti. 
MielipideAika on paha. Sen me jokainen tiedämme. Kristittyinä haluaisimme olla niin kuin muutkin. Emme haluaisi kantaa Kristuksen pilkkaa tai vainoa. 
MielipideKiitos Jyrki Palmille yksinkertaisista ja käytännönläheisistä parisuhdeneuvoista (RV 40).
MielipideRakkausluku 1. Kor. 13 lähetyssaarnaajan tulkinnan mukaan.
MuutEhyttä arkkuun!
PikavisiittiTansaniassa perheineen asuva Jarkko Korhonen iloitsee siitä, että hän saa tehdä hengellistä työtä yhdistettynä lentämiseen.
MuutRiviseurakuntalainen päätti jättää unelmatyönsä seuratakseen Jumalan kutsua. IK-opisto tarjosi eväät ensiaskeliin lähetystyössä.
ArtikkelitEuroopan unionin uudistettu yleinen tietosuoja-asetus astui voimaan keväällä 2016. Sitä aletaan soveltaa keväällä 2018, jolloin viimeistään henkilötietojen käsittelyn tulee kaikissa seurakunnissa olla...
PakinaOlen kerännyt kirjahyllyyni vanhoja avioliittoon ja perhe-elämään liittyviä oppaita, joiden lukeminen on nykyaikaiselle naiselle sekä hyödyllistä että viihdyttävää. Kokoelmani tähti on Veronica Dengel...
MuistolleRakas isämme Aatos Koivumäki syntyi Ruovedellä vuonna 1922 nelilapsisen perheen kolmantena lapsena. Isän koti oli torpparilain voimaantulon myötä itsenäistynyt Koivumäen tila luonnonkauniin Salussärkä...
MuutMarja Liisa Lappalainen tunnetaan Lapinlahdella hymyilevänä hammaslääkärinä. Ei siis ihme, että vastaanotolla 1980-luvun alkuvuosina käynyt maanviljelijä Heikki Lappalainen ihastui naiseen ja heidät v...
MuutIdän ja lännen vuorovaikutus on välttämätöntä maanosamme uudessa heräämisessä.
MuutEero Sorila: Taskurahalla maailman ympäri. Omakustanne, 326 s.
Miten onIK-opisto järjesti 13.–14.10. reformaation merkkivuoteen liittyen seminaarin teemalla ”Reformaation riitaisat perilliset”. Seminaarissa tarkasteltiin uskonpuhdistuksen jälkeistä kirkkohistoriaa, kirkk...
Miten onSana ylistys herättää seurakuntalaisissa monia erilaisia mielikuvia. Seurakuntien ylistystavat ja -laulut myös jakavat kristittyjä. Usein kysymys on kuitenkin jostakin aivan muusta kuin...
MuutJotkut elokuvat yllättävät. Kerro minulle jotain hyvää kuuluu niihin. Leffan kuvaus enteilee helppoa ja kaunista nähtävää, mutta niiden mukana kuvaan vyörytetään myös suuri kysymys elämä...
MuutJuutalaiset kirjanoppineet kritisoivat Jeesusta toistuvasti siitä, että hän paransi ihmisiä sapattina. Tiedän, että Mooseksen lain mukaan työnteko oli sapattina kiellettyä, mutta parantaminen...
MuutJerusalemin jälleenyhdistymisen juhlavuosi näkyi ja kuului lehtimajanjuhlassa. Jeesus on yhä enemmän juhlan keskiössä.
MuutVaikea sydänsairaus sai Aune Koivulan hakeutumaan Niilo Yli-Vainion kokoukseen heinäkuussa 1976. Kotiin palatessa rintaa ei puristanut enää ollenkaan.
PakinaMeillä oli tapana käydä yhdessä kahvilla. Saatoimme usein istua pitkän tovin hiljaa. Pyörittelimme höyryäviä kuppeja hiljaa käsissämme ja kuuntelimme kadulta tulevaa puheensorinaa ja lii...
ArtikkelitUutisointi turvapaikanhakijoiden suurista kristityksi kääntymisten määristä on hämmentävää. Migri eli Maahanmuuttovirasto epäilee kääntymisiä keinona saada turvapaikka.


Ek...
PikavisiittiKylväjän lähetysteologi Jukka Norvanto haluaisi kehittyä ihmisten kehumisessa.
MuutUskonnonpedagogiikan tohtorikoulutettava Aino-Elina Kilpeläisen mukaan lapsen voi totuttaa iltarukoukseen jo raskausaikana (Kotimaa 40/17).


On havaittu, että vauva tunnistaa ko...
MuutTuoreen avioliittokirjan tekijät halusivat tuoda näkyviksi ne kivut, jotka vaikuttavat avioerojen takana.
Miten onTurun Messukeskuksessa 28.–30. syyskuuta järjestetyille helluntailiikkeen Syyspäiville osallistui lähes 600 seurakuntien vastuunkantajaa. Ristin Voitto -lehti kyseli osallistujilta palautetta ja s...
MuutJyväskylän yliopiston professori Tapio Puolimatka tunnetaan kantaa ottavana keskustelijana ja kristillisen perhemallin ja avioliiton puolustajana. Hänen uusin kirjansa käsittelee eheän per...
MuutIhminen on luonnostaan ylpeä. Sekä yksittäiset uskovat että kokonainen seurakuntayhteisö voivat eksyä luulemaan itsestään liikoja.
ArtikkelitEuroopassa elää 10–12 miljoonaa romania. He ovat maanosamme suurin etninen vähemmistö. Suurimmat romanivähemmistöt löytyvät Bulgariasta, Makedoniasta, Romaniasta ja Slovakiasta.

...
PikavisiittiSuomen mestaruuden voittanut SPV:n salibandyvalmentaja Tommy Koponen haluaa tuoda huippu-urheiluun kristillisiä arvoja ja ainutlaatuista yhteishenkeä.
MuutJari Rankinen kommentoi Suomen Teologisen Instituutin julkaisemassa Kulmakivilehdessä (9/2017) suomalaisen yhteiskunnan antikristillisiä vivahteita.


– Ensimmäiset kristityt eli...
MielipideOlen Raimo, syntinen mies. Syntini oli salainen, vaikka kävin seurakunnassa säännöllisesti ja olin myös mukana tulkkaamassa ja ulkomaalaistyössä. Käytin lähes kaiken vapaa-aikani kuitenk...
MielipideKädessäni Arto Hämäläisen tyttären Heini Röyskön uunituore kirja Mustat ikkunat. Sen myötä ajatukset palaavat menneisiin – ja johtavat myös anteeksipyyntöön.


Kaksi muistikuv...
MielipideArvostan suuresti elettäsi, vaikka mainitsemasi asiat eivät ole mitenkään olleet omaa mieltäni rasittamassa. Älkööt ne siis enää painako sinuakaan! Ymmärrän kyllä hyvin senkin, kuinka he...
MuutIsäni Pauli Karppinen syntyi sotien jälkeen Kainuussa työläisperheeseen. Jo nuorena hänellä oli palo Herran työhön, ja 14-vuotiaana miehenalkuna hän aloittikin sananjulistajana kiertämäl...
MuutRealistinen käsitys kasvatuksesta syntyy vasta, kun ihminen saa löytää totuuden
itsestään ja Jumalasta.
TeemaVasta kun seurakunta tajuaa rikkinäisyytensä, siitä voi tulla parantava yhteisö.
TeemaNoora Nätkin ei luule enää, että kaikkien tunteiden täytyy johtaa toimintaan.
TeemaHomoseksuaalisuuden syntyyn vaikuttavat monet tekijät.
Miten onSyyspäivät tuntuvat tulevan kesän jälkeen monille helluntaiseurakuntien pastoreille ja vastuunkantajille yllätyksenä. Turussa vastaanotettiin ilmoittautumisia pitkään deadlinen jälkeen....
MuutExit on eräänlainen kansanliike, joka vetää esiintymispaikat täyteen muutaman vuoden välein toistuvilla juhlakiertueillaan.


Yhtyettä pidetään historiansa perusteel...
MuutMillainen on Pyhän Hengen vaikuttama uskon armolahja? Voiko siinä harjaantua tai voiko usko kasvaa?
MuistolleKauko Hostikka syntyi Karhulassa joulukuussa 1928 viisilapsiseen perheeseen. Perheen elämä oli niukkaa. Uskovat vanhemmat kasvattivat lapsiaan rukoillen.


Varttues...
PakinaOnnellinen parisuhde vaikuttaa kaikkeen hyvinvointiin. Se näyttäisi vaikuttavan myönteisesti jopa ihmisen terveydentilaan. Ollakseen onnellinen parisuhteessa ihmisen tulisi olla tasapain...
ArtikkelitMusiikilla on helluntaiherätyksen alkuajoista lähtien ollut iso merkitys jumalanpalveluksissa. Suomessa jo herätyksen alkumetreillä koottiin tietenkin heti lauluvihko, josta Barratin vie...
PikavisiittiKirjailija-kuvataiteilija Kaisu Rissanen on elämänsä aikana kirjoittanut noin 75 kirjaa ja kirjasta sekä maalannut tauluja ainakin yhtä kauan.
MuutWycliffe Raamatunkääntäjien Sanalla Sanoen -lehdessä (9/2017) toiminnanjohtaja Hannu Sorsamo pohtii kehitysyhteistyön ja lähetystyön erottamisesta aiheutuvaa ongelmaa.


– Lukuta...
MielipideKiitos Martti Ahvenaiselle hyvästä ja terveestä kirjoituksesta Ristin Voiton Lukijalta-palstalla (RV 36). Olen itse nuori uskova aikuinen ja miettinyt samoja asioita.


Olen...
MielipideOlen erittäin huolestunut helluntailiikkeen nykytilasta luettuani joitakin kannanottoja homoudesta.


Peter Mata kirjoitti Lukijaltapalstalla kaksoismoraalista (RV 25...
MuutYhtyeen sanoituksista löytyvät elämän eri haasteet ja Taivaan Isän apu.
MuistolleÄitimme Annikki Sormunen (os. Ahvenainen) syntyi 2.8.1930 Jyväskylän maalaiskunnassa uskovaan kotiin ja tuli jo 16-vuotiaana uskoon, kävi kasteella ja liittyi Toivakan helluntaiseurakunt...
MuutLapin luonnossa ja tuntureilla voi nähdä jotakin siitä, mitä Jumala on, tietää Heikki Korppi.
Miten onSuomen maahanmuuttajatilanne on muuttunut kahden vuoden takaisen maahanmuuttajavyöryn jälkeen. Koordinaattori Timo Kekolahti, minkälaista maahanmuuttajien kohtaaminen on tänään?

...
MuutVapaakristillisten yhteisöjen edustajat miettivät, kuinka vieraanvarainen luterilaisen kirkon uusi ehtoollisvieraanvaraisuuslinjaus onkaan.
MuutIntialainen Vishal Mangalwadi on lakitieteen tohtori, filosofi, kirjailija, luennoitsija ja yhteiskunnallinen uudistaja. Christianity Today -lehti on nimittänyt häntä Intian etevimmäksi k...
KolumniEino Leino väittää Väinämöisen laulussaan: ”Ei suruja monta ihmislapselle suotu: Yks sydämen suru, elon huoli toinen ja kolmansi korkean, ankaran kuoleman suru.”


Ih...
MuutJumala kutsui isän valtakuntansa työhön kokoaikaisesti jo hyvin nuorena. Ensio Hautakankaan isä, Matti Hautakangas, toimi julistajana, ja Jumala kutsui hänet taivaan kotiin isäni Ension...
TeemaLähtö ei tullut yllättäen. Silti sen jättämä kaipaus ja ikävä täyttävät sielun kuin sumea usva.
TeemaSururyhmässä on mahdollisuus tulla nähdyksi ja kuulluksi moninkertaisesti.
TeemaYhteistyössä ryhmien käynnistämiseen löytyivät myös riittävät resurssit.
TeemaOman lapsen kuolema on valtavan suuri menetys, jolla on kokonaisvaltaisia ja pitkäaikaisia vaikutuksia.
PakinaViime kerralla (RV 34/2017) kirjoitin pieleen menneistä lomaodotuksista, kun kaivattu Suomi-lomani meni penkin alle. Tai paremminkin penkin päälle, jolle kaaduin liukkaassa kylpyhuoneess...
ArtikkelitKysymys pelastuksesta on kautta vuosituhansien kuulunut ihmiskunnan suurten kysymysten joukkoon. Islamin opetus lankeemuksesta, ihmisen syntisyydestä ja pelastumisesta poikkeaa selkeällä...
MuutYrittäjäsisarusten tavoitteena on ihmisten kokonaisvaltainen kohtaaminen.
PikavisiittiArttu Koskelaa kiehtoo videon ja grafiikan sekoittaminen niin, ettei katsoja tiedä, mikä on mitäkin.
Miten onIsojoelta kotoisin oleva Katri Vainionpää kertoo Nuottalehdessä (7/2017), kuinka selvisi kolmen vuoden koulukiusaamishelvetistä.


– Kiusaajat eivät yleensä koskaan pyydä anteek...
MielipideToivakka on Keski-Suomen helluntailaisin pitäjä. Yksi seurakunnan menestyksen salaisuus on siinä, että se on tehnyt aina aktiivisesti lapsityötä. Niinpä noin puolet jäsenistä on nykyisin...
MielipideOpetushallitus uudisti päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelman, jonka katsomuskasvatusosion tulkinnat ovat joissakin kunnissa nostattaneet keskustelua. Kädenvääntöä on käyty lähinnä...
MuutMiriam Laitinen elää kutsumustaan todeksi rohkeasti ja luovasti. Haasteiden keskellä hän luottaa Jumalan huolenpitoon.
Miten onFloridan suomalaiset kristityt odottelivat Irma-hurrikaania jännittyneinä. Ennusteissa myrskyn pelättiin osuvan kovimmin juuri West Palm Beachin alueelle, missä Lake Worth ja suomalainen...
MuutKuuluisan amerikkalaisen pastorin, Greg Laurien, klassikkoteos on päivitetty 2010-luvun lukijoille. Tämä valkosinikantinen painos pursuaa aina ajankohtaista armon sanomaa. Teos keskittyy siis pi...
MuutPositiivinen ajattelu kuuluu nykytrendeihin, mutta aivan uusi keksintö se ei ole. Myönteinen ajattelu tunnetaan jo Raamatussa.
MuutLumina campus -yhteisö järjestää yliopistolla rukous- ja ylistyshetkiä. Myös paikallisseurakunnassa on nähty opiskelijoiden arvo.
MuutNuorisotyötä ja valtavia tenttikirjoja. Siinä tuoreen yliopisto-opiskelijan lähitulevaisuuden näkymät.
PikavisiittiTimo Luoto on ollut yhtä kauan naimisissa kuin hän on soittanut rumpuja Exit-yhtyeessä. Tänä vuonna rinnakkaiseloa tulee täyteen 30 vuotta.
MuutMatti J. Kuronen pohtii Askeleessa (9/2017), millaista olisi kuulla jatkojalostamatonta Jumalan sanaa.


– Mitä tapahtuisi, jos saisimme armon tutustua Raamattuun prima vista,...
MuutOpiskelu raamattukoulussa Belgiassa muutti suomalaisen Hanna Vandendriesschen elämän.
PakinaTilivelvollisuuden määritelmä on joko vapaaehtoisesti tai pakosta tehty sopimus raportoida tekemisistään jollekin taholle. Tilivelvollisuudesta on hyötyä niin työyhteisöissä kuin yksityi...
ArtikkelitRaamattu- ja teologinen koulutus on ollut vilkkaan kansainvälisen keskustelun aiheena viimeisten vuosikymmenten aikana. Pyrittäessä löytämään ratkaisuja koulutuksen haasteisiin ja heikko...
MielipideViime kuukausien aikana ovat useat yhdistyspohjaiset seurakunnat saaneet ihmetellä Poliisihallituksen lähettämiä kirjeitä ja ohjeita koskien jumalanpalveluksissa kerättäviä kolehteja....
MielipideOpetusneuvos Jouko Ruohomäki on kirjoittanut teoksen Kutsu ylistämään ja palvomaan: Jumalanpalveluksen historiaa ja nykypäivää (Aikamedia). Kirjan kansikuva, jossa on saviruukku, leipä, vi...
MuutUskoontulo oli viimeinen asia, johon Janne ja Johanna Pahkala olisivat odottaneet päätyvänsä. Nyt Jeesus on heille koko elämä.
MuutTimo Saarinen vietti 60-vuotissyntymäpäiväänsä 3. syyskuuta Haapamäen helluntaiseurakunnassa. Timo tunnetaan Keuruulla ja sen naapurissa Haapamäellä hymyilevänä ja asiantuntevana antiikki...
MuistolleRakas isäni Arvo Venäläinen sai kotiinkutsun 24. syyskuuta 2017 Mikkelin keskussairaalassa lyhyen sairausjakson jälkeen. Hän oli syntynyt Kaavilla 14.2.1928. Hänen isänsä piti siellä sek...
MuutKansankielinen Raamattu antoi suomalaisille sivistyspääoman ja opetti ihmiset lukemaan.
UutisetMenestyvä nuorisotoiminta alkoi halusta auttaa paikallisia nuoria. Nyt Samulilla ja Jannella on haaveena tavoittaa evankeliumilla koko kaupunki.
MuutVaikka Mika Hirvi koki laulajanurallaan hienoja asioita, jotain silti puuttui. Uskoontulon myötä hän löysi uuden sisällön niin elämäänsä kuin musiikkiinsakin.
Miten onSyyskuun lopussa järjestettävien helluntailiikkeen Syyspäivien puhujaksi on kutsuttu Gateway-seurakunnan pastori John Burke Yhdysvalloista. Hänen opetuksensa on herättänyt kysymyksiä ja...
MuutSuomenjuutalainen toimittaja, kirjailija ja yrittäjä, Rony Smolar, työskenteli yli kaksi vuosikymmentä Lähi-idässä ja toimi muun muassa Turun Sanomien ja Yleisradion kirjeenvaihtajana. Smolarill...
MuutFranklin Grahamia on alettu vierastaa missiopuhujana hänen poliittisen profiloitumisensa vuoksi. Onko ilmiössä opittavaa suomalaisillekin?
MuutJumala tuntee meidät ja vaivamme, Aune Mujunen on oppinut.
PakinaAmerikkalainen aikakauslehti pyysi lukijoitaan kertomaan, mitkä sanat lohduttivat ja rohkaisivat heitä eniten ja mitä he ennen muuta kaipasivat saada kuulla. Vastauksia kyselyyn tuli tuh...
ArtikkelitTulkitsijan persoona vaikuttaa tulkintaan. Se, millainen ihminen on kokonaisuutena, tulee osaksi sitä, mihin asioihin hän kiinnittää lukiessaan huomiota. Kulttuurinen ja ideologinen taust...
MuutValokuvaaja Eero Sorila matkustaa useimmiten pieni reppu selässään ja vain yksi vaatekerta mukanaan. Hänen mielestään matkustamisen pitää olla seikkailu, jonka esteeksi raha ei saa tulla.
PikavisiittiJuho Kilkki on osa Real Skifi -kaveriporukkaa, jonka tekemiä lasketteluvideoita on katsottu netissä jo yli viisi miljoonaa kertaa.
MuutJippu kiittää haavoistaan ja hyödyntää niitä työssään. (Hyvä Sanoma 32/17).


Haavani on lahjani -illoista on nyt tullut seurakunnan vakiotoimintaa, jossa musiikin lisäksi kesk...
MielipideViime vuosien ”muoti-ilmiö” ovat olleet paljastukset helluntailaisista vanhemmista. Henkilökohtaisesti tunnen julkisuuteen tulleista tapauksista kolme. Näissä jokaisessa on kysymys perhe...
MielipideKristittynä taiteilijana ja Cafin (Christian Artist Finland) hallituksen jäsenenä haluan kommentoida kristillistä taidetta ja erityisesti rakastamaani näyttelemistä.


Ei o...
MuistolleMatti Juntunen syntyi Suomussalmella 13.9.1937 ja ylennettiin kirkkauteen 13.8.2017. Talvisodan aikana 12.1.1940 Juntusen perhe koki suuren menetyksen, kun tunnettu ”Paukan pommi”, lentop...
MuutLukeminen kannattaa aina, monipuolinen taiteilija tietää.
MuutTakana tuhansia ajokilometrejä ja tuhansien ihmisten kohtaamisia. Evankeliumin asialla juokseva Marko Selkomaa julkaisee pian kymmenennen kirjansa. Matka jatkuu hyvän asian puolesta.
Miten onToissa lauantaina Helsingin Senaatintorilla koettiin pitkään aikaan suurin kristillinen kaupunkitapahtuma, kun arviolta 8 000 ihmistä kokoontui seuraamaan ja osallistumaan Lasse Heikkilän...
MuutUusimmalla sooloäänitteellään muusikkoevankelista Hannu Grönroos palaa vanhoihin kitarakuorolauluihin. Äänitteen kuusi laulua edustavat hengellisen musiikin klassikoita ja ovat varsinkin va...
MuutPaavalin mukaan Jumalan olemassaolo ja voima ovat havaittavissa luomakunnasta. Huomaatko sinä ne?
MuutMatti Villikan elämä alkoi Elisenvaarasta Karjalan kannakselta ja johti silloisen viisihenkisen evakkoperheen mukana Seinäjoelle, jossa Matti kävi koulunsa. Nuori ylioppilas jatkoi opint...
TeemaOnko evankeliointi koko seurakunnan tehtävä? Kenelle se oikein kuuluu? Miksi niin harvat innostuvat nykyisin evankelioimisesta? Ja mitä se oikeastaan käytännössä on?

...
TeemaMitä seurakunnan tulee ymmärtää maallistuneen nykyihmisen elämästä, jos haluaa tehdä Jeesusta hänelle tunnetuksi ja välittää hänestä aidosti?


– Kun teemme tämän...
TeemaEvankelioimisen suuria innovaatioita helluntailiikkeessä olivat 1900-luvun alkupuolella telttakokoukset ja kitarakuorot. Evankelioiva Hyvä Sanoma -lehti perustettiin sota-aikana. Pai...
TeemaEvankeliumi tavoittaa näinä päivinä yli miljoona maamme asukasta.
TeemaPunainen väri on vähentynyt tavoittavan työn tilannekartoituksessa. Suomen ainoa palkattu HS- yhteysevankelista löytyy Lapista.
TeemaHellevi Pasanen murehtii turhautuneiden seurakuntalaisten puolesta ja innostaa heitä viemään ilosanomaa toisille.
PakinaMilloin ihminen oikeasti kehitti kiireen? Olemmeko aina juosseet kellon perässä ja suunnitelleet päivän menot minuuttien tarkkuudella? En oikein usko.


Teolli...
ArtikkelitRadikaali Magnus Persson oli vieraana Helsingin Talvipäivillä vuonna 2000. Samaan aikaan tuo alle kolmikymppinen evankelista herätti keskustelua kotimaassaan Ruotsissa. Hän järjesti muun...
MuutRukouspiiri 1 900 kilometrin päässä, tiikerikäärme pahvilaatikossa, joulujuhla heinäkuussa… Aussieksotiikka on tullut tutuksi Pirkko ja Ilpo Toivolalle.
PikavisiittiJuuri eläkkeelle siirtynyt yläkoulun opettaja, historiantutkija ja kielenkääntäjä Benni Åström on myös ahkera marjojen poimija.
MuutOrtodoksiviesti (5/17) julkaisi otteen pyhien Sergein ja Hermannin rukousta käsittelevästä opetustekstistä.


Mietiskelevä rukous eli meditaatio on ennen kaikkea sisäistä,...
MielipideKulttuuri ja ihmisten ajatustavat muuttuvat aikojen saatossa, eikä Raamatun kehotusta olla mukautumatta tämän maailman menoon ole aina yksinkertaista soveltaa nykyaikaan. Uskovien peria...
MuutJärjestely tarjoaa turvapaikanhakijoille kodin tuntua, keskusteluseuraa ja yhteistä tekemistä.
Miten onHelluntaiseurakunnissa työskentelee pastorien ohella enää kourallinen palkattuja evankelistoja. Kotimaan saavuttavaan työhön on kuitenkin nimetty 21 yhteysevankelistaa eri puolilla maata....
TeemaPirkko Eemola ymmärtää nyt, mitä Jumalan valmistamat teot tarkoittavat.
TeemaTuomo Rauma rohkaistui rukoilemaan sairaiden puolesta.
TeemaJumalan navigaattori ohjaa pyöräilijää tarkasti aivan oikeiden henkilöiden luo.
ArtikkelitMiksi totuttujen asioiden muuttaminen seurakunnassa on niin vaikeaa? Pieniinkin käytännön asioiden muutosaikomuksiin saatetaan reagoida voimakkaasti tunteella ja kokea muutosesitys loukka...
MuutKlassikkokirjailija puhui suurella äänellä pienistä ihmisistä.
PikavisiittiPalomies-sairaankuljettaja Teemu Niininen joutuu työssään välillä vaarallisiin tilanteisiin. Silti häntä ei ole koskaan pelottanut.
MuutAvioliittoleiri Pieksämäellä lähensi Juha ja Aino-Kaisa Auvista (yle.fi 20.8.).– Kyllähän mulla on tullut katkeroitumista vuosien saatossa, eikä ne ihan yhdellä leirill...
MielipideJouduin taannoin tilanteeseen, jossa olin kännykällä Facebookia selatessani vahingossa merkinnyt osallistuvani erääseen kotikyläni joogatapahtumaan. Vaikka luulin poistaneeni merkinnän,...
MielipideRakkaus voidaan lajitella moneen eri luokkaan. Voimme esimerkiksi erottaa Jumalan vaikuttaman rakkauden ihmisen lihallisesta rakkaudesta.


Joudumme usein miettimään myös Ra...
MielipideRistin Voiton uutinen ”Näyttämötyön keinoilla vaihtelua seurakuntaelämään” (RV 32) ujuttaa näyttämötaiteen lumoa myös seurakuntiin. Käsinukke-esitykset sopivat kyllä hyvin lapsityöhön nii...
MielipideIhmisiä on kuollut. Toisia on haavoitettu. Terroristinen väkivalta on tuonut näkyviin pahuuden kasvot. Minun Turkuni on vereslihalla, järkyttynyt, peloissaan ja vihainen.

Jumala, lohduta minun...
MuutUuden lapsityömuodon tavoitteena on tuoda lisätä ylistykseen luovuutta ja lapsille luontaista toiminnallisuutta.
TeemaBilly Grahamin puheet suunniteltiin tarkkaan etukäteen. Avausiltaan sisältyi elokuvamainen kohtaus, jossa yksinäinen nainen veti väkijoukon liikkeelle.
TeemaKatolinen aktiivi kirjoitti avoimen kirjeen Suomen helluntailaisille, ja RV pyysi siihen vastineen. Yhteisöjen suhteissa kaikki ei ole sitä, miltä näyttää.
Teema”Yksi viime vuosikymmenten merkittävimmistä globaalin kristillisyyden ilmiöistä.” Näin suurin sanoin on luonnehdittu helluntailaisten ja roomalaiskatolisen kirkon vuonna 1972 aloittamaa k...
Miten onSyyspäivät (vuoteen 2014 saakka nimellä Talvipäivät) on helluntaiseurakuntien pastoreiden, vanhimpien ja vastuunkantajien vuosittainen tapahtuma, joka järjestetään tänä vuonna 28.–30. syy...
MuutNew Creation Blues Band haluaa tavoittaa niitä, jotka ovat perinteisen hengellisen musiikin ulottumattomissa.
MuutEvankeliumeissa kerrotaan, kuinka Jeesuksen tapaamassa miehessä olleet riivaajat pyysivät, että Jeesus ei karkottaisi niitä maan päältä vaan antaisi niiden mennä lähistöllä olleeseen sikalauma...
Muut”Opeta meitä rukoilemaan”, opetuslapset pyysivät Jeesukselta. Edessäni oli kahden viikon Suomi-loma. Rukous ei ollut mielessä. Piti jo vähän kiirettä; lentokone ei odottelisi. Unkarin 36...
ArtikkelitJuhannuskonferenssi, Fida, Tellus-lähetyskonferenssi ja Iso Kirja-opisto. Tässä muutamia Helluntaiherätyksen lippulaivoja, jotka ovat ilmentäneet jo pitkään herätysliikkeemme elinvoimaisu...
PikavisiittiKristiina Nordmanin mielestä uskoa ei tarvitse työntää marginaaliin.
MuutKerrottu evankeliumi vaikutti sittenkin (Uusi Tie 32/17).Äitini sai odottamattoman kutsun. Lukiokaverit olivat järjestämässä luokkakokousta ––.Tapaamisessa jokainen vuorol...
Mielipide”Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys” (Joh. 10:10).


Tässä maailmank...
MielipideLeevi Launonen kirjoitti Ristin Voiton pääkirjoituksessa (RV 32) katsomoon vetäytyneistä seurakunnan jäsenistä. Samassa lehdessä oli laaja artikkeli osallistumisen tärkeydestä. Tärkeitä a...
MuistolleKelotin Rantamajojen isäntä ja Kotatemppelin sananpalvelija innosti helluntaiuskovat Lapinmatkailuun.
UutisetLasse Heikkilän säveltämän Suomalaisen messun juhlaversio on otettu kiitollisina vastaan eri puolilla maata.
UutisetKatolinen teologi Emil Anton on lähestynyt avoimella kirjeellään Suomen helluntailiikettä reformaation merkkivuoden tiimoilta. Kirjoituksellaan hän halusi herättää keskustelua, vähentää enn...
UutisetLähestyn teitä, rakkaat Suomen helluntailaiset, ennen kaikkea kristittynä, joka tunnustaa samaa Apostoliseen uskontunnustukseen kirjattua uskoa, jota tekin tunnustatte.
Toiseksi lähe...
ArtikkelitEnnen koko kylä osallistui lasten kasvattamiseen. Nykyään kasvatustehtävää pallotellaan kodin, koulun, seurakunnan ja muun yhteiskunnan välillä, mutta mikään taho ei tunnu saavan siitä pitävää otetta...
MuutEnglannin kirkon pastorina työskennellyt messiaaninen juutalainen Ralph Goldenberg sai aikoinaan vahvistuksen pappiskutsumukselleen kotikokouksessa, jossa eräs läsnäolijoista käytti kielillä puhumisen...
MuutJari Jolkkonen: Reformaation tarina. Kirjapaja, 2016. Nid. 55 sivua.
REFORMAATION merkkivuosi nostaa esiin 1500-luvun kirkkohistoriallisten tapahtumien teologiset ja yhteiskunnalliset vaikutukset...
MuistolleYhteiskunnalliset vastuut veivät helluntaivaikuttajan välillä jopa valtionvarainministeri Sauli Niinistön puheille.

Kesän kauneimpaan aikaan sai Kyösti Pahkamäki, Pahkamäen tilan isäntä, kutsun...
PakinaMinulla on kirjahyllyssäni Käytöksen kultainen kirja. Viimeksi käytin sitä rinkantestausretkellä lisäpainona yhdessä teoksen Anatomiaopas taiteilijalle kanssa. Ne kuuluvat kirjastoni painavimpiin opuk...
ArtikkelitYHTEISKUNNALLINEN edunvalvonta on merkittävä osa Suomen vapaakristillisen neuvoston (SVKN) tehtävää. Siksi viime vuosina on käyty keskustelua siitä, miten vapaakristillisten kirkkojen ääni tulisi maas...
MuutIso Kirja -opiston miljöö yllätti lestadiolaisperheen iloisesti (Päivämies 30/17).
– Aluksi uutinen opistoseurojen siirtymisestä Keuruulle tuntui epäuskottavalta. Ajattelin, että meneekö nyt maailm...
MuutTaru Nevavuori lähti viisikymppisenä opiskelemaan uutta alaa.

Kun Taru Nevavuori valmistui 22-vuotiaana sairaanhoitajaksi, hän uskoi pysyvänsä turvatussa virassa eläkeikään asti. Leikkaussa...
PikavisiittiTiina Matela tietää, että monet kadehtivat opettajien lomia mutta eivät heidän työtään.
Rakkain arkirutiinini olisi ehdottomasti ottaa iltapäivätorkut. Perheemme viisivuotias Hugo kuitenkin estää t...
MielipideOnko sinulla mökki, kakkosasunto? Onko se usein käyttämättömänä?
Tiedätkö, että moni lähetti ja evankelista asuisi mielellään osan vuodesta kakkosasunnossasi tai lepäilisi mökilläsi?
Oletk...
MielipideSeuraan usein eri kustantajien uutuuskirjoja, josko sieltä löytyisi jokin mielenkiintoinen teos luettavaksi. Ja löytyyhän niitä, kun tarpeeksi penkoo. Nytkin löysin oikein kirjojen helmen, nimittäin D...
MielipideKatselin 2.8.2017 TV7:lla Paavo Järvisen juontamaa ohjelmaa Apostolien teot ja sen jaksoa ”Kaste. Olen pelastunut, mutta tunnenko Jeesuksen?” Keskustelemassa oli helluntaiseurakuntien ja vapaakirkon p...
MuutLahja Holmi kasvatti lapsensa kurissa ja nuhteessa, mutta halusi myös opettaa heille rakastavasta Jumalasta.
Äitini Lahja Holmi syntyi ensimmäisenä lapsena kymmenestä Väkkärän saaressa Ahlaisissa l...
MuutKristillisen Taegang-koulun kuoro Etelä-Korean Soulista teki Euroopan kiertueensa ainoan Suomen-konserttinsa Helsingin adventtikirkossa toissa lauantaina. Erillisessä Korealaisen kulttuurin illassa ta...
MuutTUNNETUN suomenruotsalaisen evankelistan ja vapaakirkollisen saarnaajan, Frank Mangsin, syntymästä tulee 19.8.2017 kuluneeksi 120 vuotta.
Mangs vaikutti voimakkaana herätysjulistajana ja luku...
MuutTOIMITTAJA Olli Seppälä aavisteli Kotimaa24.fi:n kommenttikirjoituksessaan, että eläkkeelle ensi vuonna siirtyvän arkkipiispa Kari Mäkisen seuraaja olisi joku jo virassa olevista piispoista.
...
MuutLapsityöntekijän paras palkka on hymy lasten kasvoilla. Digisukupolven lasten huomion saa välittämisellä ja läsnäololla. Kone ei voi koskaan korvata ihmistä, joten aito vuorovaikutus korostuu.
Syks...
Miten onKOULUT ovat aloittaneet jälleen uuden lukuvuoden. Helluntaiseurakuntien Koulupalvelulla on maanlaajuinen koulupastoreiden verkosto ja yli 30 vuoden kokemus yhteistyöstä koulujen kanssa. Viime vuosina...
PuheenaiheOman hengellisen identiteetin rakentaminen oli uskovan kodin nuorelle tärkeä ja samalla vaativa kehitystehtävä.
Emilia Kauttu, 17, tietää, mitä on kasvaa helluntainuorena ja uskovan kodin lapsena...
PuheenaiheRukoilevan kansanedustajan elämä täyttyy monenlaisista vastuutehtävistä ja luottamustoimista. 
MuutAija Kuparinen & Olga Poppius: Vanhojen tie. Like 2017. 172 sivua.
Joskus maailma muuttuu niin nopeasti, että yhden tai kahden sukupolven mukana häviää kokonainen elämäntapa. Jos kokemuksia ei...
MuutPuhe- ja toimintatavoilla voidaan rakentaa aitoa osallisuutta, jota koetaan myös tunnetasolla.

Osallisuuden kulttuuri tarkoittaa yhteisön omaksumia vuorovaikutus- ja toimintatapoja...
MuutJokaisella ihmisellä on annettavaa yhteisöönsä, muistuttaa vammaispalvelun yhdyshenkilönä toimiva puuhanainen. 
MuutLähetystyö ja kummilapsitoiminta ovat tehneet hyvää äärimmäisessä köyhyydessä elävälle maalle.
Pakina"Ottakaa huomenna vaihtovaatteet mukaan. Harjoittelemme pelastautumista, ohjaaja sanoi.
Melontakurssille ilmoittautuessa ei jostain syystä ollut tullut mieleen, että siellä joutuisi uppeluksiin. Jo...
ArtikkelitHeinäkuussa tulee kuluneeksi tasan 40 vuotta ensimmäisen helluntailaisen aktioryhmän lähdöstä Suomesta. Kesä on aktioiden sesonkiaikaa.

Missionuoret (YWAM) viritteli aktiotyötä Suomessa j...
PikavisiittiPirjo Backman on oppinut, että kuunteleminen on tie toisen ihmisen arvostamiseen.Rakkain arkirutiinini on pitää huolta koirastani, kun muut huollettavat ovat jo lentäneet pesästä pois.
MuutMatti Korhonen kommentoi Tosi rakkaus odottaa -kampanjasta herännyttä keskustelua (Uusi Tie 30–31/17).
Tässä ajassa ajatus seksin säästämisestä avioliittoon kuulostaa radikaalilta ja jopa idealisti...
MielipideKahden nuoren saarnaajan, Esko Raution ja Jussi Jokisaaren, tuomana saapui helluntaiherätys 1950-luvun alkuvuosina kotikylääni Lappiin. Silloin tulivat myös telttakokoukset, joihin pääsin mukaan isäni...
MielipideYhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä kutsui julkisia organisaatioita ja viranomaisia osallistumaan Pride-kulkueeseen. Pidän tätä erittäin huonosti harkittuna.
Perustuslain mukaan jokaisella...
MielipideMika Yrjölä kirjoitti Ristin Voiton pääkirjoituksen otsikolla ”Nuiva karismaattisuus” (RV 27). Kirjoitus koskettelee uskovien erilaisia suhtautumistapoja karismaattisuuteen ja kehottaa opettamaan ja h...
MielipideEi kai karismaattisuus sentään ole itsetarkoitus, moottori tai veturi, joka käynnistettäessä esimerkiksi tunteisiin vetoavalla äänekkäällä puheella, suurieleisellä liikehdinnällä tai muulla toisarvois...
Muistolle”Vanhat vääntömiehet…” Kuva Raimo Mänttärin asuinhuoneen hyllyssä on Ristin Voitto -lehden toimituksesta 1990-luvulla.
Nyt toinen vääntömiehistä on poissa. Raimo, nimimerkki RaMi, siirtyi hyvän Jum...
MuutNiin tavallinen ja luonnollinen asia kuin jumalanpalvelus uskovalle onkin, sen historia ja nykymuoto eivät kuitenkaan ole niin selviä tämän päivän helluntailaiselle. Pastori ja teologian tohtori Jouko...
Miten onPääkaupunkiseudun Iso Kirja eli IK Helsinki näkee päivänvalon 14. elokuuta. Raamattuopiston historiallinen harppaus tuo kurssit ja seminaarit paremmin myös ruuhka-Suomen ulottuville.
Mitä kursseja...
MuutSuomenjuutalainen toimittaja toteaa
Israelin olevan luultua länsimaisempi.
MielipideIsäni syntyi tsaarin aikaan 1914 Venäjällä, Kubanilla, Medvedovskajan kasakkakylässä. Hän sai jo pienenä poikana kokea marxilaisen ideologian vääristyneiden ihanteiden leijuvan uhkaavasti kotiky...
MielipideJos olet nuori, keski-ikäinen tai vanhempikin hyväkuntoinen henkilö, sinulla on mahdollisuus palveluun joko helluntailiikkeen tai esimerkiksi Operaatio Mobilisaation (OM) järjestämissä aktioiss...
MielipideRistin Voiton numerossa 28/2017 lähetystyöntekijä Arja Pesonen kirjoitti otsikolla ”Yhden miehen tai naisen tuomaa herätystä ei tule”. Tuohon päätelmään on helppo yhtyä.

...
UutisetKesän kaksi Reality-leiriä olivat osoitus siitä, että työ kehitysvammaisten parissa alkaa vakiintua osaksi helluntailiikkeen toimintaa.
MuutDingon kosketinsoittaja Pete Nuotio tuli uskoon 52-vuotiaana (Kotilääkäri 6–7/17).

Miksi Jumala tuli Nuotion elämään nyt? Miksei silloin, kun koko Suomi tuntui kaatuvan nisk...
PikavisiittiOliver Söderlund on kesän aikana syönyt jäätelöä, matkustellut ja viettänyt aikaa kavereiden kanssa.

Äitini on huolehtivainen ja haluaa minulle aina parasta, vaikkei siltä t...
MuistolleKALLE Petteri Puukki syntyi Kalannissa 4.4.1951 Vuokko ja Kaarlo Puukin kuusilapsisen perheen toiseksi vanhimpana.
MuutTahdon elää tämän päivän rohkeasti.
Tahdon löytää jalanjäljet Mestarin.
Tahdon olla uskollinen loppuun asti,
kunnes Herran näemme kasvoista kasvoihin.
ArtikkelitPia Hämäläistä kiinnostaa enemmän Jumalan toimintalogiikka kuin toisten ihmisten ajatukset ja tunteet.
ArtikkelitOman paikan löytäminen seurakunnassa edellyttää sekä hengellistä yhteyttä että toimivaa sosiaalista vuorovaikutusta.
Miten onMAAMME tunnetuimpia raamatunopettajia on Uusi Tie -lehden päätoimittaja, kansanlähetysvaikuttaja Leif Nummela, jonka luotsaamia Raamatun punainen lanka -seminaareja on järjestetty myös vapaakri...
Puheenaihe”Totuin jo lapsena ihmisten erilaisuuteen”


Marjukka Anttila haluaa edistää kehitysvammaisten ja erityislasten huomioimista seurakunnissa.


Kun tapaa erityisluo...
MuutSuurkokoukset, pienryhmätoiminta ja aktiiviset maallikot olivat metodistisen herätyksen menestystekijöitä.
PuheenaiheKun kiire riepottaa eikä aikaa tunnu riittävän, on tehtävä tietoisia valintoja kääntyä edes hetkeksi Jumalan puoleen.
PuheenaiheKipuiletko rukoilemiseen liittyvän saamattomuutesi kanssa – tai tuntuuko näkymättömälle Jumalalle puhuminen muuten vaikealta? Muiden kristittyjen kokemukset voivat auttaa.
PuheenaiheRistin Voitto kysyi kolmelta uskovalta rukouksen merkityksestä, rukouselämän muuttumisesta ja heidän saamistaan rukousvastauksista.
MuutKun kirja käsittelee Pohjois-Koreaa – yhtä maailman suljetuimmista maista – lukijan mielenkiinto herää oitis. Odotuksena on saada kiinnostavaa silminnäkijätietoa maasta, jonne itsellä ei...
Miten onIK-opistolla Keuruulla järjestetään suosittuja valtakunnallisia Fifteen-leirejä rippikouluikäisille helluntaiseurakuntien nuorille. Suosion kääntöpuolena jotkut seurakuntakentän toimijat k...
MuutJoensuulainen Aila Tiilikka on tottunut viemään sairaudet ensin Jumalan tietoon.
MuutTeuvo Toivanen viettää mielellään aikaa perheen mökkimaisemissa Ruoveden rannalla. Sinne hän ajelee usein kotoa Tampereelta vaimonsa Pirjon kanssa. Siirtyminen vapaaherraksi suuren kansa...
MuutJuhani Waarna syntyi Kiuruvedellä 22.7.1947. Uudestisyntymisen hän koki pyhäinpäivänä 1983 Kiuruveden helluntaiseurakunnan uudessa temppelissä.


Juhanin elämä oli...
PikavisiittiHelluntaiherätyksen virallinen väsynyt pastori Ari Vehosmaa haluaisi vielä laulaa kuorossa.
MuutJeesus ei hötkyillyt, bloggaa Tapio Luoma-aho (seurakuntalainen.fi 4.7.2017).


Vielä hetki sitten elämä oli vähän erilaista. Työurat olivat varsin pysyviä. TV:ssä oli kolme k...
MielipideJuha Partasen haastattelu Ristin Voitossa (RV 23) herätti keskustelua (RV 25) Jeesuksen sanoista ”Tämä sukupolvi ei katoa, ennen kuin tämä kaikki tapahtuu” (Matt. 24:34; Luuk. 21:32).
...
MielipideJulle Partanen mainitsee Israel-juttua koskeneessa vastineessaan Risto Kujalalle, että ”Kaarlo Syväntö vakuutti aikoinaan lukuisat suomalaiset Israelin kävijät siitä, että hän ei koe kuo...
MielipideMarokkolainen Mustafa ottaa yhteyttä Juhannuskonferenssin isäntään Marko Halttuseen saadakseen pystyttää tapahtumaalueelle kokousteltan. Konsepti ei noudata konferenssin protokollaa, pyynt...
UutisetAurinko, meri ja hyvä musiikki virittävät Park 7 -yhtyeen kesäfiilikseen. Kesän kohokohtiin kuuluvat ulkomaan keikat.
Miten onVanhoillislestadiolaisesta taustasta tunnettu Jämsän kristillinen opisto järjestää heinäkuun jälkipuoliskolla perinteiset Opistoseuransa Isossa Kirjassa.
MuutFilosofi Paul Copanin lyhyehkö kirja Vanhan testamentin ongelmakohdista oli aikakin julkaista suomen kielellä. Kirjalle on aina ajankohtainen tarve. Monet Vanhan testamentin kertomukset...
PuheenaihePaavo Ruotsalaisen uskonkäsityksissä on sekä yhtymäkohtia että eroja helluntailiikkeen teologiaan.
PuheenaiheEsko Matikainen muistuttaa, että Jumalan Hengen työtä ei mikään yhteisö voi ottaa omiin nimiinsä.
PuheenaiheElias Lönnrotin avoin hyökkäys herännäisyyttä vastaan käynnisti vuosien uskontopolemiikin, jonka sivutuotteena syntyi Suomen ensimmäinen hengellinen lehti.
UutisetKari Vilkman selvisi lapsuudesta ajattelemalla joka aamu, että sinä päivänä asiat olisivat edellistä päivää paremmin.
PikavisiittiKristitynkin onni koostuu useimmiten pienistä arkisista asioista, Pauli Uusikylä toteaa.
MuutTV-kuuluttajana tunnetun Tuire Mikkosen mielestä nykyihminen hätäilee liikaa (Sana 25–26/2017).


– Olen kokenut usein, että kaikki järjestyy, kun ei hoppuile. On ollut tapahtu...
MielipideOlen teologian opiskelija ja etsin rukouksia pro gradu -tutkielmaani varten. Työn ohjaajana toimii Helsingin yliopiston käytännöllisen teologian professori Auli Vähäkangas.


...
MielipideViidenkymmenen vuoden uskossa oloni aikana olen iloinnut kaikista niistä ihanista siunauksista, joita olemme kokeneet rakkaassa synnyinmaassamme eri herätysliikkeiden ja yksilöiden kaut...
PakinaSana masentunut merkitsee lamautunutta, apeaa, alakuloista, tukahtunutta, alistuvaa, hiljaista ja nöyrää. Se tulee sanajuuresta, joka tarkoittaa väsymistä, uupumista, pulaan tai hätään jo...
MuutMirjami Ylenius-Kuosmasen syntymään 75 vuotta sitten liittyi odottamatonta dramatiikkaa.


Perheen esikoistytär painoi syntyessään 1 400 grammaa, mikä sai lääkäri...
MuutEtiopiasta länteen muuttaneet äidit taiteilevat kahden täysin erilaisen kulttuurin välissä.
Miten onSuomen vapaakristilliseen neuvostoon (SVKN) kuuluvat Suomen Adventtikirkko, Baptistikirkko, helluntailiike, Metodistikirkko, Vapaakirkko ja Pelastusarmeija.


Vaikka...
MuutAmerikkalainen kirjailija ja radiotoimittaja Eric Metaxas on kirjoittanut moniulotteisen ja ECPAn vuoden 2010 parhaaksi kirjaksi valitun teoksen Dietrich Bonhoefferista, joka menetti henk...
MuutOlympialaisiin tähtäävä urheilija sitoutuu harjoittelemaan päivittäin. Myös hengelliseen kasvuun tarvitaan visio tulevaisuudesta ja paljon pieniä askelia.
MuutRistin Voitto kysyi kolmelta eri-ikäiseltä uskovalta seuraavat kysymykset:


1. Millaista on oman kokemuksesi perusteella hyvä opetuslapseuttaminen?


2. Ketä i...
PakinaKun pikkusisko nappaa viisivuotiaalta veljeltään värityskynät, veli parkaisee: "Anna tänne!"


Kun sisko ei tottele huudosta huolimatta, veli kopauttaa siskoa kippiautolla p...
MuistolleAlajärveltä lähtöisin oleva, elämäntyönsä Varkaudessa tehnyt Vilho Johannes Halla-Aho (s. 7.1.1928) sai kotiinkutsun 22. huhtikuuta 2017.


Opin tuntemaan Vilhon uskollisena H...
MuutPapua-Uuden-Guinean saarivaltiossa on yhä tarvetta ulkomaisille lähetystyöntekijöille.
PikavisiittiTuuli Heinikari rentoutuu lukemalla ja purjehtimalla.
MuutParisuhdeblogisti Malla Tannerin mielestä mestaripareja yhdistää kyky nopeaan sopuun (Uusi Tie 25–26/2017).


Parisuhteessa on arkipäivän haasteita, jotka rasittavat ja lisäävät...
MielipideLäheinen omaiseni kuuluu helluntaiseurakuntaan. Hän on kuulunut siihen jo kymmeniä vuosia ja on ollut uskollinen seurakuntalainen ja uhraaja.


Nyt, kun hän on tul...
MielipideAiheeni varmasti on kipeä, ja jokainen helluntailainenkin katsoo elämäänsä omasta historiastaan ja saamastaan opetuksesta käsin. Jumalanpalvelusmusiikki herättää voimakkaita tunteita, ei...
MielipideKoska tänä vuonna itselläni ei ollut mahdollisuutta lähteä Juhannuskonferenssiin, ostin UskoTV:stä ”biletin” konferenssin paraatipaikalle ja seurasin netin ja TV-ruudun välityksellä...
MuutYhdysvaltojen presidenttinä toimineen Harry Trumanin merkittävät toimet Israelin valtion perustamiseksi todistavat Raamatun ilmoituksen ja toteutuneen historian välisen yhteyden kansakuntien johtajien...
Miten onTämän vuoden herättäjäjuhlia vietetään 7.–9. heinäkuuta herännäisyyden juurilla, Paavo Ruotsalaisen kotipitäjässä Nilsiässä. Pääpaikka sijaitsee aivan Nilsiän keskustassa.


...
MuutKirja käsittelee kahta teemaa, jotka nivoutuvat toisiinsa: tyttöjen ympärileikkausta etiopialaisessa kyläyhteisössä ja länsimaisessa kulttuurissa elävän maahanmuuttajaäidin sielunmaisema...
PuheenaihePääsevätkö muut kristityt taivaaseen? Kysymys voi olla kipeä niissä yhteisöissä, joissa uskotaan, että vain oma seurakunta vaeltaa valkeudessa.
PuheenaiheUusapostolisen kirkon erikoisin piirre on sakramenttien jakaminen kuolleiden puolesta.
ArtikkelitOlemme kuulleet sanottavan, että demokratia ei sovi seurakuntaan ja ettei asioita pitäisi päättää äänestämällä. Miten asiat sitten pitäisi ratkaista, jos täyttä yksimielisyyttä ei löydy?...
MuutLiika suunnittelu voi viedä reissusta vapauden tunteen, kokenut karavaanari tietää.